Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Проекти рішень сесій №б/н «Проект рішення Програми Магальської територіальної громади, щодо підтримки Збройних Сил України»

Кількість переглядів: 178
Скликання: 8 скликання
Сесія: 25 сесія
Тип документу: Проекти рішень сесій
Дата: 30.08.2023
Номер документу: б/н
Назва документу: Проект рішення Програми Магальської територіальної громади, щодо підтримки Збройних Сил України
Прикріплені файли:
  1. Файл 1 (0.03 МБ)

 

УКРАЇНА

МАГАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                     ____ чергова сесія ___ скликання

 

                                            РІШЕННЯ № _____

 

від «___» _______ 2023 року                                                                с.Магала

 

 

Про затвердження  Програми Магальської територіальної громади на 2023-2024 роки щодо підтримки військових частин Збройних Сил України

 

 

     З метою створення  належних умов та організації надання допомоги військовим частинам Збройних Сил України,відповідно до Законів України «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»,враховуючи позитивні висновки постійних депутатських комісій сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту,   керуючись пунктом 22  статті 26 та статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

 

                                              ВИРІШИЛА:

 

     1.Затвердити Програму Магальської територіальної громади на 2023-2024 роки щодо підтримки військових частин Збройних Сил України  (далі Програма), що додається.

     2.Фінансовому відділу сільської ради (АМІХАЛАКІОАІЄ О.С.) передбачити в місцевому бюджеті  кошти на фінансування заходів Програми.

     3.Кординацію виконання заходів Програми покласти на сільського голову Степана САІНЧУКА,  контроль -  на постійні депутатські комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Ніка І.І.).

 

 

Сільський   голова                                 Степан САІНЧУК     

 

 

                                                                 Додаток

 

 

 

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення __сесії сільської ради  VIIІ скликання

від «___» __.2023 р.№ _____

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

Магальської територіальної громади на 2023-2024 роки щодо підтримки військових частин

Збройних Сил України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. МАГАЛА, 2023

 

 

 

1.Загальна характеристика Програми

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Голова Магальської сільської ради

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади           про розроблення Програми

 Указ Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами)

3.

Розробник Програми

Відділ організаційної та кадрової роботи Магальської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець  Програми

Відділ правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту Магальської сільської ради

5

Учасники Програми 

 Рідківський старостинський округ, підрозділи Збройних Сил України

6.

Термін реалізації Програми

2023 - 2024 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий  бюджет територіальної громади

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Всього 1000000,00 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Визначення проблеми,

на розв'язання якої спрямована Програма

 

Відповідно до Законів України «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», Указу Президента України від 11.02.2016 №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України», на органи місцевого самоврядування у межах визначених чинним законодавством покладається забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, надання допомоги у забезпеченні підрозділів військових частин матеріально-технічними та іншими засобами для виконання бойових завдань.

Вирішення на сучасному етапі проблем Збройних Сил України потребує комплексного та системного підходу, координації дій як центральної, так і влади  на місцях.  З огляду на зазначене, розробка, прийняття та реалізація такої місцевої програми частково сприятиме забезпеченню військових підрозділів необхідними технічними засобами для виконання покладених завдань в боротьбі з російською агресією проти України.

 

 

3.Мета Програми

 

Метою Програми є створення належних умов для виконання бойових завдань військовими частинами Збройних Сил України шляхом їх забезпечення матеріально-технічними та іншими засобами і спорядженнями, необхідними для повноцінного захисту суверенітету та територіальної цілісності держави.

 

 

4.Завдання Програми

 

     Основним завданням Програми є сприяння зміцнення матеріально-технічної бази військових частин Збройних Сил України  шляхом придбання та передачі їм паливно-мастильних матеріалів, автомобільного транспорту та запасних частин до нього, дронів, квадрокоптерів, квадроциклів, приладів нічного бачення, прицілів, біноклів,зарядних станцій,  антидронових рушниць, тактичних медичних аптечок, іншого майна та техніки  необхідної для ефективного захисту територіальної цілісності та незалежності  України.

Реалізація таких завдань Програми дасть змогу підвищити рівень боєготовності військових частин Збройних Сил України, ефективно виконувати військовослужбовцями завдання за призначенням.

 

 

 

 

5.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми

 

Програма передбачає часткове розв’язання проблемних питань військових частин Збройних Сил України за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету. Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів бюджету територіальної громади в межах фінансових можливостей з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України. Обсяги фінансування Програми можуть коригуватися в межах наявних фінансових ресурсів.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в Додатку 2,  заходи - Додатку 3.

 Строк виконання заходів Програми 2023-2024 роки.

 

6.Процедура закупівлі та передачі матеріально – технічних засобів підрозділам Збройних Сил України

 

  1.Процедура закупівлі та передачі матеріально-технічних засобів від Магальської сільської  радидо відповідного підрозділу Збройних Сил України:

1)з ініціативою про придбання та передачу  матеріально-технічних засобів для задоволення потреб підрозділів Збройних Сил України на адресу сільського голови командуванням військової частини подається відповідна заява;

     2)попередньо розгляд поданої заяви командуванням військової частини здійснюється відділом правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту (Вітюк С.Д.), яким готується відповідний проєкт рішення на сесію сільської ради;

     3)при позитивному рішенні сесії сільської ради головним спеціалістом з  закупівель згідно чинного законодавства здійснюється закупка відповідних матеріально-технічних засобів;

     4)придбаний товар обліковується відділом бухгалтерського обліку на відповідних рахунках сільської ради;

     5)за рішенням сесії сільської ради придбаний товар, як комунальне майно сільської ради, відповідно до статті 6 Закону України "Про передачу, примусове відчуження  або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» та статті 3 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» безоплатно передається у державну власність - відповідній військовій частині;

     6)передача товару здійснюється на підставі  Договору про передачу майна та Акту приймання – передачі, що складаються  у двох примірниках, по одному  кожній із сторін;

     7)Договір та Акт приймання-передачі підписуються сільським головою (за його відсутності секретарем ради або заступником голови) та уповноваженою особою військової частини, якій передається майно та скріплюються  печатками;

     8)Акт приймання-передачі товару підлягає затвердженню на сесії сільської ради, на підставі якого приймається відповідне рішення про списання переданого військовій частині майна  з балансу сільської ради.

7.Управління та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію учасників та виконавців Програми з виконання її заходів здійснює сільський голова. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів -постійна депутатська комісія сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Секретар сільської ради                                             Анжела КРІСТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Додаток 2

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОГРАМИМАГАЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2023-2024 РОКИ ЩОДО ПІДТРИМКИВІЙСЬКОВИХ

ЧАСТИН ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 

     Фінансове забезпечення заходів, передбачених  Програмою, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету територіальної громади.

     Орієнтовний обсяг ресурсів, які планується залучити на виконання Програми, складає:

 

 

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, всього,

тис. грн.

В тому числі

2023 рік

2024 рік

Бюджет територіальної громади

1000000,00

 

300000,00

 

700000,00

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                          Анжела КРІСТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ МАГАЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023-2024 рокиЩОДО

підтримки військових частин  Збройних Сил України

 

 

 

№ п/п

Перелік заходів Програми

Термін викона-ння Програми

Відповідальні виконавці заходів Програми

Орієнтовані обсяги

фінансування  гривень, в тому числі:

Очікуваний результат

Джерело фінансування, обсяги фінансування по роках

Сільський бюджет, всього коштів

2023

2024

1.

Придбання та передача для військових частин Збройних Сил України паливно-мастильних матеріалів, автомобільного транспорту та запасних частин до нього, дронів, квадрокоптерів, квадроциклів, приладів нічного бачення, прицілів, біноклів, зарядних станцій,  антидронових рушниць, тактичних медичних аптечок, іншого військовогоспорядження, майна та техніки

2023-2024 роки

Відділ правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту, головний спеціаліст з закупівель

 

 

1000000,00

 

 

300000,00

 

 

7000000,00

Зміцнення матеріально-технічної бази військових частин Збройних Сил України, сприяння   ефективному захисту територіальної цілісності та незалежності  України

 

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь