Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Рішення виконавчого комітету №309 Додаток 2 «   ПОЛОЖЕННЯ про Порядок проведення конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів  відповідно до правил благоустрою на території Магальської сільської ради»

Кількість переглядів: 109
Скликання: 8
Сесія: Розпорядження сільського голови
Тип документу: Рішення виконавчого комітету
Дата: 13.12.2023
Номер документу: 309 Додаток 2
Назва документу:    ПОЛОЖЕННЯ про Порядок проведення конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів  відповідно до правил благоустрою на території Магальської сільської ради
Прикріплені файли:

 

 

                                                                                                    Додаток 2

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        Рішення виконавчого комітету

                                                                        від «13» грудня 2023 р. №__

 

 

 

                                                      ПОЛОЖЕННЯ

 

про Порядок проведення конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів  відповідно до правил благоустрою на території Магальської сільської ради

 

 

                                          1.Загальні положення

 

     1.Дане Положення розроблено відповідно до вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», постанов Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та від 25 серпня 2023 року № 918 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здійснення  операцій із збирання та перевезення побутових відходів», інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в даній сфері.

     2.Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів відповідно до правил благоустрою на території Магальської сільської ради.

     3.Метою проведення конкурсу є впорядкування та належна організація діяльності у сфері поводження з побутовими відходами на території Магальської сільської ради.

     4.Основними принципами проведення конкурсу є:

     1)відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

     2)доступність інформації про конкурс;

     3)об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії.

     5.Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:

     конкурсна документація - встановлені організатором конкурсу умови, за якими учасники конкурсу подають конкурсні пропозиції на конкурс;

     конкурсна пропозиція - умови провадження суб’єктом господарювання діяльності із збирання та перевезення побутових відходів, що пропонуються учасником конкурсу та зазначені у поданій конкурсній документації;

     об’єкт конкурсу - визначена організатором конкурсу територія певного розміру та меж, на якій планується здійснення операцій із збирання відповідного виду побутових відходів (змішані, великогабаритні, ремонтні, небезпечні, відходи зелених насаджень) за джерелами їх утворення

 

                                                       2

 

(домогосподарства та інші джерела, якщо їх відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств) та перевезення з відповідної території на об’єкти оброблення побутових відходів відповідно до правил благоустрою населеного пункту, регіональних та місцевих планів управління відходами;

     організатор конкурсу - виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцева держадміністрація у разі делегування їй повноважень відповідними радами у порядку, встановленому законом;

     очікуваний (прогнозний) економічно обґрунтований розрахунковий рівень тарифів на збирання та перевезення побутових відходів - рівень тарифів, який організатор конкурсу визначає шляхом аналізу діючих тарифів за попередній період з урахуванням індексу споживчих цін та/або дослідження з відкритих джерел інформації рівня тарифів в інших територіальних громадах на збирання та перевезення побутових відходів;

     учасник конкурсу - суб’єкт господарювання, який в установленому порядку подав заяву та конкурсну пропозицію для участі в конкурсі.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про управління відходами”“Про житлово-комунальні послуги”.

     6.Учасниками конкурсу можуть бути тільки ті суб’єкти господарювання, установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері управління побутовими відходами.

     7.Кількість учасників конкурсу не обмежується.

     8.Підготовка та проведення конкурсу забезпечується організатором конкурсу – виконавчим комітетом Магальської сільської ради.

     9.Для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу виконавчий комітет сільської ради утворює Конкурсну комісію.

     10.Переможця  конкурсу визначає виконавчий комітет сільської ради на підставі рішення Конкурсної комісії.

 

2.Організація діяльності Конкурсної комісії

 

     11.Персональний склад Конкурсної комісії затверджуються виконавчим комітетом сільської ради. У своїй роботі Конкурсна комісія керується вимогами цього Положення.

     12.Головою Конкурсної комісії призначається посадова особа організатора конкурсу.

     13.До складу Конкурсної комісії входять посадові особи організатора конкурсу, депутати сільської ради та члени виконавчого комітету.

     14.До роботи Конкурсної комісії можуть залучатися (за згодою) представники Держпродспоживслужби, підприємств, установ та організацій, що надають житлово-комунальні послуги.

 

                                                        3

 

     15.Повідомлення про утворення Конкурсної комісії з пропозицією щодо долучення до її роботи осіб, зазначених в пункті 14 цього Положення, розміщується на офіційному веб-сайті Магальської сільської ради не пізніше ніж за 15 днів до проведення конкурсу.

     16.Особи, зазначені в пункті 14 цього Положення, які бажають взяти участь в роботі Конкурсної комісії, повідомляють голові Конкурсної комісії про цей намір не пізніше ніж за п’ять днів до дати проведення конкурсу в довільній формі шляхом повідомлення на електронну пошту чи засобами інформаційно-комунікаційних систем.

     17.До складу Конкурсної комісії не можуть входити учасники конкурсу, члени сім’ї та пов’язані з ними особи.

     18.Пов’язаними особами вважаються особи, які для цілей цього Положення відповідають будь-якій із таких ознак:

     1)юридична особа, яка здійснює контроль над учасником конкурсу або контролюється учасником конкурсу, або перебуває під спільним контролем з учасником конкурсу;

     2)фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником конкурсу;

     3)службова (посадова) особа учасника конкурсу, уповноважена здійснювати від імені учасника конкурсу юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також члени сім’ї такої службової (посадової) особи відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.

     18.Основною формою роботи Конкурсної комісії є засідання, які є відкритими та гласними.

     19.Засідання Конкурсної комісії веде голова Конкурсної комісії, а у разі його відсутності - заступник голови Конкурсної комісії.

     20.Засідання Конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

 

                                    3.Підготовка конкурсу

 

     21.Підставами для проведення конкурсу є:

     1)необхідність визначення вперше суб’єкта господарювання, що здійснює операції із збирання та перевезення побутових відходів за територіальним принципом та/або за видами побутових відходів;

     2)необхідність повторного проведення конкурсу як такого, що не відбувся;

     3)закінчення через три місяці строку дії договору на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів;

     4)розірвання договору або припинення дії договору на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів відповідно до законодавства;

     5)ліквідація суб’єкта господарювання, що здійснює операції із збирання та перевезення побутових відходів, або застосування до такого суб’єкта господарювання судової процедури банкрута.

                                                    4

 

     22.Для проведення конкурсу виконавчий комітет готує Конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

     1)найменування та місцезнаходження організатора конкурсу;

     2)рішення виконавчого комітету про проведення конкурсу;

     3)місце, дату і час проведення конкурсу, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), посаду, контактний телефон та адресу електронної пошти посадової особи організатора конкурсу, уповноваженої здійснювати комунікацію з учасниками;

     4)очікуваний (прогнозний) економічно обґрунтований розрахунковий рівень тарифів на збирання та перевезення побутових відходів;

     5)основні вимоги (у разі необхідності одна або декілька додаткових) до учасників конкурсу з урахуванням кваліфікаційних вимог, визначених у критеріях відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам згідно з Додатком 1 (далі - кваліфікаційні вимоги);

     6)орієнтовну дату початку здійснення операцій із збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів;

     7)вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, які подаються учасниками конкурсу;

     8)проєкти договорів;

     9)можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

     10)способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

     11)опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками конкурсу не призведе до відхилення їх конкурсних пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням конкурсних пропозицій та не впливають на зміст конкурсних пропозицій, а саме технічні помилки та описки;

     12)номери та назви об’єктів конкурсу;

     13)характеристику об’єктів конкурсу, яка має містити інформацію про:

     -вид (види) побутових відходів, обсяг збирання та перевезення побутових відходів, норми надання послуги з управління побутовими відходами, затверджені органом місцевого самоврядування;

     -розміри та межі території, на якій здійснюватиметься операції із збирання та перевезення побутових відходів;

     -характеристику об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

     -багатоквартирні житлові будинки (загальна кількість та місцезнаходження будинків, кількість мешканців таких будинків; наявність, кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів);

     -одноквартирні (садибні) житлові будинки (загальна кількість та місцезнаходження будинків, кількість мешканців таких будинків; наявність,

 

 

                                                         5

 

кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів);

     -підприємства, установи та організації (загальна кількість, перелік та місцезнаходження підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі), кількість, вид, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів);

     -місцезнаходження об’єктів оброблення відходів, передбачених правилами благоустрою населеного пункту, регіональними та місцевими планами управління відходами;

     -систему надання послуги за відповідним видом побутових відходів (безконтейнерна та/або контейнерна система, пункт роздільного збирання (зокрема мобільний), за заявкою споживача).

     23.Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу є обов’язковими для Конкурсної комісії та його учасників.

     24.Конкурсна документація та оголошення про дату, час і місце проведення конкурсу  розміщується на офіційному веб-сайті Магальської сільської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення конкурсу.

     25.Виконавчий комітет сільської ради має право не пізніше семи робочих днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів оприлюднює повідомлення на офіційному веб-сайті та надсилає учасникам конкурсу відповідні повідомлення на адресу електронної пошти чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем.

     26.Підставами для внесення змін до конкурсної документації є зміна:

     1)прізвища, імені та по батькові (за наявності), посади, контактного телефону та електронної адреси посадової особи організатора конкурсу, уповноваженої здійснювати комунікацію з учасниками;

     2)орієнтовної дати початку здійснення операцій із збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів;

     3)проєктів договорів;

     4)місця, дати, часу та процедури надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

     5)способу, місця та кінцевого строку подання конкурсних пропозицій.

     27.Строк прийняття документів від учасників конкурсу може бути продовжено організатором конкурсу на сім робочих днів.

     28.Виконавчий комітет сільської ради має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження та/або зміну місця, дати та часу проведення конкурсу. Про таке рішення організатор конкурсу повинен повідомити всім учасникам конкурсу шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення конкурсу, зазначеними в конкурсній документації, та оприлюднити повідомлення на своєму офіційному веб-сайті.

 

                                                    6

 

     29.Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

     30. У разі проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам.

 

4.Подання заяви та конкурсних пропозицій

     31. Для участі у конкурсі учасники подають заяву, яка повинна містити таку інформацію:

     1)номер та назву об’єкта конкурсу;

     2)найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;

     3)ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб - підприємців (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта);

     4)місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

     32.До заяви додається конкурсна пропозиція, яка включає:

     1)перелік документів, передбачений конкурсною документацією;

     2)запропоновані учасниками конкурсу тарифи на збирання та перевезення побутових відходів, розраховані відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку.

     33.Конкурсна пропозиція подається особисто чи надсилається засобами поштового зв’язку Конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, або подається в електронній формі на адресу електронної пошти організатора конкурсу чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем.

     34.Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення строку їх подання, передбаченого конкурсною документацією, повертаються учасникам конкурсу без розгляду.

     35.Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу протягом одного робочого дня з дати їх отримання в журналі обліку конкурсних пропозицій згідно з Додатком 2 Порядку проведення конкурсу на здійснення  операцій із збирання та перевезення побутових відходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 року № 918  (далі - журнал обліку), про що повідомляється учасникам конкурсу на їх адреси електронної пошти, із зазначенням дати та порядкового номера реєстрації їх пропозицій.

                                                              7

 

     36.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій шляхом подання організатору відповідної заяви у письмовій чи електронній формі.

     37.У разі відкликання конкурсної пропозиції учасник конкурсу подає заяву у довільній формі організатору конкурсу у письмовій чи електронній формі. Інформація про її отримання організатором конкурсу зазначається в журналі обліку протягом одного робочого дня після її отримання, про що повідомляється учаснику на його адресу електронної пошти.

     38.У разі внесення змін (доповнення) до раніше поданої конкурсної пропозиції учасник конкурсу подає заяву про намір внесення змін і надсилає оновлену конкурсну пропозицію, яка реєструється організатором конкурсу в журналі обліку протягом одного робочого дня після її отримання, про що повідомляється учаснику конкурсу на його адресу електронної пошти.

 

 

                        5.Проведення конкурсу та визначення переможця

 

     39.Інформація, подана учасником конкурсу в заяві, перевіряється організатором конкурсу протягом одного робочого дня з дати реєстрації конкурсної пропозиції в журналі обліку. Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань долучаються організатором конкурсу до конкурсних пропозицій учасників конкурсу у вигляді витягів у паперовій формі.

    40.У разі зазначення учасником конкурсу недостовірної інформації в заяві така заява та конкурсні пропозиції відхиляються, про що організатор конкурсу повідомляє учаснику конкурсу протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відхилення заяви на його адресу електронної пошти.

     41.Повторне подання заяви учасником конкурсу, заяву якого відхилено, протягом строку подання конкурсних пропозицій не допускається.

     42.Конверти з конкурсними пропозиціями відкриваються у день проведення конкурсу під час засідання Конкурсної комісії та розглядаються відповідно до конкурсної документації в порядку черговості їх надходження та реєстрації в журналі обліку.

     43.Головуючий на засіданні Конкурсної комісії оголошує присутнім інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, про наявні матеріали і документи конкурсних пропозицій та запропоновані учасниками конкурсу тарифи на збирання та перевезення побутових відходів за об’єктом конкурсу.

     44.Конкурсна комісія перевіряє наявність документів, подання яких передбачено конкурсною документацією.

     45. У разі присутності учасників конкурсу на засіданні Конкурсна комісія під час розгляду конкурсних пропозицій може звернутися до них за роз’ясненням щодо змісту їх пропозицій, провести консультації з окремими учасниками.

 

                                                                   8

 

     46.За результатами розгляду конкурсних пропозицій Конкурсна комісія відхиляє конкурсні пропозиції з однієї з таких причин:

     1)конкурсну пропозицію подано не в повному обсязі, що передбачений конкурсною документацією;

     2)учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

     3)учасник конкурсу припиняється в результаті ліквідації або його було припинено, або визнано у встановленому порядку банкрутом;

     4)встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

     47.У рішенні про відхилення конкурсних пропозицій зазначається перелік учасників, конкурсні пропозиції яких були відхилені, та обґрунтування причин відхилення, і протягом п’яти робочих днів затверджується організатором конкурсу.

     48.У разі прийняття Конкурсною комісією рішення про відхилення конкурсних пропозицій всіх учасників конкурсу конкурс оголошується повторно протягом місяця.

     49. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

     1)неподання конкурсних пропозицій;

     2)відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим пункту 46 цього Положення. У рішенні про визнання конкурсу таким, що не відбувся, зазначаються причини, передбачені абзацами другим або третім цього пункту.

     50.Протягом 10 робочих днів організатор конкурсу оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення про дату, час та місце проведення повторного конкурсу та розміщує конкурсну документацію згідно з пунктом 22 цього Положення.

     51.Переможцем (переможцями) конкурсу визначається його учасник або декілька учасників, що відповідає (відповідають) кваліфікаційним вимогам, за результатами розгляду конкурсних пропозицій.

     52.Якщо декілька учасників конкурсу, які відповідають кваліфікаційним вимогам, мають однакові найменші запропоновані розрахункові тарифи на збирання та перевезення побутових відходів, переможцем визначається учасник конкурсу, який має більше переваг за основними кваліфікаційними вимогами.

     53. Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

     54.Рішення Конкурсної комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим, членами Конкурсної комісії та її секретарем, і подається на затвердження виконавчого комітету сільської ради.

     55.Протокол засідання Конкурсної комісії повинен містити інформацію про:

     1)дату та місце проведення засідання Конкурсної комісії;

     2)прізвища, імена, по батькові (за наявності) та посади членів Конкурсної комісії, які присутні на засіданні;

     3)номер та назву об’єкта конкурсу;

                                                          9

 

     4)перелік учасників конкурсу із зазначенням критеріїв відповідності їх конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам (основним та у разі необхідності додатковим) та наявні переваги за ними;

     5)запропоновані учасниками конкурсу тарифи на збирання та перевезення побутових відходів;

     6)результати голосування членів Конкурсної комісії;

     7)рішення Конкурсної комісії.

     56.Виконавчий комітет сільської ради протягом 10 робочих днів від дати надходження протоколу Конкурсної комісії приймає рішення про результати конкурсу.

     57.Рішення про результати конкурсу та протокол засідання Конкурсної комісії організатор конкурсу опубліковує на офіційному веб-сайті Магальської сільської ради протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.

     58.У рішенні про визначення переможця (переможців) конкурсу зазначається строк, протягом якого переможець (переможці) має (мають) право здійснювати операції із збирання та перевезення побутових відходів і який становить п’ять років з дати укладення договору на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів.

     59.У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і конкурсною комісією прийнято рішення щодо визначення його переможцем конкурсу або у випадку прийняття Конкурсною комісією рішення про відхилення конкурсних пропозицій всіх учасників конкурсу, крім одного, строк, на який він визначається переможцем конкурсу на певній території територіальної громади, повинен становити 12 місяців, після чого організатором конкурсу проводиться новий конкурс.

     60.Організатором конкурсу протягом 15 робочих днів після затвердження рішення про визначення переможця (переможців) конкурсу встановлюються запропоновані у його (їх) конкурсній пропозиції тарифи на збирання та перевезення побутових відходів та укладається договір на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів з переможцем конкурсу згідно з примірним договором, наведеним у Додатку 3 Порядку проведення конкурсу на здійснення  операцій із збирання та перевезення побутових відходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 року № 918 .

     61.Коригування тарифів на збирання та перевезення побутових відходів, встановлених за результатами конкурсу, здійснюється не раніше трьох місяців з дати встановлення.

     62.Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

 

Секретар виконавчого комітету 

               

 

                         Ганна КОВА


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь