Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в с.Остриця

Дата: 23.05.2022 13:07
Кількість переглядів: 399

ЗАЯВА

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в с.Остриця Чернівецького району Чернівецької області щодо можливості  розміщення територіального Сервісного центру по захисту агрокультур з лабораторними, науково-дослідними, складськими, офісними та торгівельними приміщеннями

 

Загальні положення

Замовник СЕО: Магальська сільська  рада Чернівецького району Чернівецької області

                       (Чернівецька область, Чернівецький район, с.Магала, 60313)

Вид  та основні цілі документа державного планування

            Детальний план території  в с.Остриця Чернівецького району Чернівецької області щодо можливості  розміщення територіального Сервісного центру по захисту агрокультур з лабораторними, науково-дослідними, складськими, офісними та торгівельними приміщеннями  є містобудівною документацією місцевого рівня, що призначений для деталізації архітектурно-планувальних рішень попередньо розробленої містобудівної документації з урахуванням раціонального планування території з врахуванням намірів місцевої ради, а також інженерного забезпечення в межах території,  що проектується.

            Завданням  детального плану території є:

-визначення   функціонального призначення та параметрів забудови земельної ділянки приватної власності з метою розміщення комплексу в складі  будівелі сервісного центру з складськими  приміщеннями;

 -формування  принципів планувальної організації забудови;

-визначення  всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм та санітарно-гігієнічних правил;

-створення  належних умов охорони і використання  об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів, що підлягають охороні, відповідно до вимог законодавства;

-визначення  напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:

            попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення  території;

            створення  транспортної інфраструктури;

            організація транспортного і пішохідного руху, розміщенні місць паркування транспортних засобів;

            охорони та поліпшення  стану навколишнього середовища,

            забезпечення  екологічної безпеки;

            комплексного  благоустрою та озеленення;

            використання  підземного простору тощо.

            При розробленні  детального плану території  враховується  Схема  планування території Чернівецької області, генеральний план населеного пункту, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження  нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація земельного кадастру, заяви щодо забудови  та іншого використання  території.

            Умови для реалізації  видів діяльності  та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються  відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної  діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання  земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.  Детальні плани територій, відповідно до ст.19. зокрема, визначають:

-просторово-планувальну організацію території;

-землеустрій та землекористування;

-природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території;

-обмеження  у використанні земельних ділянок;

-функціональне зонування території детального планування;

-забудова територій та господарська діяльність;

-обслуговування населення;

-транспортна мобільність та інфраструктури;

-інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації;

-інженерна підготовка та благоустрій території;

 

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

-відповідність цільового та функціонального призначення  земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

-планувальні  обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання  забудови, зони охоронюваного  ландшафту, зони охорони археологічного культурного  шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);

-охоронні зони  об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, для існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення  класу  небезпеки та встановлення  розміру санітарно-захисної зони.

                        Характеристика стану довкілля

Населений пункт  Остриця розташований  в  центральній частині  Чернівецької області, на відстанні 6 км  -  на  схід від обласного центру- м.Чернівців.

В адміністративно-територіальному відношенні село Остриця  є  складовою об’єднаної територіальної громади Магальської сільської ради Чернівецького району.

Через територію села Магала проходить автомобільна дорога М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече,  Н-10 ІІ технічної  категорії Стрий-Ів.-Франківськ-Чернівці-Мамалига, Н-03   Чернівці-Житомир.

            Паралельно з автодорогою національного значення проходить залізниця   Чернівці - Ларга-Київ.

Проектована територія  знаходиться  в  межах населеного пункту Остриця і прилягає до автомагістраль Н-10,Н-03. Правовий режим проектованої території – землі  приватної  власності, площею 0,4684га, кадастровий номер 732308600:06:034:0138, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

            За Схемою планування території Чернівецької області населений пункт Остриця знаходиться в  зоні урбанізації з центром в м.Чернівці,  в 2-ій зоні  рекреації р.Прут та зоні впливу міжнародного транспортного коридору Балтійське-Чорне море.

Село не  має промисловості. Чіткого  функціонування  село також не  має.

            Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території,  де розміщується  ділянка, що проектується.

                     Визначення  основних екологічних проблем

            Основні екологічні проблеми, які наявні на території села:

            1.Атмосферне повітря

                        -забруднення  атмосферного повітря автотранспортом.

            2.Водні ресурси

                        -забруднення  приток та р.Прут.

                        -відсутність встановлених меж водоохоронних  зон  та прибережних захисних смуг

            3.Здоров’я населення          

                        -незадовільна якість питної води

                        -вплив забрудненого повітря на здоров’я населення

            4.Поводження з відходами

                        -відсутність роздільного збору ТПВ

                        -наявність несанкціонованих сміттєзвалищ

                        -відсутність місця видалення  відходів

Цілі охорони довкілля

відносно виявлених екологічних проблем території

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДПТ

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та промислових підприємств на стан повітря

Зменшення викидів шкідливих речовин (впровадження каталізаторів пального на маршрутних автобусах і таксі)

Водні ресурси

Забруднення неочищеними та недостатньо очищеними стоками приток та р.Прут

Припинення скидів забруднених стічних вод. Зменшення обсягів скидання  неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти. А також поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік.

Поводження з відходами

Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ. Відсутність роздільного збору ТПВ та місць видалення  відходів

Забезпечення  збору  та  переробки твердих відходів населених пунктів (спорудження сміттєроздільного підприємства).

Поліпшення  поводження  з  твердими  побутовими  відходами (упорядкування  сміттєзвалищ міст, селищ, сіл  та  забезпечення  сортування  твердих побутових відходів).

Зменшення  шкідливого впливу біологічних відходів на навколишнє  середовище (впровадження  технологій  переробки та утилізації відходів виробництва крохмалю та іншої переробки сільськогосподарської продукції).

Вирішення  основних  проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором, зберіганням, утилізацією, переробкою  та  захороненням  твердих побутових  і промислових відходів.

                                     Перелік та обсяг інформації

            Для розробки СЕО передбачається  використовувати наступну інформацію:

-статистичну інформацію,

-дані моніторингу стану довкілля,

-оцінку впливу на довкілля  планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,

-пропозиції щодо зміни існуючого функціонального  використання  території.

Розгляд ймовірних екологічних наслідків

            Серед основних факторів впливу, пов’язаних із виконанням детального плану території, наступні:

            -ймовірне зниження  якості  атмосферного повітря через діяльність проектованого комплексу;

            -утворення  додаткових  обсягів відходів.

Перелік і характеристика потенційних  джерел  впливу  на  навколишнє  середовище,  а  також  можливих  меж  зон  впливу  від  них

            Даним  детальним  планом  території  визначено  перелік  об’єктів  та  споруд,  які  є  джерелами  впливу  на  навколишнє  середовище.

            Проектовані об’єкти:  сервісний центр  по захисту агрокультур з лабораторними, науково-дослідними, офісними та торгівельними приміщеннями та складською будівлею є  об’єктами  впливу  на  поверхневі води, атмосферне повітря, а також є  об’єктами   утворення  відходів.

            Об’єкти  впливу  на  атмосферне  повітря:

-автотранспорт.

            Об’єкти  впливу  на  поверхневі  води:

-стоянки  легкового та вантажного автотранспорту.

            Межі зон впливу будуть визначенні при розробленні  документа державного планування - детального плану  території території  в с.Остриця Чернівецького району Чернівецької області щодо можливості  розміщення територіального Сервісного центру по захисту агрокультур з лабораторними, науково-дослідними, складськими, офісними та торгівельними приміщеннями

Прогноз  ступеню  впливу  об’єкту  містобудування  на  навколишнє  середовище

            Функціонування проектованого комплексу будівель в с.Остриця Чернівецького району  Чернівецької області  при  виконанні  всіх  містобудівних  умов  та  обмежень,  не  призведе  до  зміни  природного  рельєфу,  зміни  гідрологічного  режиму  підземних  вод,  не  створить  радіаційної  небезпеки.

            В  атмосферу  передбачається  викид  забруднюючих  речовин  від  автотранспорту: азоту діоксин, вуглецю оксид, вуглеводнів - граничні.

            Проектований  об’єкт  не  призведе  до  забруднення  атмосферного  повітря  біологічними  речовинами  та  не  створить  специфічних  запахів.

Будівництво комплексу будівель територіального сервісного центру по захисту агрокультур в с.Остриця Чернівецького району  Чернівецької області, розміщується в комунальній  зоні та має  позитивні  соціальні  наслідки,  які  будуть  сприяти  раціональному використанню  території, розширенню переліку послуг населенню села,  збільшенню робочих місць та податків до місцевого бюджету.

Розгляд альтернатив

            У контексті СЕО детального плану території в с.Остриця  Чернівецького району Чернівецької області щодо можливості  розміщення територіального Сервісного центру по захисту агрокультур з лабораторними, науково-дослідними, складськими, офісними та торгівельними приміщеннями не передбачається  розглядати  альтернативний варіант через відсутність вільної і придатної для цих потреб земельної ділянки.

             Орган, до якого подаються  зауваження  і  пропозиції

Магальська сільська рада Чернівецького району Чернівецької області

(Чернівецька область, Чернівецький  район, с.Магала, 60313).        

                                         Строки подання

            15 діб з дня отримання  заяви  про  визначення  обсягу  стратегічної  екологічної  оцінки  детального  плану території території  в с.Остриця Чернівецького району Чернівецької області щодо можливості  розміщення територіального Сервісного центру по захисту агрокультур з лабораторними, науково-дослідними, складськими, офісними та торгівельними приміщеннями  (відповідно  до п.п. 5,6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»). Термін подання зауважень з  30 травня  по 13 червня  2022 року.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь