Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Про затвердження Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Магальською сільською радою

Дата: 26.12.2022 09:39
Кількість переглядів: 86

 

УКРАЇНА

МАГАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 чергова сесія 8 скликання

            

                                            РІШЕННЯ № 4-21/22

 

від «19» грудня 2022 року                                                                с.Магала

 

 

Про затвердження Положення про порядок

підготовки та прийняття  регуляторних актів

Магальською сільською радою

 

 

 

     З метою встановлення єдиного підходу до підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів, відповідно  до  статей 9, 12, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», беручи до уваги позитивні висновки постійних депутатських комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та регламенту та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 

                                                ВИРІШИЛА:

 

     1.Затвердити Положення про порядок підготовки та прийняття   регуляторних актів  Магальською  сільською радою, що додається.

     2.Секретарю Магальської сільської ради КРІСТЕЛ А.Д. забезпечити оприлюднення даного рішення  на офіційному сайті сільської ради  в 5-денний  термін  з дня його прийняття.

     3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (НІКА І.І.) .

 

 

Сільський голова                                                                     Степан САІНЧУК

 

 

 

 

    

                                                                                                                                   

 

  Додаток 1

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           

                                                                                             Рішення Магальської сільської ради

                                                                                       від «19» грудня 2022 року  №  4-21/22

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Магальською сільською радою

 

І.Загальні положення

 

     1.Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Магальською сільською  радою   (далі - Положення) розроблене на підставі  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», від 23.09.2014 року № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування».

     2.Положення визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики Магальською сільською радою та її структурними підрозділами у сфері господарської діяльності.

     3.Відповідно до частини 1 статті 31 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повноваження з метою реалізації регуляторної політики в Магальській сільській раді покладено на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

     4.Організаційне забезпечення щодо здійснення державної регуляторної політики в Магальській сільській раді покладається  на відділ правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту.

     5.Відповідальність за дотримання вимог законодавства у сфері державної політики з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду сільською радою покладається на розробників проектів та відділ правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту

     6.З метою доступності та відкритості регуляторної діяльності сільської ради на офіційному сайті ради у розділі «Регуляторна політика» оприлюднюються план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на рік, план-графік проведення відстеження результативності регуляторних актів, проекти регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення та аналізи регуляторного впливу до них, звіти про відстеження їх результативності, прийняті регуляторні акти, реєстр діючих регуляторних актів.

     7.Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, визначеному статтею 1 Закону України «Про засади державної регулятивної політики у сфері господарської діяльності».

    

                            2. Порядок здійснення державної регуляторної політики

                                             в Магальській сільській раді

 

     8.Підготовка проектів регуляторних актів передбачає такі процедури:

     1)планування діяльності сільської ради  з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний календарний рік;

     2)підготовка проекту регуляторного акту структурним підрозділом виконавчого комітету сільської ради (далі – розробник проекту);

     3)аналіз регуляторного впливу регуляторного акту;

     4)оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій;

     5)проведення обговорення проекту регуляторного акту;

     6)подання проекту регуляторного акту до постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту для вивчення та надання експертного висновку;

     7)подання проекту регуляторного акту до уповноваженого органу (Державна регуляторна служба України);

     8)розгляд проекту регуляторного акту на сесії сільської ради або засіданні виконавчого комітету;

     9)офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акту;

     10)підготовка та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акту.

 

       3. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

 

 

     9.Відповідальним за планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (далі - План) на наступний календарний рік в Магальській сільській раді визначено відділ правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту.

     10.Пропозиції до плану з підготовки регуляторних актів розробниками проектів надаються  відділу правового забезпечення оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту не пізніше 1 листопада поточного року.

     11.План повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строки підготовки, найменування розробників (Додаток 1).

     12.План на наступний календарний рік сесією сільської ради повинен бути затверджений не пізніше 15 грудня поточного року.

     13.За рішенням сесії сільської ради до затвердженого Плану можуть вноситися зміни. Відділом правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту готується відповідний проект рішення про внесення змін.

     14.Зміни до Плану приймаються у той самий спосіб, що і План.

     15.Затверджений План у 5 -денний термін оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради.

     16.Розробник проекту рішення його належність до  регуляторного акту визначає спільно з відділом правового забезпечення оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту.

     17.Проект регуляторного акту не може бути внесено на розгляд сесії сільської ради, якщо його не включено до Плану.

 

 

                                4. Підготовка аналізу регуляторного впливу

 

     18.Стосовно кожного проекту регуляторного акту його розробником спільно з відділом правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту готується аналіз регуляторного впливу у відповідності до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу і відстеження регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

     19.Розробник проекту регуляторного акту спільно з відділом правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту при підготовці аналізу регуляторного впливу повинні:

     1)визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;

     2)обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

     3)визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян, громади та держави внаслідок дії регуляторного акту;

     4)визначити цілі державного регулювання;

     5)визначити та оцінити усі прийняті альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

     6)аргументи переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;

     7)описати механізм і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту;

     8)обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту;

     9)обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян, громади та держави;

     10)оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

     11)оцінити ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту;

     12)обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акту;

     13)визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття;   

     20.Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акту, погоджується відділом правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту  та затверджується заступником сільського голови, відповідальним за напрямок роботи.

 

                   5. Оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  з метою одержання зауважень  та пропозицій

 

 

     21.Кожен проект регуляторного акту до внесення його на розгляд регуляторному органу оприлюднюється розробником на офіційному сайті сільської ради з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

     22.Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту повинно містити;

     1)стислий виклад зміст проекту регуляторного акту;

     2)поштову та електронну адреси розробника проекту;

     3)інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу;

     4)інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб;

     5)інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій.

    23.Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акту і не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

     24.Усі зауваження і пропозиції до проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають занесенню в таблицю (Додаток ) та обов'язковому розгляду розробником спільно з відділом правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту. За результатами розгляду розробник акту  враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

 

 

                 6.Особливості розгляду та прийняття регуляторних актів

 

     25.Регуляторний акт не може бути прийнятий сесією сільської ради, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

     1)відсутній аналіз регуляторного впливу;

     2)проект регуляторного акт не був оприлюднений.

     26.У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа місцевого самоврядування має право вжити, передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до чинного законодавства України, скасувати або зупинити дію регуляторного акту, прийнятого з порушеннями.

 

 

                        7.Внесення регуляторних актів на розгляд сільської ради

 

 

     27.Кожен проект регуляторного акту, що внесений на розгляд до сільської ради подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

     28.Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту.

     29.Строк підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів постійною комісією не повинен перевищувати 5 робочих днів.

     30.Розробник регуляторного акту надсилає до уповноваженого органу проект рішення регуляторного акту, підписаний аналіз регуляторного впливу, підписаний головою експертний висновок відповідальної постійної комісії, копію оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

     31.Висновки та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до відповідальної постійної комісії.

     32.При представленні на розгляд сільської ради проекту регуляторного акту,  голова відповідальної постійної комісії доповідає про пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

     33.У разі внесення на розгляд сільської ради проекту регуляторного акту без аналізу регуляторного впливу постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акту на доопрацювання розробнику, який вніс такий проект.

 

    

                8. Офіційне оприлюднення регуляторних актів

                                         та ведення їх реєстру

 

     34.Контроль за своєчасним оприлюдненням регуляторних актів та ведення реєстру діючих регуляторних актів  в сільській раді здійснює відділу правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту.

    35.Регуляторні акти, прийняті сільською радою, оприлюднюються на офіційному сайті громади, не пізніше 5-ти робочих днів після їх прийняття та підписання.

     36.Відділ правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту  у 10-ти денний строк забезпечує внесення прийнятого регуляторного акту до відповідного реєстру діючих регуляторних актів.

 

                   9.Відстеження результативності регуляторних актів

 

     37.Стосовно кожного регуляторного акту послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Відстеження результативності регуляторного акту включає:

     1)виконання заходів з відстеження результативності;

     2)підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

     38.Для відстеження результативності регуляторних актів можуть бути використані статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань.

     39.Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.

     40.Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.

     41.Періодичне відстеження результативності регуляторного акту здійснюється раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

     42.Якщо строк дії регуляторного акту, встановлений при його прийнятті, є меншим ніж один рік, періодичні відстеження його результативності не здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три місяця до дня визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

     43.Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акту забезпечується розробником  регуляторного акту  спільно з відділом правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту . Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акту не може бути більшим ніж сорок п’ять робочих днів.

     44.Розробник регуляторного акту спільно з відділом правового забезпечення, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акту, який затверджується заступником сільського голови відповідального за даний напрямок роботи.

     45.Порядок проведення відстеження результативності регуляторних актів здійснюється у відповідності до Методики проведення аналізу впливу та відстеження регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, яка є обов’язковою для застосування регуляторними органами.

     46.Звіт про  відстеження  результативності  регуляторного  акту, прийнятого сільською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення  цього  звіту  подається  до  відповідальної постійної комісії .

 

                                         10. Перегляд регуляторних актів

 

     47.Перегляд регуляторного акту здійснюється:

     1)на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту;

     2)за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний регуляторний акт;

     3)в інших випадках, передбачених  законодавчими актами України.

     48.У разі наявності підстав, сільська рада може прийняти рішення про зміну регуляторного акту, зупинення його дії, скасування або про необхідність залишення цього регуляторного акту без змін.

 

                      11 .Звітування про здійснення державної                      регуляторної політики

 

     49.Звіт про здійснення сільською радою державної регуляторної політики заслуховується  на сесії ради та оприлюднюється на офіційному сайті громади.

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                        Анжела КРІСТЕЛ

 

 

             

 

 

                                       

 

 

 

                                                                                                       Додаток 2

      

 

План

 

діяльності Магальської сільської ради з підготовки проектів

регуляторних актів на 2023 рік

 

 

П/П

Вид і назва проекту регуляторного акту

Мета проекту регуляторного акту

Строки підготовки проекту регуляторного акту

Відповідальний за розробку проекту регуляторного акту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

      Додаток 3

                                                                                        До Положення

 

 

 

                                        ПОВІДОМЛЕННЯ

                щодо оприлюднення проекту рішення Магальської сільської ради

                   «Про __________________________________________________»

 

     Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики

 у сфері господарської діяльності», «__» ________ 202_ на офіційному сайті Магальської територіальної громади буде оприлюднено для обговорення та отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань проєкт регуляторного акту «Про _______________________________________» з аналізом регуляторного впливу.

     Проєктом передбачається впорядкування правових та економічних відносин у сфері ____________________________________, приведення у відповідність до чинного законодавства процедури _________________________________, що забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації з проведення процедур щодо ____________________________, виключить корупційні ризики, сприятиме  підвищенню довіри до органів місцевого самоврядування, як суб'єкта господарсько-правових відносин.

     Протягом місяця з дня оприлюднення проєкту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу з «__»_________ 202_ року по «___»________ 202_ року (включно) відділ ______________________________ виконавчого апарату Магальської сільської ради  буде приймати у письмовому вигляді зауваження та пропозиції за адресою: с.Магала, вул.Нандріша, 61, т.______________, електронна пошта ___.

 

Дата оприлюднення    _________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

     Додаток 4

                                                                                  До Положення

 

 

                                               ТАБЛИЦЯ

 

       розгляду зауважень і пропозицій до проекту рішення Магальської сільської ради «Про_________________________________________________»

           

 

 

 

 

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПОСІБ   УХВАЛЕННЯ    АБО

        МОТИВИ ВІДХИЛЕННЯ

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток 5

                                                                                                До Положення

 

 

                                                    ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

                  відповідальної постійної комісії ___________ щодо регуляторного впливу проекту рішення Магальської сільської ради «_______________»

 

1.Назва проекту регуляторного акту: «______________________________» .

2.Найменування розробника проекту регуляторного акту:______________

___________________________________________________________________

3.Висновок щодо відповідності проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

     Проект рішення відповідає вимогам, визначеним у статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» або

     Проект рішення не відповідає вимогам, визначеним у статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:__________________________________________________

____________________________________________________________________

 

4.Висновок щодо відповідності проекту регуляторного акту вимогам  статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу:

     Проект рішення відповідає вимогам, визначеним у статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» або

     Проект рішення не відповідає вимогам, визначеним у статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:__________________________________________________

____________________________________________________________________

 

5.Узагальнений висновок щодо проекту. Враховуючи викладене, комісія рекомендує _________________________________________________________

 

Голова комісії:                          підпис                                        ПІБ

 

Дата

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

   Додаток 6

 

                                                           План-графік

 

                  проведення у 2023 році відстеження результативності

        регуляторних актів, прийнятих Магальською сільською радою

 

 

 

 

П/

П

Дата і номер регуляторного акту

Назва регуляторного акту

Вид відстеження регуляторного акту

Структурний підрозділ відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів з відстеження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

  Додаток 7

                                                                                    До Положення

 

                                                       ПЕРЕЛІК

               регуляторних актів, що відповідають принципам державної

                 регуляторної політики станом на ____________ 202__ рік

 

 

 

П/П

Назва регуляторного акту

Дата прийняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

                                                                                    До Положення

 

                                                       ПЕРЕЛІК

            регуляторних актів, що не відповідають принципам державної

                регуляторної політики станом на ___________ 202__ рік

 

 

 

П/П

Назва регуляторного акту

Дата прийняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Додаток 9

                                                                                    До Положення

 

                                                       ПЕРЕЛІК

            регуляторних актів, що не відповідають принципам

державної регуляторної політики та потребують внесення змін

                            станом на «___»________ 202__ рік

                        

 

 

 

П/П

Назва регуляторного акту

Дата прийняття

 

 

 

 

                              

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь