Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ"

Дата: 26.12.2022 16:37
Кількість переглядів: 160

___________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

______________2022122210239_______________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ"

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 03361780

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________ серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкт господарювання

Україна, 58023, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Комунальників,5

тел.(0372)54-46-01, e-mail:info@vodokanal.cv.ua

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція очисних споруд каналізації м. Чернівці в с. Малага, Новоселицького району, Чернівецької області.

Об’єктом реконструкції є  очисні споруди каналізації м. Чернівці Комунального підприємства «Чернівціводоканал» (КП «Чернівціводоканал»), підприємство існуюче та діюче.

Реконструкція очисних споруд буде проводитись в межах «Проєкту муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2 та 3», який є великим поточним інвестиційним проєктом в Україні за фінансової підтримки Банку розвитку KfW від імені Федерального уряду Німеччини для поліпшення систем водопостачання та водовідведення у місті Чернівці.

В ході планованої діяльності будуть проводитись підготовчі, демонтажні та будівельні роботи. При проведенні вищеозначених робіт, в межах земельної ділянки очисних споруд каналізації м. Чернівціпередбачається:

 • Реконструкція приймальної камери;
 • реконструкція будівлі решіток;
 • реконструкція аеротенків-освітлювачив (переобладнання в аеробні стабілізатори);
 • реконструкція розподільчих камер та насосної станції первинних відстійників;
 • реконструкція будівлі повітродувок та насосно-компресорної станції;
 • реконструкція аеротенків;
 • реконструкція розподільних чаш вторинних відстійників;
 • реконструкція хлораторної (з влаштуванням вузла дозування реагентів для видалення фосфору хімічним способом та електролізної);
 • реконструкція контактних резервуарів;
 • реконструкція мулоущільнювачів;
 • реконструкція дренажної насосної станції;
 • реконструкція мулових майданчиків;
 • будівництво новихспоруд та будівель:споруди відмивання від органічних домішок і зневоднення піску, модульна будівля для споруд механічного зневоднення осаду, дозування реагентів для видалення фосфору хімічним способом та електролізної.

Технічна альтернатива 1

Реконструкція та продовження використання існуючих аеротенків на ділянці очисних споруд каналізації.

Технічна альтернатива 2

Будівництво нових аеротенків на ділянці очисних споруд каналізації.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність проводитиметься в межах земельної ділянки КП «Чернівціводоканал»відведеної для основних будівель та споруд очисних споруд каналізації (ОСК).

Загальна площа ділянки планованої діяльності складає 32,83га.

Ділянка планованої діяльності межує:

 • з пiвночi– землі сільськогосподарського призначення;
 • зі сходу - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оброни та іншого призначення;
 • з півдня – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оброни та іншого призначення;
 • з заходу – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оброни та іншого призначення, р.Прут.

Планована діяльність проводитиметься на території Магальськоїсільської територіальної громади, Чернівецького району, Чернівецької області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не розглядається (об’єкт прив’язаний до меж відведених земельних ділянок, загальною площею 32,83га).

4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний та екологічний вплив, який забезпечить:

 • дотримання сучасних екологічних стандартів у сфері поводження зі стічними водами, що утворюються на території м. Чернівці і є наслідком життєдіяльності громадян;
 • системний наглядовий контроль за екологічно безпечним поводженням зі стічними водами;
 • виконання заходів по створенню умов, необхідних для усунення негативного впливу стічних вод та мулу;
 • дотримання вимог екологічної безпеки під час реконструкції та експлуатації об’єктів очисних споруд каналізації м. Чернівці і зниження рівня соціальної напруги;
 • зменшення негативного впливу на довкілля;
 • надання робочих місць місцевому населенню на етапах будівельних робіт.
 

 

 

5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Існуючі очисні споруди КП «Чернівціводоканал»функціонують з потужністюпо очищенню 41 тис.м3/добу, проєктована потужність після завершення робіт з реконструкції складає 50 тис.м3/добу.

Планованою діяльністю передбачається комплекс підготовчих та будівельних робіт.

До складу підготовчих робіт входять наступні заходи: земельні роботи з переміщенням ґрунтових мас; влаштування огорожі будівельного майданчика; демонтаж існуючих об’єктів інженерних мереж, будівель і споруд; порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки; роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд для обслуговування об’єкту будівництва; влаштування під'їзних шляхів; підготовка майданчиків для складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, видалення поодиноких зелених насаджень.

Будівельні роботи на майданчику об’єкту планованої діяльності будуть проводитись після підготовки її до будівництва. На етапі будівництва будуть проводитись земельні роботи, влаштування фундаментів, збірні та монтажні роботи, електротехнічні роботи, прокладення інженерних мереж, та ін.

В земельні роботи входить розробка ґрунту з загальним об’ємом близько 38000,0 м3, незабруднений ґрунтово-рослинний шар буде складуватись окремо шарами для подальшого використання під час вирівнювання ландшафту та благоустрою території. Земельні роботи будуть проводитись з використанням бульдозерів, екскаваторів, навантажувачів, автогрейдерів, автосамоскидів, тощо.

При проведенні робіт на етапі будівництва будуть використовуватись віброкотки, крани, автобетонозмішувачі (міксери), пости зварювання, фарбопульти, тощо.

Будівництво буде проводитись в одну чергу, термін виконання будівельних робіт складає 2 роки.

Технологія очистки стічних вод очисних спорудканалізації м. Чернівці:

Приймальна камера наполовину заглиблена залізобетонна ємкісна споруда площею 120 м2, що потребує реконструкції (2 одиниці).

Будівля решіток – одноповерхова будівля площею  357 м2. Передбачається заміна ступінчастих решіток з прозорами 5 мм на ступінчасті решітки з прозорами 3 мм. Передбачається обладнання для відмивки та ущільнення затриманого сміття.

Пісколовки – існуючі, аеровані. Передбачається влаштування системи відмивки піску від органічних домішок, перед навантаженням на існуючі піскові майданчики.

Аеротенкі-освітлювачи–наполовину заглиблена залізобетонна ємкісна споруда площею  4434,4 м2 (2 одиниці). Реконструкція із переобладнанням у аеробні стабілізатори. При необхідності, за розрахунком, буде передбачене влаштування додаткових споруд аеробної стабілізації.

Розподільча камера первинних відстійників - наполовину заглиблена залізобетонна ємкісна споруда площею 29,72 м2. Потребує реконструкції відповідно до  наданих в звіті про технічне обстеження рекомендацій.

Насосна станція первинних відстійників- потребує реконструкції відповідно до  наданих в звіті про технічне обстеження рекомендаційз встановленням нових енергоефективних насосів.Площа насосної станції первинних радіальних відстійників складає 206,35 м2.

Блок біологічної очистки містить чотири чотирьохкоридорних аеротенки(площею 11250,0 м2). Передбачається впровадження сучасної біотехнології очищення стічних вод. Аеротенки призначені для ефективного видалення органічних речовин, нітрифікації та денітрифікації за принципом процесу рециркуляції.

Проектування всього обладнання враховує зміну навантаження по забрудненням протягом доби, а також сезонні зміни.

Повітродувна станція. Повітродувкиз автоматизацією процесу. Повітродувки повинні бути спроектовані, виготовлені та обладнані відповідно до проектних вимог навантаження. Потужності аераційного обладнання будуть здатнізабезпечуватимінімальну концентрацію кисню в аеротенках 2 мг/л. Площа будівлі повітродувної станції складає 798,0м2.

Будівля компресорної з трансформаторною підстанцією - потребує реконструкції відповідно до  наданих в звіті про технічне обстеження рекомендацій.Площа насосно-компресної станції складає 949,0м2. Після реконструкції повітродувної станції, компресорне обладнання буде використовуватись, як резервне. В будівлі розташована також насосна станція надлишкового та циркуляційного активного мулу.Для перекачки зворотного мулу передбачено сухі насоси. Нові насоси повертатимуть циркуляційний активний мул у аеротенки а надлишковий активний мул – в аеробні стабілізатори. Для полегшення контролю та оптимізації процесу передбачено витратомір, який регулює потоки у трубопроводах  зворотного та надлишкового активного мулу.

Вузол приготування та дозування реагенту для хімічного видалення фосфору з стічних вод. Вузол буде розташований в будівлі хлораторної (площею 521,55 м2). Будуть спроектовані вузли хімічного дозування для видалення фосфору хімічним способом. Обладнання буде розташоване в  будівлі хлораторної.Мінімальна ємність для зберігання хімікатів становитиме 30 днів.

Остаточне відстоювання. Мулова суміш з аеротенків об'єднуються на вихідному каналі і відводяться в розподільчу камеру існуючих вторинних відстійників.

Розподільча камера вторинних відстійників. Ця розподільча камера, що підлягає реконструкції буде приймати мулову суміш з аеротенків і рівномірно розподіляти її по існуючим вторинним відстійникам.

Камери випуску мулу вторинних відстійників -потребують реконструкції відповідно до  наданих в звіті про технічне обстеження рекомендацій.

Знезараження очищених стічних вод. Для знезараження стічних вод проектуються електролізні установки. Їх розташування планується в будівлі хлораторної, що підлягає реконструкції. Необхідний час контакту гіпохлориту натрію забезпечується у контактних резервуарах, що підлягають реконструкції.

Система зневоднення осаду буде складатися з таких блоків:

 • гравітаційні згущувачі (для первинного осаду);
 • гравітаційнізгущувачі (для надлишкового мулу);
 • установка зневоднення (для згущеного мулу та сирого осаду);
 • місце для короткочасного зберігання зневодненого осаду.

Згущення первинного осаду. Для згущення первинного осаду будуть використовуватися гравітаційні згущувачі для збільшення вмісту сухих твердих речовин у первинному осаді до мінімум 1 %.

Гравітаційне згущення для надлишкового мулу. Для згущення надлишкового мулу необхідно використовувати механічні згущувачі для збільшення вмісту сухих твердих речовин у надлишковому мулі мінімум до 2 %.

Цех механічного зневоднення  - нова модульна будівля, що проектується. Осад зневоднюється для досягнення мінімум 30%сухих твердих речовин, і для досягнення цієї ефективності в процесі зневоднення необхідний полімер. Для цього відповідно до вимог передбачена станція безперервного виробництва полімерів.

Мулові майданчики- гідротехнічна споруда із штучним покриттям, глибиною 1 метр, загальною площею 43600,0 м2 (8 одиниць). Існуючі споруди, що підлягають реконструкції (можливо використання в якості компостних майданчиків).

Дренажна насосна станціята господарсько-фекальних вод. Передбачається реконструкція дренажної насосної станції (53,625 м2) з встановленням нових енергоефективних насосів.

Вимірюванняпараметрів очищення і стан обладнання повинен контролюватися системою SCADA.

Сучасне обладнання, що пропонується в технології, дозволить досягнути кращого рівня очищення стічних вод, що відповідає не тільки українським вимогам, а і вимогам Європейського Союзу, зменшитьтрудовитрати, забезпечить більшу енергоефективність процесу очищення стічних вод.

6.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні обмеження в період реалізації планованої діяльності обумовлюються нормативними документами, які регламентують безпеку навколишнього середовища: Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя»; Закон України «Про відходи»; Закон України «Про охорону атмосферного повітря».

На етапі робіт з реконструкції та експлуатації очисних споруд каналізаціїдотримуються наступні обмеження:

 • по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій(ГДК) забруднюючих речовин на межі СЗЗ та найближчого житла, рівні граничнодопустимих викидів від технологічного обладнання, фоновий вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
 • по забрудненню ґрунту– дотримання гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті;
 • санітарно-гігієнічні обмеження – дотримання допустимого рівня шуму та вібрації на межі санітарно-захисної зони (дБА);
 • по забрудненню поверхневих та підземних вод – дотримання водоохоронних заходів при скиді стічних вод, значення гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у очищеній стічній воді;
 • використання обладнання, яке сертифіковане на території України;
 • технологічні обмеження: дотримання правил пожежної безпеки, технологічних регламентів виробництва, дотримання правил поводження з відходами.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження є аналогічними до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

-      дотримання нормативної санітарно-захисної зони підприємства;

-      дотримання погоджених та відведених меж земельної ділянки. Виконання обмежень щодо використання земельної ділянки, встановленої у документах, що посвідчують право користування земельною ділянкою, згідно норм чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для вирішення потреб господарської діяльності підприємства.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Проведення землевпорядних вишукувань, екологічних та будь-яких інших досліджень виконуватиметься у необхідному обсязі відповідно до діючого законодавства України, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2

Для технічної альтернативи 2, еколого-інженерна підготовка і захист території співпадають з технічною альтернативою 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території щодо територіальної альтернативи буде проводитись в межах існуючої ділянки планованої діяльності.

Встановлення технологічного обладнання має здійснюватися з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії. Передбачено розробку і застосування заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження їх наслідків та захист людей і довкілля. Геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для вирішення потреб господарської діяльності підприємства.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

клімат і мікроклімат – вплив планованої діяльності відсутній;

повітряне середовище – під час підготовчих, демонтажних та будівельних робіт короткочасний вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки, здійснення зварювальних, фарбувальних робіт, демонтажних та земельних робіт тощо. Під час експлуатації джерелами утворення забруднюючих речовин є існуючі джерела викидів та заплановане до встановлення технологічне обладнання, в результаті роботи якого будуть виділятися забруднюючі речовини. При цьому рівень забруднення атмосфери не перевищить санітарно-гігієнічних нормативів;

геологічне середовище – вплив планованої діяльності на геологічне середовище відсутній;

водне середовище – вплив планованої діяльності на водне середовище відбуватиметься при скиді стічних вод за існуючими дозвільними документами до Бузького лиману;

ґрунти та земельні ресурси – тимчасовий короткочасний вплив при проведенні підготовчих, демонтажних та будівельних робіт.

відходи – у результаті проведення підготовчих, демонтажних та будівельних робіт, а також при експлуатації очисних споруд каналізаціїутворюються відходи, які тимчасово зберігаються у спеціально відведених місцях та по мірі утворення вивозяться спеціалізованими підприємствами для подальшого зберігання, оброблення, знешкодження, утилізації, повторного використання або видалення попередньо укладеними договорами;

навколишнє техногенне середовище – в районі проведення запланованих робіт, відсутні об’єкти техногенного середовища, які можуть зазнати негативних впливів від планованої діяльності. Проведення робіт передбачено здійснювати при дотриманні вимог природоохоронного законодавства, що забезпечить ефективний захист навколишнього середовища, від понаднормативного впливу;

акустичне навантаження – рівень звукового впливу на границі житлової забудови буде в межах норми. Ультразвукове, електромагнітне, іонізуюче забруднення та вібрація не очікуються;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та біорізноманіття – прямі та опосередковані загрози, які могли б сприяти порушенню рослинного покриву та впливу на флору, фауну і природно-заповідні об’єкти відсутні. Відсутні можливі ризики, спрямовані на порушення природного рослинного покриву та тваринного світу.

навколишнє соціальне середовище – планована діяльність позитивно вплине на місцеву економіку через зайнятість місцевого населення на стадіях будівництва та експлуатації, а також у більш довгостроковій перспективі – у вигляді податкових надходжень до місцевого бюджету, через зайнятість технічного обслуговуючого персоналу.

щодо технічної альтернативи 2

Для технічної альтернативи 2, сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля співпадають з технічною альтернативою 1

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання меж санітарно-захисної зони, рівня гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин та рівня шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно з:

 • пунктом 18 частини 2 статті 3 (установки для очищення стічних вод продуктивністю, що перевищує еквівалент чисельності населення в розмірі 150 тисяч осіб);
 • пунктом 22 частини 2 статті 3 (розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.).
 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1026.

Зокрема, планується провести оцінку впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ у межах ділянки, клімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речовин на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

Дозвіл на виконання будівельних робіт,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Державною інспекцією архітектури та містобудування України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України: поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; відділ оцінки впливу на довкілля, тел: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua; контактна особа - Грицак Олена Анатоліївна, заступник директора департаменту - начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь