Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 08.02.2023 14:06
Кількість переглядів: 110

 

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

магальська сільська рада чернівецького району чернівецької області

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

 

Код ЄДРПОУ 04417636

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

 

Місцезнаходження юридичної особи: 60313, Чернівецька область, Чернівецький район, с. Магала, 03733-6285, е-maіl: magala.rada@ukr.net

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

 

«Будівництво дамби на р. Прут в с. Прут Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області (ліквідація наслідків червневого паводку 2020 року)».

На підставі вивчених місцевих умов та з метою захисту с. Прут від затоплення планованою діяльністю передбачається:

 • будівництво захисної дамби на р. Прут на ділянці № 1;
 • влаштування трьох півзагат для захисту дамби від розмиву на ділянці № 1;
 • будівництво захисної дамби на р. Прут на ділянці № 2;
 • влаштування переїзду через дамбу каналу, який впадає у р. Прут на ділянці № 2.

Технічна альтернатива 1

Будівництво захисних дамб на ділянках № 1 та № 2 планується довжиною 340 м  та 550 м відповідно. Прийнятий тип планованих захисних дамб – ґрунтова насипна з місцевого ґрунту. Гребінь дамб прийнято на 1,0 м вище рівня води. Ширина захисних дам по верху складає 4,0 м, закладання укосів – 1:2. В основі дамб передбачається зрізати рослинний шар ґрунту товщиною 0,15 м, який використовується для залуження гребеня і укосів.

Для захисту дамби від розмиву на ділянці № 1 планується влаштувати 3 півзагати з негабаритного каменю. Накид з великогабаритного каменю виконується на всю висоту півзагат з вирівнюванням поверхні над рівнем води під шнур і розклинцьовується каменем менших розмірів.

На ділянці № 2 плануються влаштувати переїзд, який забезпечить проїзд транспорту через дамбу каналу, який впадає в р. Прут. Проїжджа частина переїзду укріплюється мощенням каменем товщиною 0,16 м по гравійному ґрунту товщиною 0,15 м. Ширина проїжджої частини переїзду становитиме 3,5 м.

Технічна альтернатива 2

Виконання робіт з використанням габіонів. Дана альтернатива недоцільна через значне здорожчення вартості реалізації планованої діяльності.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива1.

Місце провадження планованої діяльності знаходиться в межах с. Прут Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області в заплаві р. Прут. Інших територіальних альтернатив провадження планованої діяльності не розглядається у зв’язку з конкретною ділянкою проведення робіт.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядалась, територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом розміщення об’єктів планованої діяльності та прийнята під час обстеження аварійної ділянки ріки.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Реалізація планованої діяльності сприятиме захисту території від водної ерозії, дасть можливість покращити умови пропуску паводків і захистити с. Прут від руйнування.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Планованої діяльністю передбачається:

 • будівництво захисної дамби на р. Прут на ділянці № 1 довжиною 340 м;
 • влаштування 3 півзагат з негабаритного каменю на ділянці № 1;
 • будівництво захисної дамби на р. Прут на ділянці № 2 довжиною 550 м;
 • влаштування переїзду через дамбу каналу, який впадає у р. Прут на ділянці № 2

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

В період проведення підготовчих і будівельних робіт:

 • по забрудненню атмосферного повітря - досягнення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
 • по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;
 • по поверхневим та підземним водам – негативний вплив може бути пов'язаний тимчасовим скаламучуванням вод річки при виконанні земляних робіт;
 • дотримання обмежень господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги;
 • дотримання меж землевідведення;
 • дотримання меж санітарно-захисних зон;
 • дотримання правил пожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2– не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1 – не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2– не розглядається .

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1- еколого-інженерна підготовка території передбачає:

- польове обстеження ділянки р. Прут в межах с. Прут;

- інженерно-топографічне вишукування.

щодо технічної альтернативи 2 – аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1-  містобудівні обмеження не встановлюються, екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

 • клімат і мікроклімат – не очікується;
 • повітряне середовище – під час будівництва: викиди забруднюючих речовин від ДВЗ автомобільної і будівельної техніки, забруднення пилом при пересипанні ґрунту і каміння. Після закінчення проектних робіт джерела забруднення атмосферного повітря виключаються.
 • геологічне середовище – в період будівництва вплив виражається в результаті розробки земляних мас;
 • водне середовище: в період будівництва будівельні роботи можуть призвести до збільшення каламутності та концентрацій завислих речовин в товщі води, зміну її кольору та прозорості в межах планованої діяльності, що негативно може сказатися на представників гідробіонтів та організмів планктону, бентосу, що мешкають на даній ділянці. Будівельні роботі планується здійснювати з дотриманням вимог щодо охорони прибережної захисної смуги від забруднення, засмічення і вичерпання; в період експлуатації вплив не очікується;
 • ґрунт – в період будівництва: очікується незначні впливи під час проведення будівельних робіт з дотриманням природоохоронних норм і вимог чинного законодавства; в період експлуатації і позитивний вплив: захист берегової смуги від ерозії;
 • рослинний світ – в період будівництва: під час проведення будівельних робіт можливе видалення дерев та чагарників; в період експлуатації: негативні впливи відсутні;
 • тваринний світ (іхтіофауна) - під час проведення будівельних робіт може відбутися погіршення умов життєдіяльності та зменшення видового складу, організація будівництва проводиться з врахуванням нерестового періоду;
 • заповідні об’єкти – в межах планованої діяльності природно-заповідні об’єкти відсутні;
 • навколишнє соціальне середовище - в період будівництва: незначні впливи (шум від роботи будівельної техніки); в період експлуатації позитивний вплив – захист берегової смуги від ерозії, поліпшення умов проживання населення.
 • техногенне середовище – вплив відсутній

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1 захист території від водної ерозії, дасть можливість покращити умови пропуску паводків і захистити с. Прут від руйнування. Планована діяльність буде здійснюватись в чітко визначених межах.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається .                                                                                                 

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України ˮПро оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, ст. 3 частина 3 пункт 10 абзац 6 та 7( будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу; проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок).

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД для планової діяльності передбачається відповідно вимогам Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (ст.6) та Постанови КМУ «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України ˮПро оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Держводагенство України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35,

е-mail: ecology@bukoda.gov.ua, тел./факс: (0372) 52 22 23.

Контактна особа:– Юзик Ірина Олександрівна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь