Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Про затвердження  Положення про електронні консультації на території Магальської сільської ради

Дата: 27.02.2023 14:28
Кількість переглядів: 123

 

 

                             

 

                            УКРАЇНА

МАГАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                    22 чергова сесія 8 скликання

            

                         РІШЕННЯ № 13-22/23

 

від «15» лютого 2023 року                                   с.Магала                                                   

 

 

Про затвердження  Положення про

електронні консультації на території

Магальської сільської ради

 

     З метою залучення жителів громади до участі у вирішенні соціально-економічних, культурних та інших місцевих питань, беручи до уваги позитивний висновок постійної депутатської комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», керуючись статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська ради

 

                           ВИРІШИЛА:

 

     1.Затвердити  Положення про електронні консультації на території  Магальської сільської ради, що додається.

     2.Організаційне виконання даного рішення покласти на керівників структурних підрозділів  виконавчого апарату сільської ради, контроль - на заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради КУЧЕРЯВОГО В.С. та ГАРАБАЖІВ Д.В. та постійну депутатську комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (СОРОЧАН М.І.).

    

 

 

Сільський голова                                    Степан САІНЧУК                                                    

 

 

                                                                                             

                                                            Додаток

                                           до рішення сесії сільської ради

                                                                    

                                           від «15»  лютого 2023р. №13

 

 

 

                            ПОЛОЖЕННЯ
          про електронні консультації  на  території 

                Магальської  сільської ради

 

                    І. Загальні положення

 

     1.Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення на території Магальської сільської ради консультацій з громадськістю  з соціально-економічних, культурних та інших питань діяльності громади у формі електронних консультацій.

      2.Електронні консультації з громадськістю проводяться з метою залучення жителів громади до участі в управлінні місцевими справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність сільської ради та її виконавчих органів, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

     3.Електронні консультації з громадськістю  проводяться щодо проєктів нормативно-правових актів, які стосуються:

     1)програм соціально-економічного і культурного розвитку та інших місцевих програм;

     2)місцевого бюджету та звітів про його виконання;

     3)генерального плану та змін до нього, планів зонування територій, детальних планів території;

     4)Стратегічного плану розвитку громади та змін до нього;

     5)рішень, прийняття яких може впливати на стан навколишнього природного середовища, у тому числі намірів створення на території громади нових екологічно об’єктів, які можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я мешканців факторів, або які вимагають незалежної екологічної експертизи для з’ясування їх екологічної небезпеки;

     6)відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення потреб громади, передача їх в оренду та під заставу;

     7)програм приватизації об’єктів комунальної власності;

 

                                     2

 

     8)переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

     9)надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

     10)питань адміністративно-територіального устрою, передбачених законодавством;

     11)символіки територіальної громади;

     12)встановлення правил з питань благоустрою, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

     13)зміни тарифів на житлово-комунальні послуги, відносно яких рішення ухвалюється сільською радою;

     14)рішень про зміну місцевих податків та зборів;

     15)рішень про запровадження або зміну платних послуг у лікувальних та навчальних закладах;

     16)визначають порядок надання адміністративних послуг;

     17)присвоєння юридичним та фізичним особам імен, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

     4.Не можуть бути предметом електронних консультацій  з громадськістю  питання:

     1)не віднесені законодавством до відання територіальних громад;

     2)що суперечать Конституції та чинному законодавству України.

    5.Електронні консультації проводяться у формі:

     1)«Електронного опитування» – формується питання  з  переліком варіантів відповідей: одним варіантом  чи декількома варіантами відповіді;

     2)«Електронної консультації» – це оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання з можливістю висловлення думки «Підтримую», «Не підтримую», «Висловлення власної думки»;

     3)«Електронного обговорення проєкту рішення сільської ради»  – це оприлюднення проєкту нормативно-правового акту, розробленого сільською радою з можливістю висловлення громадськістю думки про «Підтримку», «Відхилення», «Внесення пропозицій».

     6.Основними засадами електронних консультацій є:

     1)добровільність, відкритість, прозорість, свобода висловлювань, неупередженість та обов’язковість розгляду сільською радою поданих пропозицій:

    2)ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в електронних консультаціях;

     3)кожен член територіальної громади, що живе на відповідній території, може взяти участь у електронних консультаціях;

     4)вся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням електронних консультацій та

 

                                   3

 

прийнятих на них рішень розміщуються на офіційному сайті сільської ради та може поширюватися в місцевих ЗМІ або іншими способами;

     5)в процесі ініціювання, підготовки та проведення електронних консультацій не можуть чинитися перешкоди для висвітлення відповідної інформації;

    6)електронні консультації не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

    7.Брати участь у електронних консультаціях мають право особи, яким виповнилося 18 років, що зареєстровані на території  населених пунктів Магальської громади  (крім осіб, які визнані недієздатними за рішенням суду).     

     8.Результати проведення електронних консультацій в обов'язковому порядку враховуються сільською радою під час прийняття остаточного рішення або в подальшій її роботі.

    9.Проєкти регуляторних актів, у разі їх винесення на електронні консультацій, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

    10.Інформація, пов’язана з організацією та проведенням електронних консультацій, оприлюднюється у спеціально створеній рубриці «Консультації з громадськістю» на офіційному сайті Магальської сільської  ради.

   11.Матеріали електронних консультацій оприлюднені на сайті сільської ради архівуються та зберігаються не менше, ніж п’ять років з дня прийняття рішення.

   12.Строк проведення електронних консультацій визначається ініціатором  з урахуванням складності питання, проєкту акту, пріоритетності, термінів виконання завдань.

   13.Строк проведення електронних консультацій не може становити менше 15 календарних днів, якщо інше не передбачено законом та обчислюється з моменту оприлюднення відповідного повідомлення.

 

         ІІ.Ініціювання  електронних консультацій з громадськістю

 

     14.Ініціатором електронних консультацій з громадськістю  можуть бути:

     1)ініціативна група членів територіальної громади в кількості не менше 5-ти осіб;

     2)громадські та благодійні організації, що функціонують  на території громади;

     3)структурний підрозділ виконавчого комітету сільської ради, сільський голова, сільська рада або виконавчий комітет сільської ради.

 

 

                                  4

 

             ІІІ.Порядок проведення  електронних консультацій,

            ініціатором яких є члени територіальної громади або 

                     громадські  та  благодійні організації

 

     15.Заява (зразок додається) ініціативної групи, громадської чи благодійної організації щодо необхідності та доцільності проведення електронних консультацій з громадськістю вноситься на ім’я сільського голови, в якій  зазначаються:

    1)запропонована форма проведення заходу: «Е-опитування», «Е-консультація», «Е- обговорення»;

    2)предмет громадського обговорення (проблема, питання, проєкт рішення та інше), що пропонується до розгляду;

    3)термін запланованого обговорення;

    4)прізвище, ім’я, по батькові та контакти уповноваженої  особи представляти ініціатора (організацію);

    5)інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, за наявності таких.

    16.Впродовж 3 робочих днів з моменту отримання сільською радою заяви  щодо проведення електронних консультацій з громадськістю сільський голова або особа, яка виконує його повноваження,   приймає одне з таких рішень:

     1)зареєструвати заяву щодо ініціативи проведення електронних консультацій з громадськістю;

     2)відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення  електронних консультацій з громадськістю якщо:

     1)запропонований предмет громадського обговорення не належить до відання місцевого самоврядування;

     2)суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення такого заходу.

     17.Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку сільська рада  у письмовій формі повідомляє уповноважену особу, яка представляє ініціатора проведення електронної консультації.

     18.Впродовж 5 робочих днів з моменту отримання сільською радою належно оформленого звернення з ініціативою щодо проведення    електронних консультацій, відділом організаційної та кадрової роботи готується відповідний проект розпорядження, в якому  визначається структурний підрозділ виконавчого апарату сільської ради  або уповноважена особа за організацію та проведення такого заходу.

     19.Визначений структурний підрозділ або уповноважена особа готує інформаційне повідомлення, яке розміщується на сайті сільської ради, де  зазначаються:

     1)форма проведення заходу: «Е-опитування», «Е-консультація», «Е- обговорення»;

                                        5

 

     2)питання, яке винесено на обговорення у формі електронної консультації;

     3)строки проведення електронної консультації з громадськістю;

     4)ініціатор проведення заходу;

     5)посадові особи сільської ради, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку проведення електронної консультації;  

     6)заходи з підготовки проведення електронної консультації з громадськістю;  

     7)поштова і електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень;

     8)адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на обговорення;

     9)строк і спосіб оприлюднення результатів електронних консультацій.

 

                      ІV.Порядок проведення консультацій у формі

      електронних консультацій  з громадськістю, ініціатором яких є

 структурний підрозділ виконавчого апарату, сільський голова, сільська

               рада або виконавчий комітет сільської ради

 

     20.В разі коли ініціатором електронних консультацій виступає структурний підрозділ виконавчого апарату сільської ради, його керівник готує відповідний проект розпорядження сільського голови щодо доцільності та необхідності проведення такого заходу.

     21.Отримавши погодження від голови сільської ради структурний підрозділ впродовж 2-х робочих днів готує інформаційне повідомлення, яке розміщується на сайті сільської ради, де зазначаються: 

     1)спосіб проведення електронної консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення):

     2)питання, яке винесене на електронну консультацію;

     3)текст проєкту нормативно-правового акту сільської ради;

     4)аналітичні документи, інформаційні матеріали, розрахунки, кошториси, що стосуються винесеного питання тощо;

     5)соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

     6)можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

     7)відомості про строк, порядок обговорення питання винесеного на консультацію, спосіб внесення пропозицій чи зауважень учасників, які беруть участь в консультації;

     8)спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

                                       6

 

     9)поштова та електронна адреси, строк і форма подання пропозицій та зауважень;

     10)номер телефону, за яким надається консультація з питання, що винесено на електронне обговорення;

     11)прізвище, ім’я відповідальної особи за проведення заходу;

     12) строк і спосіб оприлюднення результатів електронної консультації.

     22.При проведенні електронної консультації з ініціативи сільського голови або на підставі рішення сесії сільської ради чи виконавчого комітету, відділ організаційної та кадрової роботи готує проект розпорядження щодо проведення електронних консультацій, яким  визначається  відповідальний структурний підрозділ або посадова особа за проведення такого заходу.

     23.Визначений структурний підрозділ або посадова особа впродовж 2-х робочих днів  готує відповідне інформаційне повідомлення аналогічне в пункті 21 цього Положення, яке розміщується на сайті сільської ради: 

     24.Під час проведення електронних консультацій пропозиції, зауваження, коментарі подаються  на визначену в інформаційному повідомленні поштову та електронні адреси  із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи.

     25.Визначений структурний підрозділ або посадова особа:    

     1)аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого шляху вирішення питання;

     2)забезпечує врахування результатів електронного обговорення під час прийняття рішення сільською радою;

     3)оприлюднює результати обговорення у формі електронної консультації на офіційному сайті сільської ради.

     26.Не підлягають оприлюдненню, розгляду та видаляються  коментарі, які містять заклики, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, анонімні пропозиції, а також ті, що містять ненормативну лексику, та які не стосуються питання, щодо якого проводяться електронні консультації.

     27.Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду пропозицій не надаються та не надсилаються учасникам електронних консультацій.

     28.Учасники електронних консультацій з громадськістю під час проведення заходу мають право:

     1)здійснювати моніторинг процесу підготовки та прийняття рішень сільською радою за результатами електронних консультацій;

     2)отримувати від сільської ради та їх посадових осіб відомості та інформацію, що необхідна для участі в електронних консультаціях, за винятком інформації з обмеженим доступом.

                                       7

 

     29.За результатами  електронних консультацій готується звіт, в якому зазначається:

     1)найменування підрозділу виконавчого апарату сільської ради, який проводив електронні консультації або посадової особи;

     2)зміст питання або текст проєкту акту сільської ради, що виносилися на консультацію, а також додаткові матеріали;

     3)інформація про осіб, що взяли участь в електронній консультації;

     4)інформація про пропозиції, оцінки та зауваження, що надійшли до сільської ради за результатами електронної консультації, із зазначенням авторів;

     5)узагальнена інформація про врахування пропозицій та зауважень з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень якщо були такі;

     6)рішення та додатки до них, прийняті за результатами  електронного обговорення.

     30.Звіт про результати електронної консультації оприлюднюються на сайті сільської ради в розділі «Громадські обговорення» не пізніше 5 робочих днів після закінчення заходу.

    

 

Секретар   ради                                     Анжела КРІСТЕЛ                                              

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                       Додаток 1

                                              

                                          до положення
                                       про  електронні консультації на

                                     території  Магальської сільської ради

 

 

 

 

                                        Магальському сільському голові

                                         __________________________

                                                                                                  

 

                                           Прізвище, ім'я по батькові,

                                           (назва громадської організації,

                                           адрес, номер контактного телефону

                                           (електронної пошти — за наявності)

 

 

 

 

                                     ЗАЯВА

       ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

 

     Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 1 Закону України "Про звернення громадян", Положення про електронні консультації на території Магальської сільської ради, просимо:

     1.Зареєструвати ініціативну групу щодо проведення електронної консультації на території Магальської  громади (на території села, вулиці)  у складі ___ осіб (зазначаються прізвище, імя по-батькові, рік народження, місце реєстрації):

   1. __________________________________________________________;

 

   2.__________________________________________________________;

 

   3.__________________________________________________________;

 

   4.__________________________________________________________;

 

   5.__________________________________________________________.

 

 

     2.Електронні консультації провести з питання: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________.

   

     3.Електронні консультації провести з _________ по _________________.

     4.Контактною особою, уповноваженою представляти ініціативну групу є ________________________________________________________________ (зазначається прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону особи).

     5.Про результати електронних консультацій надати відповідь за адресою:______________________.

     До звернення додаємо:

     1.Список членів територіальної громади, які підписали це звернення  на ____ арк.

     2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ____ арк.

 

 

Дата підпис ім’я та прізвище заявника

 

 

 

 

Секретар ради                                        Анжела КРІСТЕЛ

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь