Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Про затвердження  Положення про «Публічні громадські обговорення «слухання» на території Магальської сільської ради

Дата: 27.02.2023 14:34
Кількість переглядів: 161

                                 

 

                                УКРАЇНА

МАГАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       22 чергова сесія 8 скликання

            

                         РІШЕННЯ № 12-22/23

 

від «15» лютого 2023 року                                   с.Магала                                                   

 

 

Про затвердження  Положення про

«Публічні громадські обговорення

«слухання» на території Магальської

сільської ради

 

     З метою залучення жителів громади до участі у вирішенні соціально-економічних, культурних та інших місцевих питань, беручи до уваги позитивний висновок постійної депутатської комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», керуючись статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська ради

 

                           ВИРІШИЛА:

 

     1.Затвердити  Положення про «Публічні громадські обговорення «слухання» на території  Магальської сільської ради, що додається.

     2.Організаційне виконання даного рішення покласти на керівників структурних підрозділів  виконавчого апарату сільської ради, контроль - на заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради КУЧЕРЯВОГО В.С. та ГАРАБАЖІВ Д.В. та постійну депутатську комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (СОРОЧАН М.І.).

    

 

Сільський голова                                    Степан САІНЧУК                                                    

 

                                                                                  Додаток

                                                               до рішення сесії сільської ради

                                                                від «15»  лютого 2023р. №12

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про  «Публічні  громадські обговорення «слухання» на

території  Магальської сільської ради

 

                        І. Загальні положення

     1.Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення на території Магальської сільської ради консультацій з громадськістю   з соціально-економічних, культурних та інших питань діяльності громади у формі «Публічного громадського обговорення «слухання».

      2.Консультації з громадськістю у формі «Публічного громадського обговорення «слухання» проводяться з метою залучення жителів громади до участі в управлінні місцевими справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність сільської ради та її виконавчих органів, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

     3.В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі «Публічного громадського обговорення «слухання» щодо проєктів нормативно-правових актів, які стосуються:

     1)конституційних прав, свобод та обов’язків громадян;

     2)життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього природного середовища;

     3)провадження регуляторної діяльності у певній сфері;

     4)обговорення проєктів містобудівної документації, місцевих правил забудови відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

     5)стратегічних цілей, пріоритетів і завдань у відповідній сфері розвитку  територіальної громади (у тому числі проекти програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання);

     6)порядку надання адміністративних послуг;

     7)правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності;

     8)надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

     9)присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

     10)витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік);

                                       2

     11)інші питання, щодо яких законодавством визначено обов’язковість проведення громадських слухань (громадського обговорення) та будь-які питання, щодо яких сільською радою визнано доцільним та необхідним провести громадські слухання (обговорення).

     4.Не можуть бути предметом консультацій з громадкістю у формі “Публічного громадського обговорення “слухання” питання:

     1)не віднесені законодавством  до відання територіальних громад та їхніх органів;

     2)що суперечать Конституції та чинному законодавству України.

     5.”Публічні громадські обговорення “слухання” поділяються на:

     1)загальні, предметом яких є інтереси всіх членів територіальної громади;

     2)місцеві – щодо окремої частини територіальної громади: населеного пункту, мікрорайону,  вулиці тощо.

     6.«Публічні громадські обговорення «слухання» передбачають організацію  та проведення наступних публічних заходів: 

     1)конференцій, форумів, засідань за «круглим столом», зборів, зустрічей (нарад) із громадськістю;

    2)інтернет-конференцій, відео-конференцій.

    7.Основними засадами “Публічних громадських обговорень “слухань” є добровільність, відкритість, прозорість, свобода висловлювань, неупередженість та обов’язковість розгляду поданих на них пропозицій:

    1)ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в “Публічних громадських  обговореннях “слуханнях”;

    2)кожен член територіальної громади, що живе на відповідній території, може взяти участь у “Публічних громадських  обговореннях “слуханнях”;

    3)вся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням “Публічних громадських обговорень “слухань” та прийнятих на них рішень розміщуються на офіційному сайті ради та може поширюватися в місцевих ЗМІ або іншими способами;

     4)в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення “Публічних громадських обговорень “слухань”, не можуть чинитися перешкоди для діяльності представників засобів масової інформації щодо їх висвітлення;

     5)“Публічні громадські обговорення “слухання” не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

     8.Брати участь у “Публічних громадських  обговореннях “слуханнях” мають право особи, яким виповнилося 18 років та зареєстровані на території  населених пунктів громади (крім осіб, які визнані недієздатними за рішенням суду).

     9.Участь у “Публічних громадських обговореннях “слуханнях” є обов’язковою для  ініціаторів слухань, авторів проєктів документів (актів), що вносяться на обговорення,  керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються питання винесені  на обговорення,  одного з

 

                                         3

 

представників сільської ради – голови,  заступника, секретаря ради чи секретаря виконавчого комітету та старости, у випадку проведення заходу на території села.

     10.«Публічні громадські обговорення «слухання» призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні.

     11.Результати проведення «Публічного громадського обговорення «слухання» сільською радою під час прийняття остаточного рішення або в подальшій її роботі.

     12.Проекти регуляторних актів, у разі їх винесення на “Публічне громадське обговорення”, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

     13.Інформація, пов’язана з організацією та проведенням «Публічного громадського обговорення «слухання», оприлюднюється у спеціально створеній рубриці «Громадські обговорення» на офіційному сайті Магальської сільської  ради.

                          

                     ІІ.Ініціювання  «Публічних

                 громадських обговорень  «слухань»

 

     14.Ініціатором  консультації у формі «Публічного громадського обговорення «слухання» можуть бути:

     1)ініціативна група членів територіальної громади в кількості не менше 5-ти осіб;

     2)громадські та благодійні організації, що функціонують  на території громади;

     3)структурні підрозділи виконавчого апарату сільської ради, сільський голова, сільська рада або виконавчий комітет сільської ради.

 

               ІІІ.Порядок проведення консультації у формі

    «Публічного громадського обговорення «слухання», ініціатором яких є

     члени територіальної громади або громадські та благодійні організації

 

     15.Заява (зразок додається) ініціативної групи, громадської чи благодійної організації щодо необхідності та доцільності проведення «Публічного громадського обговорення «слухання» вноситься на ім’я сільського голови, в якій  зазначаються:

     1)предмет громадського обговорення (проблема, питання, проєкт рішення та інше), що пропонується до розгляду;

     2)пропозиції щодо запрошених осіб;

     3)дата, час та місце запланованого обговорення;

     4)прізвище, ім’я, по батькові та контакти уповноваженої  особи, яка представляє ініціатора (організацію);

                                 4

 

     5)список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадського обговорення, якщо є необхідність його створення;

     6)інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, за наявності таких.

     16.Впродовж 3 робочих днів з моменту отримання сільською радою заяви  щодо проведення «Публічного громадського обговорення «слухання»  сільський голова або особа, яка виконує його повноваження,   приймає одне з таких рішень:

     1)зареєструвати заяву щодо ініціативи проведення «Публічного громадського обговорення «слухання»;

     2)відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення «Публічного громадського обговорення «слухання»  якщо:

     1)запропонований предмет громадського обговорення не належить до відання місцевого самоврядування;

     2)суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадського слухання.

     17.Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку сільська рада  у письмовій формі повідомляє особу, уповноважену представляти ініціатора громадського обговорення.

     18.Впродовж 5 робочих днів з моменту отримання сільською радою належно оформленого звернення з ініціативою щодо проведення «Публічного громадського обговорення «слухання» відділом організаційної та кадрової роботи готується проект розпорядження сільського голови про громадське обговорення «слухання», в якому  визначається структурний підрозділ виконавчого апарату сільської ради або уповноважена особа за організацію та проведення такого заходу

     19.Структурний підрозділ (уповноважена особа) готує інформаційне повідомлення, в якому зазначаються:

     1)предмет громадського обговорення («слухання»);

     2)дата, час, місце їх проведення;

     3)ініціатор громадського обговорення («слухання»);

     4)посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадського обговорення («слухання»);

     5)особи, що запрошуються на громадське обговорення («слухання»);

     6)заходи з підготовки громадського обговорення («слухання»);

     7)створення, за необхідності, організаційного комітету з підготовки громадського обговорення,  експертних груп, інших органів;

     8)поштова та електронна адреси, строк і форма подання пропозицій та зауважень;

     9)адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення («слухання»);

     10)строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення («слухання»).

 

                                      5

     20.Інформаційне повідомлення оприлюднюється  на офіційному сайті сільської ради впродовж 2-х робочих днів з моменту підписання розпорядження та у той самий строк надсилається ініціатору громадського обговорення («слухання») та особам, участь яких визнана в них  обов’язковою.

     21.Підготовка «Публічного громадського обговорення «слухання» та вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється структурним підрозділом виконавчого апарату сільської ради або уповноваженою особою,  які визначені розпорядженням сільського голови у співпраці з ініціатором громадських слухань.   

     22.Якщо впродовж 5 робочих днів з моменту отримання сільською радою належно оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань не прийнято відповідного рішення, то громадські слухання проводяться за принципом «мовчазної згоди».  З цією метою ініціатор сам визначає дату, місце та час проведення громадського обговорення, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє сільського голову та інших запрошених. 

    

                 ІV.Порядок проведення консультацій у формі

  «Публічного громадського обговорення «слухання», ініціатором яких є

  структурний підрозділ виконавчого комітету сільської ради, сільський голова, сільська рада або виконавчий комітет сільської ради

 

      23.В разі коли ініціатором громадських слухань виступає структурний підрозділ виконавчого апарату сільської ради, його керівник готує відповідний проект розпорядження сільського голови щодо доцільності та необхідності проведення такого заходу.

     24.Отримавши погодження від сільського голови структурний підрозділ впродовж 2-х робочих днів готує інформаційне повідомлення, яке розміщується на офіційному сайті сільської ради, де зазначаються: 

     1)предмет громадського обговорення («слухання»);

     2)дата, час, місце їх проведення;

     3)ініціатор громадського обговорення («слухання»);

     4)посадові особи, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадського обговорення («слухання»);

     5)особи, що запрошуються на громадське обговорення («слухання»);

     6)заходи з підготовки громадського обговорення «слухання»;

     7)створення, за необхідності, організаційного комітету з підготовки громадського обговорення,  експертних груп, інших органів;

     8)поштова та електронна адреси, строк і форма подання пропозицій та зауважень;

     9)адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;

                                    6

     10)строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

     25.При проведенні «Публічного громадського обговорення «слухання з ініціативи сільського голови або на підставі рішення сесії сільської ради чи виконавчого комітету, відділ організаційної та кадрової роботи готує проект розпорядження щодо проведення слухання, яким  визначається  відповідальний структурний підрозділ або посадова особа за проведення такого заходу.

     26.Визначений структурний підрозділ або посадова особа впродовж 2-х робочих днів  готує відповідне інформаційне повідомлення аналогічне в пункті 24 цього Положення, яке розміщується на сайті сільської ради: 

     27.Визначений структурний підрозділ або посадова особа:

     1)вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб’єктів (далі - заінтересовані сторони);

    2)збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого шляху вирішення питання;

    3)забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

    4)оприлюднює результати обговорення на офіційному сайті ради.

 

                 V. Діяльність організаційного комітету та

                 експертних груп (у разі створення таких)

 

     28.До складу організаційного комітету входять представники ініціатора громадських слухань, депутати сільської ради, члени виконавчого комітету, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов’язана з предметом громадських слухань.

     29.Організаційний комітет складається не більше ніж з 7 осіб. Регламент проведення засідань роботи організаційного комітету визначається самим комітетом.

     30.Організаційний комітет відповідає за складання проектів підсумкових документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо), підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед

їх початком, а також забезпечує підготовку проектів порядку денного та регламенту громадських слухань.

     31.За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням сільського голови можуть бути утворені експертні групи, які готують  висновки з питань, що виносяться на громадські обговорення та доповідають по них на громадських слуханнях.

 

 

                                        7

              VІ.Провеення «Публічних громадських обговорень «слухань»

 

     32.Громадське обговорення розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення сільською радою про їх проведення.

     33.Строк «Публічного громадського обговорення «слухання»не повинен становити не менш як 15 календарних днів.

     33.Порядок денний та регламент проведення «Публічних громадських обговорень «слухань» затверджуються учасниками заходу.

     34.Пропозиції та зауваження учасників «Публічного громадського обговорення «слухання» подаються в усній та письмовій формі під час  заходів та у письмовій формі на поштову і електронну адреси, зазначені в інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського слухання.

     35.Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються

     36.На «Публічні громадські обговорення «слухання» можуть бути запрошені:

     1)депутати сільської ради;

     2)члени виконавчого комітету;

     3)представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади;

     4)фахівці з питань, що є предметом громадських слухань.

     5)староста;

     6)інші особи.

    37.Члени громади приходять на громадські обговорення вільно, відповідно до оголошення про  слухання.  

    38.До початку громадських слухань проводиться реєстрація їх учасників.

    39.Для реєстрації в громадських обговореннях особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.

    40.У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, місце роботи або рід занять, ставляться підписи зареєстрованих.

    41.Право голосу на громадських слуханнях мають особи, яким виповнилося 18 років, що зареєстровані на території Магальської сільської ради, її окремої частини села, вулиці, на якій проводяться громадські слухання.

    42.Решта членів громади, які не проживають у межах відповідних частин села беруть участь у «Публічних громадських обговореннях «слуханнях» з правом дорадчого голосу.

    43.Розпочинає «Публічні громадські обговорення «слухання» представник сільської ради, або уповноважена особа організаційного комітету, а якщо він не створювався – уповноважена особа ініціатора громадських слухань.

    44.Зазначена в пункті 43 уповноважена особа організовує вибори головуючого «Публічних громадських обговорень «слухань», секретаря та членів лічильної комісії. Ці особи обираються з числа учасників громадських слухань відносною більшістю голосів присутніх членів громади з правом голосу.

                                     8

     45.Головуючим, секретарем та членами лічильної комісії не можуть бути обрані депутати сільської ради, члени виконавчого комітету, посадові та службові особи місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, організацій.

     46.Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку.

     47.Якщо головуючий зловживає своїми правами, учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.

     48.Протокол (зразок додається) громадських слухань веде секретар.

     49.Протокол підписується головуючим і секретарем громадських слухань  та  передається в сільську  раду разом із супровідним листом.

     50.Протокол має містити:

     1)дату, час і місце проведення «Публічного громадського обговорення «слухання»;

     2)предмет громадських слухань;

     3)кількість учасників громадського обговорення загалом і кількість тих, що мали право голосу;

     4)виклад перебігу слухань;

     5)пропозиції, що були висловлені в ході громадського обговорення;

     6)результати голосування;

     7)рішення «Публічного громадського обговорення  слухання.

     51.До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення обговорення  в письмовій формі.

     52.Протокол оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради.

     53.Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням мандатів для голосування.

    54.«Публічні громадські обговорення «слухання» відбуваються у відкритому режимі. Кожен учасник заходу має право робити аудіо-, відеозапис чи їх трансляцію.  

    55.За результатами обговорення предмета громадських слухань простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.

                 VІІ.Звіт про результати «Публічного громадського

                         обговорення «слухання»

    56.За результатами «Публічного громадського обговорення «слухання» структурний підрозділ виконавчого комітету сільської ради або уповноважена особа, що проводили громадське обговорення, готують звіт, в якому зазначається:

 

                                    9

 

     1)найменування структурного підрозділу (посада особи), що проводили обговорення («слухання»);

     2)зміст питання або назва проєкту акту, що виносилися на обговорення;

     3)інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

     4)інформація про пропозиції, що надійшли під час обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції;

     5)інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

     6)інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

      57.Звіт про результати «Публічного громадського обговорення «слухання»  структурним підрозділом виконавчого комітету сільської ради або уповноваженою особою, що проводили слухання,  в обов’язковому порядку доводиться до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному сайті ради  не пізніше, ніж через 2 робочих днів з моменту завершення слухання.

     58.Подані на «Публічних громадських обговореннях «слуханнях» пропозиції, зауваження в залежності від повноважень розглядаються посадовими особами сільської ради, виконавчим комітетом або сесією сільської ради і за результатами такого розгляду обов’язково приймаються відповідні рішення.

     59.Прийняті рішення  за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі громадського обговорення, впродовж 2 робочих днів надсилаються ініціаторам громадських слухань та розміщуються на офіційному сайті сільської ради.

     60.Протокол «Публічного громадського обговорення «слухання, список зареєстрованих учасників,  результати розгляду пропозицій і звернень, зберігаються у структурному підрозділі, що проводив даний захід.

     61.Відділом організаційної та кадрової роботи  сільської ради ведеться  Реєстр «Публічних громадських обговорень  «слухань», до якого заносяться: теми громадських слухань, місце їх проведення, посада й прізвище головуючого на слуханнях, кількість учасників, прийняте рішення.

 

 

 

Секретар ради                                           Анжела КРІСТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ЗРАЗОК ЗАЯВИ

                                                                                                                                                                  

 

                                                                       Додаток 1

                                              

                                  до Положення
                                       про  «Публічні  громадські обговорення

                                    «слухання» на території  Магальської

          сільської ради

 

 

 

 

                                        Магальському сільському голові

                                        ______________________________

                                                                                                  

 

                                           Прізвище, імя по батькові,

                                           (назва громадської організації,

                                           адрес, номер контактного телефону

                                           (електронної пошти — за наявності)

 

 

 

 

                                      ЗАЯВА

                  ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

     Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 1 Закону України "Про звернення громадян", Положення "Про публічні громадські обговорення «слухання» на території Магальської сільської ради, просимо:

     1.Зареєструвати ініціативну групу щодо проведення «Публічних громадських обговорень «слухань» на території Магальської  громаді (на території села, вулиці)  у складі ___ осіб (зазначаються прізвище, імя по-батькові, рік народження, місце реєстрації):

   1. __________________________________________________________;

 

   2.__________________________________________________________;

 

   3.__________________________________________________________;

 

   4.__________________________________________________________;

 

   5.__________________________________________________________.

 

 

     2. «Публічні громадські обговорення «слухання» провести з такого питання: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .

    3.Запросити на громадські слухання посад посадових _______________(зазначаються прізвища).

     4.Призначити слухання на ___________(зазначається  дата, час та місце).

     5.Контактною особою, уповноваженою представляти ініціативну групу є ________________________________________________________________ (зазначається прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону особи).

      5.Пропонується  утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до його складу таких осіб: список і контакти не більше 7 осіб додаються.

     6.Про результати громадських слухань надати відповідь за адресою:______________________.

     До звернення додаємо:

     1.Список членів територіальної громади, які підписали це звернення  на ____ арк.

     2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ____ арк.

 

 

Дата підпис ім’я та прізвище заявника

 

 

 

 

Секретар ради                                               Анжела КРІСТЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ

 

                                                                                                                                      

                                                                   Додаток 2

 

 

                                  До Положення
                                      про  «Публічні  громадські обговорення

                                   «слухання» на території  Магальської

         сільської ради

 

 

 

 

                              П Р О Т О К О Л

  «Публічних громадських обговорень «слухань» щодо питання про _________________________________________________________ на

                         території  Магальської сільської ради 

 

 

 

«____»_______202__року          Місце проведення: _______________

 

Час проведення:__________

 

Присутні: Учасники громадських слухань у кількості _____ осіб (список додається). З них наділені правом голосу _____ учасників.

 

                               ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

2.Затвердження порядку денного та регламенту слухань.

 

1.Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

 

СЛУХАЛИ:

1_________________________________________________________

 

2._________________________________________________________

 

ВИСТУПИЛИ:  1.____________________________________________________________________________________________________________________________ 2._____________________________________________________________

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – ________; "Проти" – ________; "Утрималися" – ________.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 

1.Обрати головуючим слухань: ________________________________________________________ __ 

               (Прізвище, ім’я, по-батькові) _______________________________________________________________

                           (адреса реєстрації та контакти)

       

          

2.Обрати секретарем слухань: ________________________________________________________ __ 

               (Прізвище, ім’я, по-батькові) _______________________________________________________________

                           (адреса реєстрації та контакти)

 

 

3.Обрати членами лічильної комісії слухань: ________________________________________________________ __ 

               (Прізвище, ім’я, по-батькові) _______________________________________________________________

                           (адреса реєстрації та контакти)

 

 

 

     2.Затвердження порядку денного та регламенту слухань.

 

 СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань

____________________________________________________________.

 

ВИСТУПИЛИ:  1.__________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________

 

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – ________; "Проти" – ________; "Утрималися" – ________.

 

УХВАЛИЛИ:

 

Затвердити такий порядок денний громадських слухань:

 

1.Про _________________________________________________________. 2.Про.___________________________________________________________.  3.Про.___________________________________________________________

 

     3.Затвердити такий регламент громадських слухань:

     1.На вступне слово ініціатора громадських слухань – до ___ хвилин; на доповідь – до ___ хвилин; на кожну із не більше двох співдоповідей – до ___ хвилин; відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом – до ___ хвилин; на виступи експертів – до ___ хвилин; на виступи в обговоренні – до ___ хвилин.

 

  1. Про _________________________________________________________                                  (питання, яке порушується)

 

 

СЛУХАЛИ:

______________________________________________________________

 

 

 

 ВИСТУПИЛИ: 1._____________________________________________________________ _______________________________________________________________

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – ________; "Проти" – ________; "Утрималися" – ________.

 

 УХВАЛИЛИ:

 

1._____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________

 

 

2.Про  ___________________________________________________________

 

 

СЛУХАЛИ:  _____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ВИСТУПИЛИ: 1______________________________________________________________ _______________________________________________________________

 

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – ________; "Проти" – ________; "Утрималися" – ________.

 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1._____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Голова слухань ________________ _____________________ (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 Секретар слухань _______________ _____________________ (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 

Секретар ради                                             Анжела КРІСТЕЛ

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь