Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Інформаційне повідомлення  про проведення громадських  слухань у формі електронних консультацій  проєкту Статуту Магальської  сільської об'єднаної територіальної громади

Дата: 29.05.2023 13:51
Кількість переглядів: 100

Інформаційне повідомлення

 про проведення громадських  слухань у формі електронних консультацій  проєкту Статуту Магальської  сільської об'єднаної територіальної громади

Фото без опису

     Магальська сільська рада проводить громадські слухання у формі електронних консультацій на офіційному сайті ради проєкту Статуту Магальської сільської об'єднаної територіальної громади.

     Строк проведення громадських слухань – 15 календарних днів з дня оприлюднення на сайті  ради інформаційного повідомлення.

     Пропозиції і зауваження до проєкту Статуту просимо надавати на електронну пошту: magala.org@ukr.net або заповнити нижченаведену форму:

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1yImfIO5osWHHH7MRht0I1c7qFeqsFWNzMsuzoCLl30s/edit

   Роз'яснення та відповіді на запитання можна отримати у начальника відділу організаційної та кадрової роботи БАЛАЦКО Івана Миколайовича, т.0955526754.

 

     Результати громадських слухань будуть винесені на розгляд сесії сільської ради для їх обговорення при затвердження Статуту.

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                         СТАТУТ

МАГАЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОБʼЄДНАНОЇ

          ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

 

 

 

 

                                                     РОЗДІЛ І.

                                   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Стаття 1. Загальна характеристика Магальської сільської об′єднаної територіальної  громади

 

     1.Магальська  сільська об'єднана територіальна громада (далі – Територіальна громада) утворена в рамках адміністративно-територіальної реформи шляхом добровільного об'єднання 5 населених пунктів: с. Магала, с. Рідківці, с. Остриця, с. Буда та с. Прут.

    2.Адміністративний центр Територіальної громади - село Магала Чернівецького району Чернівецької області.

    3.Рішення Магальської сільської ради «Про добровільне об′єднання територіальних громад»  № 01прийнято 02 серпня 2017 року.

    4.Територіальна громада має єдиний представницький орган – Магальську сільську  раду.

    5.Перші вибори депутатів Магальської сільської ради  відбулися 29 жовтня 2017 року.

 

     Стаття 2.Межі Території громади та її географічне положення

     1.Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Чернівецького району   Чернівецької  області.

     2.Територія  громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції населених пунктів, що об’єдналися.

     3.Територіальна громада розташована в центральній частині Чернівецької області  та  межує на:

     -півночі - з Топорівською територіальною громадою;

     -північному сході - з Новоселицькою територіальною громадою;

     -сході - з Боянською територіальною громадою;

     -півдні - з Острицькою територіальною громадою;

     -заході - з Чернівецькою територіальною громадою.

     4.Межі території громади не можуть бути змінені без згоди членів територіальної  громади.

     5.Територіальна громада займає площу близько 8288,3 га.

     6.Населення Територіальної громади становить близько 11500  тис. чоловік.

     7.Відстані між населеними пунктами територіальної громади відносно невеликі і сягають максимум кілька кілометрів: Магала - Рідківці – 7,3км; Магала – Остриця – 5,1 км; Магала – Буда – 1,8 км; Магала- Прут – 4,7 км.

      8.Територіальна громада розташована поблизу пунктів перетину кордону з Румунією (Порубне – до 20 км від Магали, Дяківці – до 30 км) і Республікою Молдова (Мамалига –  до 45 км).

 

 

 

 

 

     Стаття 3. Статут Магальської сільської об’єднаної ериторіальної громади

 

     1.Статут Магальської сільської об’єднаної територіальної громади (далі  – Статут) є основним локальним нормативно-правовим актом Територіальної громади

     2.Статут Територіальної громади визначає основні аспекти здійснення місцевого самоврядування на території населених пунктів громади з урахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних і інших особливостей.

     3.Статут є обов’язковим для виконання всіма юридичними особами та громадськими формуваннями, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території громади, їх посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на  території громади.

     4.Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної громади повинні прийматися з урахуванням положень цього Статуту та відповідати йому.

     5.Статут затверджується рішенням сесії Магальської сільської ради і набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

     6.Проєкт Статуту підлягає громадському обговоренню. Форма обговорення проєкту Статуту визначається сільським головою за відповідним розпорядженням.

     7.Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування Територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

     8.Положення Статуту повинні відповідати вимогам Конституції України, законам України, указам Президента України, постановам Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, іншим актам вищих органів державної влади  та  інтересам Територіальної громади.

     9.У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України, постановам Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, діють норми останніх, як акти більш високої юридичної сили.

     10.Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються виключно сесією сільської ради шляхом прийняття в новій редакції.

     11.Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів вносяться за пропозицією сільського голови, групи депутатів ради не менш як 1/3 від загальної їх кількості, виконавчого  комітету або членів Територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

 

 

 

 

                                                           РОЗДІЛ ІІ.

                     СИСТЕМА МІСЦЕВОГО  СОМОВРЯДУВАННЯ  

                                       ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

 

     Стаття 4. Система місцевого самоврядування Територіальної громади

 

     1.Система Територіальної громади включає:

    1)Територіальну громаду;

    2)раду ;

    3)сільського голову;

     4)виконавчий комітет сільської ради;

     5)виконавчий апарат сільської ради;

     6)старосту Рідківського старостинського округу;

     7)органи самоорганізації населення.

    2.Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється згідно із законами України, цим Статутом, рішеннями, прийнятими на сесії ради, виконавчого комітету, у вигляді розпоряджень сільського голови.

     3.Система місцевого самоврядування  громади організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

     4.У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування Територіальної громади дотримуються таких принципів:

     1)рішення, що готуються чи ухвалюються мають бути максимально ефективними;

     2)використання ресурсів Територіальної громади не може шкодити  навколишньому  природному середовищу;

     3)системність - кожне рішення приймається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі;

     4)відкритість - рішення готуються та розглядаються відкрито і прозоро;

     5)залучення  громадської - підготовка проєктів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади має відбуватись за умови широкого громадського обговорення та врахування інтересів  громади.

 

     Стаття 5. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування

     1.Територіальна громада є основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування на території населених пуктів, що обєдналися.

     2.Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

     3.Членами Територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади.

     4.Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

     5.Органи Територіальної громади здійснюють облік осіб, які зареєстровані на території громади та ведуть відповідні бази даних за головними категоріями населення (виборці, діти дошкільного віку, школярі, працездатне населення, зайняті, безробітні, пенсіонери тощо).

     6.Територіальна громада є учасником цивільних та господарських відносин, суб’єктом права комунальної власності, володіє, користується та розпоряджається майном комунальної власності.

     7.Територіальна громада обирає раду та голову громади, а також формує об’єкти комунальної власності.

     8.До компетенції Територіальної громади входять вирішення питань перелік яких, встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, з врахуванням положень статті 4 Європейської Хартії місцевого самоврядування, а саме: «Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу».

     9.До безпосередньої компетенції Територіальної громад не входять питання щодо прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції органів державної влади,  обласної та районної рад.

 

     Стаття 6.  Сільська рада  

 

     1.Сільська рада є представницьким і нормотворчим органом місцевого самоврядування (надалі - Рада), який здійснює від імені та в інтересах Територіальної громади функції та повноваження місцевого самоврядування.

     2.Рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законами України:

     1)загальний склад Магальської сільської ради  становить  22 депутата;

       2)повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата;

     3)депутат представляє інтереси громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

     4)депутат повинен входити до складу однієї з постійних депутатський комісій та зобов'язаний брати участь в їх  роботі та роботі сесій Ради;

     5)у разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів Рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом

 

порядку.

     6)депутат має право:

     -ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях Ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій Ради, до складу яких його обрано;

     -звернутися із запитом до керівників Ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території громади, щодо надання інформації відповідно до їх повноважень, вжиття заходів реагування тощо;

     -знайомитися з будь-якими офіційними документами, які є в органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання  з них;

     7)пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії Ради, або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються Радою чи за її дорученням постійними комісіями або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані їх розглянути  у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та Раді.

     3.Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, відповідними  законами, Регламентом Ради та цим Статутом.

     4.Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

    5.Робочими органами Ради є її постійні й тимчасові комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення проблем, потреб, попереднього розгляду проєктів рішень та  контролю за їх виконанням.

     6.Формами роботи Ради є її пленарні сесійні засідання. 

     7.Порядок роботи Ради визначається Регламентом Ради, який затверджується Радою у відповідності до законодавства і не може суперечити цьому Статуту.

     8.Дотримання вимог Регламенту Ради забезпечує  сільський голова.

     9.У випадках, визначених законами України та цим Статутом, рішення Ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів членів Територіальної громади.

     10.Рішення ради підписуються  сільським головою.

     11.Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено Головою і внесено на повторний розгляд Ради. У цьому разі сільський голова не підписує таке рішення, видає розпорядження про його зупинення з мотивуванням таких дій та подає до Ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення Ради.

     12.Підставами зупинення рішення Ради  сільським головою можуть бути:

     1)порушення Радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту громади, Регламенту Ради, рішень Ради про затвердження місцевого бюджету та програм розвитку Територіальної громади, її населених пунктів;

     2)виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис сільському голові, виходячи із співставлення тексту проєкту рішення, внесеного на розгляд Ради, і стенограми засідання Ради;

     3)прийняття Радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції;

    4)прийняття Радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в Територіальній громаді, завдати шкоди правам та законним інтересам членам громади;

    5)випадки, коли при прийнятті рішення Ради не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення;

     6)інших випадках відповідно до чинного законодавства.

     13.У двотижневий строк Рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене сільським головою та його пропозиції.

     14.У разі, якщо Рада прийме рішення про відхилення пропозицій  сільського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу Ради, то таке рішення набирає чинності.

     15.У разі, якщо Рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене  сільським головою та його пропозиції, а також, якщо Рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень сільського голови чи підтвердження попереднього рішення Ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.

     16.Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень Ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом Ради.

     17.Рішення Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

      18.У передбачених законодавством України випадках, а також у випадках, коли повноваження Ради може бути ефективніше реалізоване іншим суб’єктом системи місцевого самоврядування Територіальної громади, Рада може делегувати частину власних повноважень такому суб’єкту на період її повноважень.

     19.Делегування повноважень Ради здійснюється за попередньою згодою суб’єкта, якому вони делегуються. Таке делегування здійснюється на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України.

     20.Делегування повноважень Ради супроводжується одночасною передачею відповідному суб’єкту, коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення цих повноважень.

     21.Суб’єкт, якому делегуються повноваження Ради, є відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед Радою за реалізацію делегованих повноважень.

     22.Рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед Територіальною громадою.

      23.Завдання, функції, організація діяльності, строк повноважень Ради визначаються відповідно Конституцією України, закономи України, Регламентом Ради та цим Статутом.

      Стаття 7. Сільський голова

 

     1.Магальський сільський голова (надалі - Голова) є головною посадовою особою Територіальної громади.

      2.Голова обирається повноправними членами Територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

     3.Строк повноважень Голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

     4.Головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

     5.Не може бути обраним Головою громади громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

     6.Голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

     7.На Голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а також обмеження, встановлені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

     8.Повноваження Голови починаються з моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

     9.Перед вступом у свої повноваження Голова складає урочисту присягу такого змісту: «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки».

     10.Форми роботи і повноваження Голови визначаються Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом Ради, Регламентом виконавчого комітету.

     11.При здійсненні наданих повноважень Голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Територіальною громадою, відповідальним – перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради делегованих їм повноважень - підконтрольним виконавчому комітету.

     12.У межах своїх повноважень Голова видає розпорядження, що є обов’язковими для виконання на території громади.

     13.Голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

     14.При достроковому припиненні повноважень  Голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків його повноваження виконує секретар Ради.

    

     Стаття 8. Секретар Ради

 

     1.Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією Голови.

     2.Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у відповідності до законодавства.

      3.Секретар Ради працює в Раді на постійній основі. Не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

      4.Секретар Ради:

     1)скликає сесії у випадках та у порядку, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

      2)повідомляє депутатам і доводить до відома членів Територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на її розгляд;

      3)організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на її розгляд, забезпечує оприлюднення проєктів рішень відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

     4)веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

     5)забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

     6)забезпечує оприлюднення рішень Ради  відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації »;

      7)за дорученням Голови координує діяльність постійних та тимчасових контрольних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;

      8) сприяє депутатам Ради у здійсненні їхніх повноважень;

      9)організовує заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів;

     10)вирішує за дорученням  Голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю територіальної громади та її органів;

     5.Секретар Ради може за рішенням Ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету  Ради.

     6.Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням  Ради.

 

     Стаття 9. Виконавчий комітет  Ради

 

     1.Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет, який утворюється Радою на строк її повноважень.

     2.Після закінчення повноважень Ради, Голови, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування  його нового  складу.

     3.Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.

     4.Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією Голови.

     5.Виконавчий комітет Ради утворюється у складі Голови, його заступників, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради та інших осіб.

     6.Секретар Ради входить до складу виконавчого комітету за посадою.

     7.Голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на його засіданнях та підписує прийняті рішення.

     8.Виконавчий комітет має власну печатку є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

     9.До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

     10.Основною формою роботи виконавчого комітету Ради є його засідання.

     11.Засідання виконавчого комітету Ради скликаються Головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником Голови з питань діяльності виконавчих органів Ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу членів виконавчого комітету.

    12.Повноваження виконавчого комітету, порядок скликання засідань,   прийняття рішень, інші процедурні питання визначаються законами України, Регламентом виконавчого комітету та цим Статутом.

    13.Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством.

   14.Рішення виконавчого комітету, які суперечать чинному законодавству, а також які визнані недоцільними, можуть бути скасовані самим виконавчий комітетом або Радою.

   15.У разі незгоди  сільського Голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Ради.

  

      Стаття 10. Виконавчий апарат Ради

 

     1.Рада у межах затверджених структури та загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів створює відділи, управління, служби та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів Ради.

     2.Виконавчий апарат Ради адміністративно підпорядкований Голові та заступникам Голови відповідно до розмежування повноважень, які спрямовують і контролюють його роботу, а функціонально – секретареві виконавчого комітету Ради, який безпосередньо організовує діяльність апарату.

     3.Визначення загальної чисельності працівників виконавчого апарату Ради, розмір та структура видатків на його утримання, вирішення інших питань,  здійснюються Радою  відповідно до законодавства України.

    4.Керівники та посадові особи виконавчого апарату Ради призначаються на посади і звільняються з посад Головою Ради.

     5.Громадяни, які вперше приймаються на службу в органи місцевого самоврядування, у день їх  складають Присягу такого змісту:

    "Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки".

     Посадова особа місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила на посаду, з моменту складення Присяги.

     Присяга вважається складеною, якщо після її зачитування громадянин  скріпив Присягу своїм підписом. Підписаний текст Присяги зберігається  в особові справі працівника.

     На вимогу громадянина про складення Присяги робиться запис у його трудовій книжці із зазначенням дати складення Присяги.

     Особа, яка відмовилася від складення Присяги, вважається такою, що не вступила на посаду, а рішення про її призначення, обрання чи затвердження вважається таким, що втратило юридичну силу.

    6.Функції, основні завдання, обов'язки  працівників виконавчого апарату та структурних підрозділів визначаються відповідними посадовими інструкціями і положеннями.

 

     Стаття 11.  Староста  Рідківського старостинського округу

     1.Староста Рідківського старостинського округу (далі – Староста) є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси  Рідківської територіальної громади та працює в Раді на постійній основі.

    2.Старостою може бути громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

     3.Старостою не може бути  громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

     4.Староста затверджується   сесією Ради на строк її повноважень за пропозицією  Голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинськогоокругу.                                                                                             

     5.Кандидатура Старости вноситься на громадське обговорення Головою та вважається погодженою з жителями Рідківського старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення отримала підтримку більше 17 відсотків голосів від загальної кількості жителів старостинського округу (з населенням від 1500 до 10 тисяч), які є громадянами України і мають право голосу на виборах.

     6.Кандидатура Старости, не підтримана Радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання  сільської ради.

    7.Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури Старости затверджується  Радою.

    8.Рішення про затвердження Старости Рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального складу.

    9.Староста набуває повноважень з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні Ради, такого змісту: "Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки".

    10.Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатись іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі сорту) або підприємницькою діяльністю.

     11.У своїй діяльності Староста керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами вищих органів державної влади, рішеннями та Регламентами Ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями  Голови,  цим Статутом. 

    12.Рада за пропозицією Голови може прийняти рішення про входження старости до складу виконавчого комітету  Ради за посадою.

    13.Староста зобов`язаний:

     1)додержуватися Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламентів сільської ради та її виконавчого комітету, цього Статьуту, інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності та взаємовідносини Старости з  територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами;

     2)виконувати доручення сільської ради, виконавчого комітету та сільського голови,  інформувати про їх виконання;

     3)брати участь в організації та проведенні зборів жителів на території старостинського округу та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання таких рішень  та здійснювати моніторинг їх виконання;

     4)сприяти виконанню на території обслуговування програм економічного і соціального розвитку, затверджених рішенням сільської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань; 

     5)вести прийом жителів, що проживають на території обслуговування згідно з визначеним графіком прийому, здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

     6)здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів на території обслуговування у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;

     7)вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади на території обслуговування  з питань соціально-економічного та культурного розвитку, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів.

     8)приймати від жителів на території обслуговування заяви, адресовані органам місцевого самоврядування територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

     9)здійснювати моніторинг за станом об’єктів інфраструктури, дотриманням на території  старостинського округу громадського порядку,  виконання встановлених рішеннями ради та виконавчого комітету правил з питань благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

     10)не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

     11)сприяти діяльності органу (органів) самоорганізації населення на території обслуговування  та надавати практичну допомогу у виконанні ними своїх завдань та повноважень.

     12)дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України та актами територіальної громади;

    13)забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням на території обслуговування,  доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

    14)забезпечувати ведення діловодства, обліку і звітності з передачею документів до архіву;

    15)шанобливо ставитися до жителів на території обслуговування  та належним чином проводити роботу з їх зверненнями до органів різного рівня;

     16)здійснювати контроль за веденням погосподарського обліку на території обслуговування.

     17)сприяти своєчасному обліку призовників і військовозобов'язаних  відповідно до ст. 34 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та обліку дітей дошкільного і шкільного віку  згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684;

     18)здійснювати контроль за обліком пільгових категорій населення, кризових сімей,  соціальну роботу з   сім’ями, які опинилися в скрутних сімейних обставинах, та проживають на території старостинского округу;

     19)видавати в межах повноважень довідки  фізичним та юридичним особам, зареєстрованих на території  старостинського округу;

     20)виконувати інші обов’язки, визначені цим Статутом, Положенням про старосту, актами органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

    14.Староста має право:

    1)взаємодіяти з  підприємствами, установами, організаціями усіх форм  власності, громадськими об’єднаннями, іншими суб’єктами та інституціями, що розташовані на території старостинського округу та їх посадовими особами;

     2)одержувати від структурних підрозділів сільської ради та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території старостинського округу, інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку території обслуговування;

     3)погоджувати проекти рішень ради та її виконавчого комітету щодо  питань комунального майна, соціально-економічного та культурного розвитку території старостинського округу;

     4)вносити пропозиції до порядку денного засідань сесій, виконавчого комітету ради з питань, які стосуються інтересів старостинського округу, оголошувати відповідні  тексти заяв та звернень;

     5)порушувати у виконавчому комітеті  сільської ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її виконавчих органів, діяльності комунальних підприємств, установ і організацій, розташованих на території обслуговування;

     6)вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій комунальної форми власності, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 5 даного розділу, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

     7)звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення порушень чинного законодавства на території старостинського округу;

     8) пропонувати питання для розгляду органам самоорганізації населення, які функціонують в старостинського округу;

    10)брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів.

    11)отримувати юридичні консультації та роз’яснення з вирішення питань відповідно до визначених повноважень.

     15.Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності Старости визначаються Радою.

     16.Староста є підзвітним і відповідальним перед громадою старостинського округу,  Радою та підконтрольним Голові.

    

 

     Стаття 12.  Органи самоорганізації населення

 

     1.Органи самоорганізації населення є елементом системи місцевого самоврядування й однією з форм участі членів Територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення.

    2.Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується законом та Положенням про органи самоорганізації населення Територіальної громади, яке затверджується Радою.

    3.Органи самоорганізації населення утворюються для вирішення таких основних завдань:

    1)створення умов для участі членів Територіальної громади – жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

     2)задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

     3)сприяння участі жителів у реалізації проєктів та програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території.

     4.За ініціативою жителів Рада може надавати дозвіл на створення  вуличних та інших органів самоорганізації населення і у порядку, визначеному законодавством, наділяти їх частиною власних повноважень.

 

 

     Стаття 13. Символіка територіальної громади

 

     1.Територіальна громада має власну символіку – герб та прапор, які відображають історичні, культурні, духовні особливості та традиції територіальної громади.

     2.Зміст, опис та порядок використання символіки Територіальної громади визначається відповідним Положенням, яке затверджується рішенням Ради.

     3.На будівлях, де розміщена Рада, інші органи Територіальної громади вивішується Державний Прапор України та Прапор Громади

    

     Стаття 14. Місцеві свята

     1.День Магальської об’єднаної територіальної громади відзначається

щорічно 02 серпня.

     2.День села Магала відзначається щорічно в ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ.

     3.День села Рідківці відзначається щорічно 28 серпня.

     4.День села Остриця відзначається щорічно В ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ.

     5День села Прут відзначається щорічно 28 серпня.

     6.День села Буда відзначається щорічно 15 липня.

     7.Рішенням Ради можуть встановлюватись інші місцеві свята.

 

Стаття 15. Почесні відзнаки Територіальної громади

     1.Фізичні та юридичні особи, які мають заслуги перед Територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний,  спортивний, культурний розвиток, можуть заохочуватися наступними відзнаками:

     1)Звання «Почесний громадянин Магальської територіальної громади»;

     2)Нагрудний знак «За заслуги перед Магальською територіальною громадою»;

     3) Нагрудний знак «Подяка голови Магальської територіальної громади»;

     4)Почесна грамота Магальської сільської ради;

     5)Грамота Магальської сільської ради.

     2.Порядок нагородження почесними відзнаками Територіальної громади визначається Положенням про почесні відзнаки Магальської об’єднаної  територіальної громади, яке затверджується рішенням Ради.

 

 

 

                                                           РОЗДІЛ ІІІ

                         ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО

                        САМОВРЯДУВАННЯ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ

 

 

     Стаття 16. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади

 

     1.Взаємовідносини Територіальної громади, її органів і посадових осіб з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах територіальної громади.

     2.Органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади.

     3.Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб Територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

     4.Органи і посадові особи Територіальної громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

     5.За організацію зв’язків органів і посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає Голова.

     6.Органи і посадові особи Територіальної громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.

    

     Стаття 17. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів та посадових осіб з підприємствами, установами і організаціями

 

     1.Взаємовідносини Територіальної громади, її органів і посадових осіб   з підприємствами, установами і організаціями, що функціонують на території сільської ради, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

     2.По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади сільська рада, відповідні органи і посадові особи здійснюють такі функції:  

     1)утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації громади в інтересах Територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством;

     2)призначають та звільняють з посади їхніх керівників:

    3)визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних, підприємств, установ і організацій;

     4)встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на послуги комунальних підприємств;

     5)приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

     6)визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

     7)приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

     8)приймають рішення про спільне з іншими Територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

     9)вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

     10)контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

     3.З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, сільська рада та посадові особи  будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, сільська рада в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, може приймати рішення щодо:

     1)надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її населених пунктів;

     2)надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;

     3)встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;

     4)розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів територіальної громади або залучених коштів підприємств, установ та організацій;

     5)надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію громади або її частину.

 

 

     Стаття 18. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів та їхніх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства

 

     1.Взаємовідносини Територіальної громади, її органів і посадових осіб з інститутами громадянського суспільства здійснюються шляхом:

     1)сприяння діяльності будь-яким законно сформованим інститутам громадянського суспільства, їх максимального залучення до участі у вирішенні питань місцевого значення;

     2)неупередженій та однаковій підтримці законної діяльності усіх інститутів громадянського суспільства, що зареєстровані чи на інших законних підставах діють у межах Територіальної громади;

     3)залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки проєкту місцевого бюджету, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій;

     4)забезпечення доступу осіб, що на законних підставах перебувають у межах Територіальної громади, до консультацій та правової допомоги з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського суспільства;

     5)стимулювання волонтерської діяльності.

     2.Порядок взаємовідносин органів Територіальної громади із політичними партіями, органами виконавчої влади та іншими суб’єктами владних повноважень не є предметом регулювання цього Статуту та визначається Конституцією та актами законодавства України.

 

     Стаття 19. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів та посадових осіб з іншими територіальними громадами

 

     1.Взаємовідносини Територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами здійснюються на принципах добросусідства, партнерства та взаємної вигоди.

     2.З метою налагодження взаємовідносин, реалізації спільних проєктів між Територіальною громадою та іншими територіальними громадами можуть укладатися відповідні договори про співпрацю.

     3.Співробітництво територіальних громад здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

     4.Територіальна громада може об’єднуватися з іншими територіальними громадами в порядку, визначеному законодавством.

 

    

     Стаття 20. Участь в асоційованих організаціях і міжнародна співпраця

 

     1.Рада з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів Територіальної громади може вступати в  асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання.

     2.Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися владні повноваження органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

     3Рада в інтересах територіальної громади може брати участь у міжмуніципальній, транскордонній та міжнародній співпраці, організовувати співробітництво з міжнародними організаціями у різних сферах суспільного життя.

     4.Співпраця Територіальної громади з іншими територіальними громадами, асоціаціями органів місцевого самоврядування та їх добровільними об’єднаннями, міжнародними організаціями тощо реалізовується через обмін офіційними делегаціями, проведення спільних заходів, реалізацію спільних проєктів, а також іншими, передбаченими актами законодавства України способами.

 

                                                        РОЗДІЛ  ІV.

 

ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ ПРАВ ЖИТЕЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

          ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

     Стаття 21. Права жителів Територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення

     1.Права жителів Територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення, гарантовані Конституцією та законами України, не можуть бути обмежені.

     2.Процедури та правила, передбачені цим Статутом, прийняті виключно з метою встановлення загальних, чітких, недискримінаційних і прозорих механізмів реалізації права участі жителів громади у вирішенні питань місцевого значення, забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у громаді.

    3.При вирішенні питань місцевого значення жителі Територіальної громади мають право:

     1)подавати індивідуальні та колективні звернення органам і посадовим особам місцевого самоврядування, одержувати на них відповіді у встановлені законодавством строки;

     2)бути включеними у встановленому порядку до складу консультативно-дорадчих органів при Раді та її виконавчих органах;

     3)одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність Ради, Голови, виконавчих органів та посадових осіб, в т. числі копії документів;

    5)брати участь у:

    -здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій в порядку й у формах, встановлених законодавством України;

     -створенні та діяльності органів самоорганізації населення;

    -роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб, засновниками яких є Рада;

    6)бути присутніми на засіданнях Ради, її постійних комісій, виконавчого комітету;

     7)на виступ на пленарному засіданні Ради, постійної депутатської комісії,  виконавчого комітету в  установленому порядку;

     8)особистий прийом депутатами Ради, Головою, іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування;

     9)ознайомлення з проєктами актів органів місцевого самоврядування;

     10)оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

     11)забезпеченість якісною питною водою; 

     12)ефективну систему прибирання та вивезення побутових відходів;

     13)забезпеченість належним транспортним сполученням;

    14) якість доріг;

    15)освітленість вулиць ;

    16)забезпечення тиші на вулицях;

    18)ефективну систему безпеки та захист  майна (охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха); 

     20)доступність та якість медичних і освітніх послуг відповідно до державних стандартів; 

     21) забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля, закладами культури (бібліотеки, будинки культури тощо)

     22)на вільний доступ до природних об’єктів та угідь в межах громади – лісів, берегів рік тощо;

     23)користуватися іншими правами, передбаченими Конституцією та актами законодавства України.

     4.Рада, у межах наданих повноважень та з врахуванням можливостей місцевого бюджету, з метою підвищення рівня соціального захисту членів Територіальної громади, може встановлювати для них загалом або для їх окремих категорій (пенсіонерів, ветеранів війни, вдів, багатодітних сімей, вимушених переселенців, інших категорій) пільгові умови користування інфраструктурою населених пунктів громади, надання житлово-комунальних послуг, оподаткування та ін.  

     5.Права жителів Територіальної громади в частині, що не суперечить Конституції та законам України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які на законних підставах проживають (перебувають) у межах територіальної громади.

 

 

        Стаття 22.  Обов’язки жителів Територіальної громади

 

     1.Жителі Територіальної громади зобов’язані:

     1)проявляти повагу до гідності кожної людини, вірувань, традицій, історії, культури, національної, етнічної самобутності, сприяти забезпеченню рівності прав і свобод осіб (груп), які проживають чи на інших законних підставах перебувають у межах Територіальної громади;

     2)утримуватися від будь-яких форм дискримінації;

     3)сприяти сталому розвитку  громади та її населених пунктів;

     4)шанобливо та ощадливо ставитися до майна, землі, природних ресурсів Територіальної громади;

     5)поважати символіку громади і використовувати її тільки за призначенням;

     6)реалізовувати свої права, свободи та законні інтереси з повагою до прав жителів та інших осіб, які на законних підставах проживають (перебувають) у межах громади.

     2.Обов’язки жителів Територіальної громади в частині, що не суперечить Конституції та законам України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які проживають (перебувають) у межах територіальної громади.

 

     Стаття 23. Гарантії прав жителів Територіальної громади

 

     1.Рада, її депутати, виконавчі органи та посадові особи забезпечують реалізацію прав та законних інтересів жителів Територіальної громади у межах, визначених Конституцією та законами України.

     2.Жителям Територіальної громади гарантується право на участь у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених до відання Територіальної громади та її виконавчих органів, у порядку і формах, визначених Конституцією та актами законодавства України, цим Статутом та іншими рішеннями Ради.

     3.Захист та реалізація прав і свобод людини та громадянина, які закріплені в Конституції та законах України, визначають зміст і спрямованість діяльності органів міського самоврядування Територіальної громади.

     4.Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи у своїй діяльності зобов’язані надавати пріоритетне значення служінню інтересам Територіальної громади та забезпеченню усім її жителям реальної можливості реалізувати їх права.

     5.Рішення та дії органів і посадових осіб місцевого самоврядування не можуть обмежувати встановлених Конституцією та законами України прав і свобод людини та громадянина.

     6.Реалізація жителями Територіальної громади своїх прав, свобод та законних інтересів не повинна призводити до порушення прав і свобод інших осіб, а також інтересів територіальної громади, суспільства чи держави у цілому.

 

                                                        РОЗДІЛ V.

 

             ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

       ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

     Стаття 24. Форми безпосередньої участі Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

     1.Формами безпосередньої участі Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

     1)місцеві вибори;

     2)місцевий референдум;

     3)загальні збори громадян за місцем проживання;

     4)місцеві ініціативи;

     5)громадські слухання;

     6)звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції;

     7)консультації з громадськістю;

     8)участь у:

     -консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування;

     -роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради;

    -розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення розвитку Територіальної громади та/або голосування за них (бюджет участі);

     - створенні та діяльності органів самоорганізації населення;

     9)інші форми участі, передбачені законодавством.

     2.Можливості використання особою певної форми участі у вирішенні питань місцевого значення визначається Конституцією України, законами України, рішеннями ради та цим Статутом.

 

     Стаття 25. Місцеві вибори та місцевий референдум

 

     1.Засади, організація і порядок проведення місцевого референдуму та місцевих виборів визначаються законами України.

     2.Повноправні члени Територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах сільського Голови та депутатів Ради;

     3.Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами Територіальної громади питань, віднесених  до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.

     4.Участь у місцевому референдумі приймають лише повноправні члени Територіальної громади. 

     5.Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законом.

     6.Предметом місцевого референдуму може бути питання місцевого значення, віднесене до відання Територіальної громади та її органів.

     7.Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в Територіальній громаді, обмежувати або скасовувати права і свободи членів громади або їх окремих категорій.

     8.Місцевий референдум вважається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь більше половини повноправних членів Територіальної громади.

     9.Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів громади, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке було винесене на референдум, вирішене негативно

     10.Якщо місцевий референдум визнано таким, що не відбувся, рішення з питання, що виносилося на місцевий референдум, приймає Рада.

    11.Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через два роки.

    12.Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються у порядку, встановленому цим Статутом та Регламентом Ради.

     13.Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування громади та їхніх посадових осіб.

    14.Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акта, орган місцевого самоврядування територіальної громади, до компетенції якого належить це питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесіях Ради або засіданні її виконавчого комітету).

 

     Стаття 26. Загальні збори громадян за місцем проживання

 

     1.Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

     2.Порядок ініціювання, організації, проведення загальних зборів громадян за місцем проживання та порядок урахування результатів загальних зборів органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначається Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання на території Магальської сільської ради, яке затверджується сесією сільської ради.

 

      Стаття 27. Місцеві ініціативи

 

     1.Місцева ініціатива – це форма участі жителів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого самоврядування шляхом ініціювання розгляду Радою будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

     2.Порядок ініціювання, організації збору підписів та внесення місцевої ініціативи на розгляд Ради визначається Положенням про місцеві ініціативи в Магальській сільській раді, яке затверджується сесією сільської ради.

 

     Стаття 28.Публічні  громадські слухання

 

     1.Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких жителі  громади можуть порушувати  та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення.

     2.Предметом громадських слухань можуть бути будь-які питання, віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.

     3.Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

     4.Порядок ініціювання, організації, проведення громадських слухань та врахування їх результатів органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначається Положенням про публічні громадські обговорення «слухання» на території Магальської сільської ради, яке затверджується сесією сільської ради.

 

 

     Стаття 29. Звернення громадян та електронні петиції як особлива форма колективного звернення громадян

 

     1.Для захисту своїх прав та законних інтересів члени Територіальної громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до сільської ради, їхніх посадових осіб, які зобов’язані розглянути такі звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

     2.Порядок звернення жителів громади до сільської ради, установ, підприємств, юридичних осіб публічного права, засновником яких є Рада, їх посадових осіб, визначається Законом України «Про звернення громадян» та відповідними актами сільської ради.

     3.Особи, які не є громадянами України і законно перебувають у межах територіальної громади, мають таке саме право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

     4.Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до органів місцевого самоврядування Територіальної громади, що здійснюється через офіційний сайт Ради щодо будь-якого питання, котре належить до компетенції Ради та її виконавчих органів.

     5.Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до Ради та її виконавчих органів, строку збору підписів визначаються Положенням про електронної петиції в Магальській сільській раді, яке затверджується сесією сільської ради.

 

    

     Стаття 30. Консультації з громадськістю

 

     1.Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи проводять консультації з громадськістю з питань, що належать до їх компетенції.

     2.Порядок проведення консультацій з громадськістю визначається Положенням про електронні консультації на території Магальської сільської ради, яке затверджується рішенням сесії сільської ради.

 

     Стаття 31. Участь жителів Територіальної громади в консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування

 

     1.При Раді та її виконавчих органах можуть утворюватися консультативно-дорадчі органи, метою яких є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, участь у розробленні проєктів рішень з важливих питань місцевого значення.

     2.Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів визначаються положеннями, затвердженими відповідним органом місцевого самоврядування, при якому вони створюються.

 

     Стаття 32. Участь жителів Територіальної громади в роботі контрольно-наглядових органах юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради

 

     1.Жителі Територіальної громади можуть брати участь в роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради на умовах, визначених відповідними актами законодавства України, з метою забезпечення прозорості й ефективності їх роботи, здійснення контролю за прийняттям рішень щодо діяльності цих осіб.

     2.Порядок участі у відповідних контрольно-наглядових органах визначається нормами відповідного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                  РОЗДІЛ VІ.

 

            ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ

        МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

 

     Стаття 33. Засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 

     1.Здійснення громадського контролю за діяльністю органів та посадових осіб Ради ґрунтується на Конституції України, законах України, Європейській хартії місцевого самоврядування, цьому Статуті та  актах Ради.

     2.Громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб Ради здійснюється з метою захисту прав, свобод та законних інтересів жителів  громади  на основі таких принципів:

     1)відкритості та прозорості;

     2)пріоритетності прав людини та громадянина;

     3)законності;

     4)добровільності та безоплатної участі у здійсненні громадського контролю;

     5)неупередженості, об’єктивності та достовірності;

     6)сприяння досягненню балансу приватних та публічних інтересів при вирішенні питань місцевого значення;

     7)сприяння недопущенню перешкоджання здійсненню законного громадського контролю;

     8)професійності та компетентності учасників громадського контролю;

     9)взаємодії жителів територіальної громади та органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 

     Стаття 34. Форми здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 

     1.Громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб Ради здійснюється шляхом:

     1)забезпечення Радою та її  посадовими особами права кожного члена Територіальної громади на доступ до публічної інформації у обсягах, передбачених актами законодавства України;

     2)звітування Голови, депутатів Ради, старости Рідківського старостинського округу про їх роботу згідно з вимогами чинного законодавства;

     3)участі жителів Територіальної громади у роботі консультативно-дорадчих органів, що створюються при Раді або її виконавчих органах;

     4)подання індивідуальних чи колективних звернень громадян України та/або осіб, які не є громадянами України і законно перебувають на її території, із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності сільської ради та їх посадових осіб, заяв або клопотань щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних й особистих прав і законних інтересів та скарг про їх порушення;

     5)громадської експертизи діяльності Ради та їх посадових осіб;

     6)використання інших форм, передбачених законодавством.

     2.Суб’єкти громадського контролю можуть використовувати такі способи контролю:

     1)аналіз інформації, що має знаходитися у відкритому доступі, згідно норм законодавства України та цього Статуту;

     2)надсилання до органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення інформаційних запитів з приводу будь-якої їхньої діяльності;

     3)ініціювання звіту будь-якого представника органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення на загальних зборах  членів територіальної громади;

     4)створення за рішенням загальних зборів Територіальної громади громадських контрольних інспекцій (екологічної тощо);

     5)ініціювання та проведення громадських слухань;

     6)здійснення інших незаборонених законом контрольних заходів.

 

     Стаття 35. Громадська експертиза

 

     1.Громадська експертиза діяльності Ради та їх посадових осіб є складовою механізму демократичного управління, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства дослідження, аналізу та оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх урахування  у своїй роботі.

     2.Громадська експертиза діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що затверджується рішенням Ради.

 

 

 

                                                        РОЗДІЛ VІІ.

 

          ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

     Стаття 36. Засади розвитку Територіальної громади

 

     Основні напрями розвитку Територіальної громади базуються на концепції сталого та збалансованого розвитку усіх сфер її соціально-економічного і культурного життя.

 

     Стаття 37. Планування розвитку Територіальної громади

 

     1.Планування розвитку Територіальної громади здійснюється з метою:

     1)підвищення спроможності Територіальної громади;

     2)раціонального використання ресурсів Територіальної громади;

     3)досягнення бажаного рівня благоустрою території, стану інфраструктури та якості життя жителів  громади;

     4)інтеграції інтересів жителів Територіальної громади, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування  та держави;

     5)підвищення результативності контролю за досягненням поставлених цілей розвитку.

     2.Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття сільською радою  розроблених з залученням громадськості наступних документів:

     1)Стратегічного плану соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на період не менше 5 років;

     2)щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку Територіальної громади та її окремих населених пунктів, спрямованих на вирішення завдань, визначених Стратегічним планом;

     3)цільових програм з пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на плановий період;

     4)місцевих містобудівних програм та планів забудови населених пунктів громади;

     5)місцевих програм приватизації

     6)інших документів з планування розвитку Територіальної громади.

     3.Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:

     1)аналіз соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

     2)визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку;

     3)оцінку стану використання природного, виробничого та трудового потенціалу громади та резервів;

      4)визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних проблем громади;

     5)постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання з урахуванням фінансових та інших ресурсів громади.

   

 

     Стаття 38. Охорона довкілля

 

     1.Діяльність органів та посадових осіб Територіальної громади з охорони довкілля і вирішення екологічних проблем спрямовується на захист навколишнього природного середовища через підготовку і реалізацію цільових проєктів з метою забезпечення сприятливих екологічних умов для проживання, праці та відпочинку людей, а також формування системи контролю за станом навколишнього середовища.

     2.Рада затверджує цільові програми покращення екологічного стану території громади, включає екологічні розділи до документів з планування її розвитку, вирішує питання виділення бюджетного фінансування на охорону довкілля.

     3.Рада та виконавчий комітет не менше одного разу на рік розглядають на своїх засіданнях питання щодо екологічної ситуації на Території громади і контролю за ходом виконання запланованих заходів із її покращання.

 

 

     Стаття 39. Розвиток освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, культури та мистецтва

 

     1.Радою забезпечується розвиток освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, культури та мистецтва на території громади.

     2.Основні напрями і пріоритети соціально-гуманітарного розвитку Територіальної громади визначаються Радою при складанні документів з планування розвитку т громади.

 

 

                                                    РОЗДІЛ VІІІ.

 

              МАТЕРІАЛЬНА  ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА

                             ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

 

     Стаття 40. Комунальна власність громади

      1.Територіальна громада  на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю (далі - комунальна власність).

     2.Рідківський старостинський округ суб’єктом права комунальної власності виступати не може

     3.До комунальної власності Територіальної громади належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, отримані в процесі діяльності громади.

     4.Спадщина на території громади, визнана судом відумерлою, переходить у власність Територіальної громади.

     5.Перелік об’єктів права комунальної власності  Територіальної громади затверджується Радою.

     6.З метою зміцнення економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення Рада  може на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області.

      7.До комунальної власності Територіальної громади належать усі землі в просторових межах громади, крім земель приватної та державної власності.

     8.Територіальна громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну власність також земельні ділянки поза межами території громади. Право комунальної власності Територіальної громади на такі ділянки має бути посвідчено відповідними державними актами.

     9.Реалізація права власності на землю і права користування землею на території громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, законів України, Положень затверджених  Радою. При цьому всі власники та землекористувачі земельних ділянок зобов`язані:

      а)забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;

     б)додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

     в)своєчасно вносити плату за землю;

     г)не порушувати прав інших власників земельних ділянок та землекористувачів;

      д)додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів, охоронних зон тощо).

     10.Об’єкти права комунальної власності Територіальної громади, у тому числі землі комунальної власності, можуть бути відчужені чи передані в оренду або концесію рішеннями Ради у порядку, визначеному законодавством України.

      11.Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, зелені зони;

     12.Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджується Радою за поданням виконавчого комітету.

     13.Органи місцевого самоврядування Територіальної громади у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, та з метою забезпечення потреб членів громади у послугах, можуть створювати комунальні підприємства, установи, організації .

     14.Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є Територіальна громада.

     15.Статути (положення) комунальних суб’єктів господарювання затверджує та вносить до них зміни Рада, яка визначає основні напрями їх  діяльності, порядок використання  прибутку, інше.

     16.Територіальна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями територіальної громади.

     17.Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у Територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо  громади або Ради.

     18.Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності.

     19.Органи місцевого самоврядування Територіальної громади мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності.

 

 

      Стаття 41. Фінансова основа Територіальної громади

 

      1.Фінансовою основою Територіальної громади є сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація власних завдань та функцій місцевого самоврядування, а також виконання делегованих повноважень на території громади.

     2.Фінансову основу місцевого самоврядування Територіальної громади складають:

     1)кошти місцевого бюджету, у тому числі:

     - надходження від місцевих податків та зборів;

     -кошти, отримані від приватизації об’єктів комунальної власності Територіальної громади, продажу земельних ділянок та інших об’єктів комунальної власності;

    -трансфертні надходження до місцевого бюджету, передані Територіальній громаді відповідно до чинного законодавства України;

     - інші надходження;

     2)кошти підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади;

     3)доходи від корпоративних прав підприємств, установ та організацій, засновником яких є Рада;

     4)інші фінансові ресурси.

      3.Рада в межах, визначених чинним законодавством, може виступати гарантом кредитів підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності громади, розміщувати кошти, що належать громаді в банках.

      4.Територіальна громада може об’єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси з фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування місцевих, регіональних або загальнодержавних програм, що реалізуються на території громади. Рішення про участь Територіальної громади у спільному фінансуванні місцевих, регіональних або загальнодержавних програм приймається лише на підставі експертного висновку про реальні вигоди   громади від реалізації даних програм.

      5.Будь-яка фінансова діяльність Територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом і цим Статутом порядку.

 

     Стаття 42. Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету Територіальної громади

 

     1.Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету Територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України.

     2.Рішення про місцевий бюджет розміщується на сайті Ради для загального доступу.

     3.Виконання місцевого бюджету забезпечують виконавчі органи Ради.

    4.Кошти місцевого бюджету спрямовуються на утримання об’єктів бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування громади, комунальних служб, соціального обслуговування членів громади, сплати видатків по місцевих позиках тощо.

     5.Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів відповідно до напрямів інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування інших видатків, пов’язаних із соціально-економічним розвитком громади.

     6.Фінансовий відділ сільської ради забезпечує оприлюднення звіту про виконання місцевого бюджету громади не пізніше 1 березня року, що настає за звітним на сайті громади .

     7.Рада має право здійснювати внутрішні запозичення до місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства України.

      8.Рада у межах повноважень, визначених законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових постійних платежів до місцевого бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території громади відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених Радою та законодавством України.

     9.У випадку, коли Рада не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, їхніх ставок, залишається чинним попередньо прийняте рішення, що затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхні ставки.

     10.Рішення Ради в сфері місцевих податків і зборів повинно базуватися на таких принципах:

     1)забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету для виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування;

     2)створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади, зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності;

     3)врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків і зборів;

      4)відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які вони приносять.

     4.Сплачені платниками надміру суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів платників податків і зборів.

      5.Рада може надавати окремим категоріям юридичних та фізичних осіб пільги зі сплати місцевих податків і зборів відповідно до норм чинного законодавства.

 

 

                                                      РОЗДІЛ ІХ.

 

             ЗВІТУВАННЯ  ГОЛОВИ, СТАРОСТИ ТА ДЕПУТАТІВ РАДИ

                                               

     Стаття 43. Загальні засади звітування

        

     Звітування Голови, Старости та депутатів Ради відбувається у порядку, визначеному законодавством та здійснюється з метою забезпечення прозорості їхньої діяльності,  інформування населення про проблеми та вирішення питань місцевого значення.

   

     Стаття 44. Звітування  Голови

 

     1.Голова звітує перед Територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами не рідше одного разу на рік до 1 березня року, що слідує за звітним.

     2.Звіт Голови перед Територіальною громадою включає, крім інформації про його діяльність, відомості про:

     1)реалізацію стратегічних і програмних документів розвитку  громади;

     2)виконання сільського бюджету;

     3)план роботи на наступний звітний період;

     4)результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану – відповідні причини;

     5) інші питання місцевого значення.

     3.Голова звітує про роботу виконавчих органів Ради на пленарному засіданні Ради на вимогу не менше як половини депутатів від загального складу Ради в будь-який визначений ними термін.

     4.Звіт  Голови перед Радою включає доповідь про його роботу та роботу виконавчих органів Ради за звітний період, інформацію про хід і результати виконання місцевого бюджету, реалізацію затверджених Радою стратегічних і програмних документів розвитку територіальної громади, а також відомості про роботу його заступників, старости,  відповіді на запитання депутатів Ради.

     5.За результатами звітування Голови, Рада може прийняти рішення, яке містить оцінку його діяльності за звітний період, доручення та рекомендації, спрямовані на реалізацію його повноважень.

 

 

     Стаття 45. Звітування Старости

 

     1.Староста звітує перед жителями старостинського округу на відкритій зустрічі не рідше одного разу на рік.

     2.Звіт Старости включає, крім інформації про свою діяльність, відомості про:

     1)реалізацію документів з планування розвитку  населеного пункту;

     2)виконання бюджету;

     3)план роботи на наступний звітний період;

     4)результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану – відповідні причини;

     5)інші питання місцевого значення.

     3.Староста звітує протягом першого кварталу, наступного за звітним, про свою роботу перед Радою.

     4.Звіт Старости перед Радою включає доповідь про його роботу за звітний період, інформацію про хід і результати виконання місцевого бюджету, реалізацію затверджених Радою документів з планування розвитку громади в частині, що стосується старостинського округу, відповіді на запитання депутатів Ради.

     5.За результатами звітування Старости, Рада може прийняти рішення, яке містить оцінку його діяльності за звітний період, доручення та рекомендації, спрямовані на реалізацію повноважень  тощо.

     6.На вимогу не менше третини депутатів Ради, Староста зобов’язаний прозвітувати перед Радою про свою роботу у будь-який визначений нею термін.

    

 

     Стаття 46. Звітування депутатів Ради

 

     1.Депутат Ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями виборчого округу.

     2.Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів Ради перед виборцями.

     3. Звіт депутата Ради повинен містити відомості про його діяльність у Раді та в її органах, до яких його обрано, а також про роботу у виборчому окрузі, про прийняті Радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень Ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

     4.Звіт депутата Ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності, а також органів самоорганізації населення.

     5. Депутат Ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту. Форма повідомлення виборців вибирається депутатом.

     6.Рада та їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутату Ради в організації  звіту перед виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів,  оповіщенню виборців про час і місце його  проведення.

     6.Депутат інформує Раду та її виконавчі органи про результати його звітування, зауваження і пропозицій, висловлені виборцями, надані доручення тощо

     7.Звітування депутата висвітлюється на сайті Ради.

 

 

                                                 РОЗДІЛ Х.

                                   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

 

     Стаття 47. Підстави та види відповідальності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення

 

     1.Органи та посадові особи місцевого самоврядування Територіальної громади, органи самоорганізації населення, дозвіл на утворення яких надала Рада, несуть відповідальність за свою діяльність перед громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

     2.Підстави, види і порядок їх відповідальності визначаються Конституцією України,  законами України, цим Статутом.

     3.Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування Територіальної громади, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

     4.Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної громади, вирішуються в судовому порядку.

 

 

                                                          РОЗДІЛ ХІ.

                                          ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Стаття 48. Контроль за виконанням Статуту

 

     Контроль за виконання положень цього Статуту здійснюють Рада, Голова та жителі Територіальної громади.

 

 

 

Магальський сільський голова                                            Степан САІНЧУК

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь