Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Про  затвердження Порядку  проведення конкурсу та  іспиту  на  заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті  Магальської сільської ради

Дата: 21.12.2023 15:51
Кількість переглядів: 123

 

 

 

УКРАЇНА

МАГАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                     17 чергова сесія 8 скликання

            

                                            РІШЕННЯ №12-17/22

 

від « 30 » червня 2022 року                                                                с.Магала

 

 

Про  затвердження Порядку  проведення конкурсу

та  іспиту  на  заміщення вакантних посад посадових

осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті

 Магальської сільської ради

 

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу організаційної та кадрової роботи Магальської сільської ради, Балацка І.М.,щодо необхідності затвердження  Порядку  проведення конкурсу та  іспиту  на  заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Магальської сільської ради, враховуючи висновки постійних комісій сільської ради з гуманітарних питань та з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту,  керуючись Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами), наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 року №164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», сільська рада:   

                                                     ВИРІШИЛА:

 

     1.Затвердити:

     -Порядок проведення Конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Магальської сільської ради, згідно Додатку 1;

     -Порядок проведення Іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Магальської сільської ради, згідно  Додатку 2.

     2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Кучерявого В.С. та постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту   (Сорочан М.І.).        

 

 

Сільський голова                                                         Степан САІНЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення 17 чергової сесії

від 30.06.2022року № 12-17/22

 

                                           

                                                 ПОРЯДОК

              проведення Конкурсу  на заміщення вакантних

      посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому

                         апараті Магальської сільської ради

 

                                             Загальні положення

 

     1.Порядок проведення Конкурсу  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Магальської сільської ради (далі - Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», наказу Головного Управління Державної служби України від 08.07.2011 № 164, інших  нормативно-правових актів, що регулюють відносини в даній сфері.

     2.Порядок визначає засади проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб шостої-сьомої категорії Магальської сільської ради (далі – Конкурс).

     3.Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

    1)забезпечення рівного доступу;

    2)політичної неупередженості;

    3)законності;

    4)довіри суспільства;

    5)недискримінації;

    6)прозорості;

    7)доброчесності;

    8)ефективного і справедливого процесу відбору.        

     4.Просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

     

                                       Умови проведення конкурсу

     5.Рішення про проведення Конкурсу приймається сільським головою за наявності вакантної посади у структурних підрозділах виконавчого апарату сільської ради .

     6.Конкурс проводиться поетапно:

     1)публікація оголошення про проведення Конкурсу на заміщення вакантної посади;

     2)прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у Конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

     3)проведення іспиту та відбір кандидатів

 

 

                                        Оголошення про Конкурс 

 

     6.Оголошення про проведення Конкурсного відбору готується відділом організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату та оприлюднюється  на офіційному сайті сільської ради, ЗМІ  та може поширюватися в будь-який інший спосіб.

     7.В оголошенні про проведення Конкурсу повинні міститися такі відомості:

     1)найменування сільської ради;

     2)назва вакантної посади;

     3)основні вимоги до кандидатів, визначені посадовими інструкціями;

     4)відомості про конкурсний відбір (складання іспиту, співбесіда);

     5)інформацію про ознайомлення з переліком питань для іспиту;

     6)перелік документів, які необхідно подати до Конкурсної комісії:

      -заяву на голову Конкурсної комісії про участь у Конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи  місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

     -заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

     -чотири фотокартки розміром 4 х 6 см;

     -копію паспорта громадянина України

     -копії документів про освіту;

     -відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік (подання декларації кандидата на посаду через  портал НАЗК);

     7)термін прийняття документів (не менше 30 календарних днів з дня оголошення про проведення Конкурсу).

     8)відомості про контактну особа сільської ради з метою отримання  кандидатами додаткової інформації щодо основних посадових обов'язків, розміру та умов оплати праці тощо.

      В оголошенні може міститися інша інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

     

 Склад, порядок формування і повноваження

                                      Конкурсної комісії

     8.Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням сільського голови утворюється Конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

    9.Зміни до складу Конкурсної комісії, за необхідності, вносяться розпорядженням сільського голови.

     10.Конкурсна комісія складається не більше як 7  членів.  

    11.До складу Конкурсної комісії входять посадові особи сільської ради, члени виконавчого комітету сільської ради,  депутати сільської ради.  

    12.Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

     13.Члени Конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність Конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників Конкурсу.

    14.Членом Конкурсної комісії не може бути особа, яка:

     -за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

     -має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

    -є близькою особою або членом сім учасника Конкурсу ;

     15.При виникненні у члена Конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 14 цього Порядку, такий член Конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати  письмову заяву про самовідвід.

     16.При виникненні у члена Конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 14 цього Порядку, після формування складу Конкурсної комісії такий член Конкурсної комісії підлягає заміні не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

     17.Повноваження члена Конкурсної комісії припиняються за розпорядженням сільського голови у разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань підряд.

     18.Поважними причинами відсутності члена Конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.

      19.Заміна, припинення повноважень члена або членів Конкурсної комісії не є наслідком зупинення її роботи (крім випадку, коли Конкурсна комісія є неправомочною).

     20.Формою роботи Конкурсної комісії є засідання.

     21.Засідання Конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її загального складу. 

     22.Рішення Конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.

    23.Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

     24.У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Конкурсної комісії.

     25.Рішення Конкурсної комісії оформляються протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами.

     26.Кожен член Конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання Конкурсної комісії.

     27.Надана окрема думка до протоколу засідання Конкурсної комісії є невід’ємною його частиною.

     28.Конкурсна комісія:

     1)перевіряє документи, подані Кандидатами щодо відповідності установленим вимогам;

     2)приймає рішення про допуск Кандидатів до Конкурсу або їх відхилення;

     5)забезпечує відкритість Конкурсу;

     6)оцінює професійний досвід, знання, якості  учасників Конкурсу;

     7)відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на призначення на посаду;

     8)оприлюднює результати засідань Конкурсної комісії на офіційному сайті сільської ради;

     9)здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.

     29.Голова комісії:

     1)здійснює керівництво діяльністю Конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;

     2)головує на засіданнях Конкурсної комісії;

     3)організовує і контролює виконання покладених на Конкурсну комісію завдань.

     30.Секретар Конкурсної комісії забезпечує:

     1)ведення та оформлення протоколів засідань Конкурсної комісії;

     2)підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам Конкурсної комісії;

     3)за дорученням голови Конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

     31.У разі відсутності на засіданні голови або секретаря Конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів Конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

 

 

               Прийом та розгляд документів на участь у Конкурсі 

 

 

     32.Особи, які бажають взяти участь у Конкурсі, подають до Конкурсної комісії документи, визначені у оголошенні про проведення Конкурсу. 

     33.Особи, які працюють в сільській раді і бажають взяти участь у Конкурсі, подають до Конкурсної комісії тільки відповідну заяву.

     34.Особи, які подали необхідні документи до Конкурсної комісії для участі у Конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі – Кандидати).

     35.Кандидати можуть подавати до Конкурсної комісії додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

     36.Членам Конкурсної комісії забороняється вимагати від Кандидатів відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

    37.Початком проведення Конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання Конкурсної комісії з розгляду заяв Кандидатів і доданих до них документів.

     38.Засідання Конкурсна комісія проводить не пізніше як через 3 робочих дні після закінчення строку приймання документів.

       39.Голова Конкурсної комісії визначає дату проведення засідання та забезпечує повідомлення Кандидатів про місце і час його проведення.

     40.Конкурсна комісія перевіряє подані Кандидатами документи на  відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам  та приймає рішення про їх допущення або не допущення  до Конкурсу.

     41.До участі в Конкурсі не допускаються особи, які:

     1)досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в  органах місцевого самоврядування;

    2)визнані в установленому порядку недієздатними;

     3)мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

     4)у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами;

     5)позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

     6)документи, яких не відповідають встановленим вимогам;

     7)в інших випадках, установлених законами.

      42.Рішення Конкурсної комісії щодо не допущення Кандидатів до Конкурсу повідомляється їм секретарем комісії з відповідним обгрунтуванням.

     43.Особи, що не мають відповідної освіти або стажу, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, допущені до зайняття посади, крім керівних посад, за умови, якщо за результатами оголошеного конкурсу неможливо підібрати кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам до освітнього та освітньо – кваліфікаційного рівня посадової особи органів місцевого самоврядування.

     44.Подані документи і матеріали Конкурсної комісії зберігаються у відділі організаційної та кадрової роботи.

 

                                  Проведення іспиту та відбір кандидатів 

 

     45.Порядок проведення іспиту  затверджується сесією сільської  ради

     46.Перелік питань на перевірку знань Кандидатами законодавства з урахуванням специфіки повноважень сільської ради  затверджується розпорядженням сільського голови.

     47.Під час іспиту перевіряються знання Кандидатів Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", «Про місцеве самоврядування в Україні» та "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

     48.Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатом, який успішно склав іспит,  здійснює відбір особи для зайняття вакантної посад посадових осіб місцевого самоврядування.

     49.Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їх згоди, за рішенням Конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

     50.Якщо жоден з кандидатів не рекомендований Конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

    51.У рішенні комісії, що подається сільському голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

     52.Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати Конкурсу одразу після встановлення його результатів.

     53.Рішення про призначення на посаду посадової особи  та зарахування до кадрового резерву приймає сільський голова на підставі пропозицій Конкурсної комісії .

     54.Рішення Конкурсної комісії  кандидатами може бути оскаржено протягом трьох днів з дня його оголошення.

     55.Копія протоколу засідання Конкурсної комісії долучається до особової справи призначеної посадової особи місцевого самоврядування.

 

Секретар сільської ради                                      Анжела КРІСТЕЛ

 

 

                                                                                                              

     Додаток 2

 до рішення 17 чергової сесії

від 30.06.2022року № 12-17/22

                                                                 

                                                ПОРЯДОК 

проведення Іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядуванняу виконавчому апараті Магальської

                                     сільської ради

 

                                      Загальні положення

 

     1.Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Магальської сільської ради (далі - Порядок) розроблено відповідно до  «Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», затвердженого Наказом Голови управління державної служби України за №164 від 08.07.2011 року.

     2.Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей Кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

     3.Іспит проводиться Конкурсною комісією.

     4.Іспит проходять Кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбачених для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування, та які допущені Конкурсною комісією.

     5.Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) , відкритістю інформації про них та єдиними критеріями оцінки.

     6.Проведення іспиту для Кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, « Про місцеве самоврядування в Україні» та "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  структурного підрозділу.

     7.Питання мають бути актуальними та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України.

     8.Переліки питань  публікуються на сайті сільської ради  та обов’язково надаються для ознайомлення всім  Кандидатам.

     9.Екзаменаційні білети формуються членами Конкурсної комісії за формою, наведеною у Додатку 1 до цього Порядку та затверджуються її головою.

     10.До кожного білета включається 5 питань  на знання:

     1)Конституції України;

     2)Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про місцеве самоврядування в Україні» ";

     3)Закону України «Про запобігання корупції»;

   4)два питання  з урахуванням специфіки функціональних повноважень   структурного підрозділу.

     11.Кількість білетів має бути не менше 5.

     12.Процедура іспиту складається з 3 етапів:

     1)організаційна підготовка до іспиту;

     2)складання іспиту;

     3)оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

 

                                Організаційна підготовка до іспиту

 

     13.Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма Кандидатами на заміщення вакантних посад.

     15.Секретар Конкурсної комісії інформує Кандидатів про тривалість та процедуру складання іспиту.

     16.Секретар Конкурсної комісії відповідає на запитання Кандидатів, повинен упевнитися, що всі зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою Конкурсної комісії.

 

                                           Складання іспиту

 

     17.Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше п'яти членів Конкурсної комісії.

     18.Іспит складається одночасно для Кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості Кандидатів та за наявності відповідних умов, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

     19.Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування Кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

     20.Іспит складається державною мовоюписьмово за екзаменаційними білетами, які витягуються кандидатами.  

     21.При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші з печаткою виконавчого апарату ради. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

    22.Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

    23.Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

 

                        Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

     24.Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

     25.П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, “Про запобігання корупції” та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного  структурного підрозділу.

     26.Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, "Про запобігання корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

     27.Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

     28.Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

     29.Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

     30.По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени Конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

     31.Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в Додатку 2.

     32.З результатами іспиту ознайомлюється кандидат. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами у секретаря Конкурсної комісії.

     33.Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

     34.Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

     35.Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані Конкурсною комісією для призначення на посаду.

     36. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень Конкурсної комісії.

Секретар сільської ради                                                     Анжела КРІСТЕЛ

                                                                                                                                                        Додаток 1

                                                                                                                               до Порядку


ЗРАЗОК
форми екзаменаційного білета

__________________________________
(найменування  органу)


 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії _________________________
(підпис)           (прізвище, ініціали)
"__" __________ 20__ року

Екзаменаційний білет № _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про місцеве самоврядування в Україні» ";

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

                                                           

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                                                                                                                      до Порядку


ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органу місцевого самоврядування Конкурсною комісією

_________________________________________
(найменування  органу)

від "___" ____________ 20__ року

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1


 


 


 


 


 

2


 


 


 


 


 

3


 


 


 


 


 

4


 


 


 


 


 

Голова комісії

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

   

Члени комісії

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

   

 

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

   

 

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

   

 

____________
(підпис)

_________________________________
(П.І.Б.)

   

Секретар комісії

____________
(підпис)

__________________________________
(П.І.Б.)

   

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь