Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Про затвердження  Порядку проведення Конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Магальська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини  Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької

Дата: 22.12.2023 08:13
Кількість переглядів: 113

 

 

 

УКРАЇНА

МАГАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                     17 чергова сесія 8 скликання            

                                          

                                           РІШЕННЯ №13-17/22

 

від « 30 » червня 2022 року                                                                с.Магала

 

 

Про затвердження  Порядку проведення Конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Магальська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини  Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області»

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу організаційної та кадрової роботи Магальської сільської ради, щодо необхідності затвердження Порядку проведення Конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Магальська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області», враховуючи висновки постійних комісій сільської ради з гуманітарних питань та з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, керуючись Порядком проведення Конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»,  статтями 26 та 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

     1.Затвердити Порядок проведення Конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Магальська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області», що додається.

     2.Встановити, що з директором Комунального некомерційного підприємства «Магальська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області»,  призначеним на посаду до прийняття цього Порядку, контракт не переукладається до завершення терміну його дії.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Кучерявого В.С. та постійну депутатську комісію сільської ради з гуманітарних питань(Гуменний В.В.)

Сільський голова                                                            Степан САІНЧУК

           ЗАТВЕРДЖЕНО

      Рішенням 17 чергової сесії

      сільської ради VІIІ скликання

                                                                         № 13-17/22  від  30.06.2022р.

 

                                                        ПОРЯДОК

проведення Конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального  некомерційного  підприємства «Магальська амбулаторія                             загальної практики-сімейної медицини Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області»

 

                                         Загальні положення

 

     1.Порядок проведення Конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Магальська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області» (далі-Порядок), розроблено відповідно до Порядку проведення Конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», інших нормативно- правових актів, що регулюють відносини у сфері охорони здоров'я.

     2.Порядок визначає процедуру оголошення, підготовки, проведення і оформлення результатів Конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Магальська амбулаторії загальної практики сімейної медицини Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області» (далі- КНП «Магальська АЗПСМ»).

     3.Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

     1)забезпечення рівного доступу;

     2)політичної неупередженості;

     3)законності;

     4)довіри суспільства;

     5)недискримінації;

     6)прозорості;

     7)доброчесності;

     8)ефективного і справедливого процесу відбору.

     4.Відповідно до статті 16 Закону України  «Основи законодавства України про охорону здоров’я» директором КНП «Магальська АЗПСМ» може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам керівників закладів охорони здоров’я, затверджених Наказом Міністерства

                                                         2

 

охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників" (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України.

     5.На посаду директора КНП «Магальська АЗПСМ» може бути призначена особа, яка відповідає наступним кваліфікаційним вимогам: повна вища освіта, стаж роботи за фахом не менше 3-х років.

     6.Директор КНП «Магальська АЗПСМ» призначається на посаду розпорядженням сільського голови за результатами конкурсу шляхом укладання з ним контракту на строк від трьох до п’яти років. Типова форма контракту  затверджується Кабінетом Міністрів України.

     7.Директор КНП «Магальська АЗПСМ» повинен знати: Конституцію України; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення України; практику застосування законодавства у межах своєї компетенції;  демографічну ситуацію в регіоні;  сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

     8.З дня виникнення вакантної посади до призначення директора КНП «Магальська АЗПСМ» виконання обов’язків за відповідним розпорядженням  сільського голови тимчасово покладається на особу з числа штатних працівників амбулаторії.

 

                                 Умови проведення конкурсу

 

     9.Конкурс складається з таких етапів:

     1)прийняття рішення про проведення Конкурсу;

     2)формування Конкурсної комісії;

     3)підготовка до проведення Конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у Конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам);

     4)проведення Конкурсу (заслуховування конкурсної пропозиції, проведення співбесіди з кандидатами, визначення переможця Конкурсу);

     5)оприлюднення результатів Конкурсу.

     10.Особи, які подали необхідні документи для участі в Конкурсі, є претендентами на зайняття посади (далі - Претенденти).

 

                         Склад, порядок формування та діяльності

                                  Конкурсної комісії,  її повноваження

 

     11.Підставою для проведення Конкурсу є розпорядження сільського голови, яке приймається впродовж трьох робочих днів з моменту виникнення вакантної посади або не пізніше, як за два місяці до завершення строку повноважень директора КНП «Магальська АЗПСМ» відповідно до контракту та оприлюднюється на офіційному веб-порталі сільської ради.

     12.Персональний склад Конкурсної комісії, у тому числі голова та секретар, затверджуються розпорядженням сільського голови.

     13.Зміни до складу Конкурсної комісії вносяться за розпорядженням сільського голови

     14.Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та

Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.               

     14.До складу Конкурсної комісії входять:

     -дві посадові особи сільської ради;

     -два представники трудового колективу  КНП «Магальська АЗПСМ», обрані на загальних зборах;

     -два члена виконавчого комітету сільської ради;

     -два депутати сільської ради;

     -два представника  галузевої профспілки або громадської організації відповідного функціонального спрямування чи запобігання корупції, зареєстрованої на території громади.

     15.Кількість членів Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Магальська АЗПСМ» становить не більше 10 осіб.

     16.Формою роботи Конкурсної комісії є засідання.

     17.Засідання Конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її загального складу.

     19.Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до її роботи експертів, фахівців з медичної галузі знань з правом дорадчого голосу для проведення оцінки Конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам.

     20.Членом Конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

     -наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

     -накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

     -наявність конфлікту інтересів.

     21.При виникненні у члена Конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 20 цього Порядку, такий член Конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати  письмову заяву про самовідвід.

     22.У разі неподання зазначеної інформації член Конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

     23.При виникненні у члена Конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 20 цього Порядку, після формування складу Конкурсної комісії такий член Конкурсної комісії підлягає заміні не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

     24.Повноваження члена Конкурсної комісії припиняються за розпорядженням сільського голови у разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань підряд.

     25.Поважними причинами відсутності члена Конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.

     26.Заміна, припинення повноважень члена або членів Конкурсної комісії не є наслідком зупинення її роботи (крім випадку, коли Конкурсна комісія є неправомочною відповідно до пункту 17 цього Порядку).

        27.Рішення Конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.

     28.Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

     29.У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Конкурсної комісії.

     30.Рішення Конкурсної комісії оформляються протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами.

     31.Кожен член Конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання Конкурсної комісії.

     32.Надана окрема думка до протоколу засідання Конкурсної комісії є невід’ємною його частиною.

     33.Конкурсна комісія:

     1)встановлює вимоги до Претендентів та Конкурсних пропозицій;

     2)оприлюднює оголошення про проведення Конкурсу;

     3)перевіряє документи, подані Претендентами щодо відповідності установленим вимогам;

     4)приймає рішення про допуск Претендентів до Конкурсу або відхилення їх кандидатур;

     5)забезпечує відкритість Конкурсу;

     6)оцінює професійний досвід, знання, якості та Конкурсні пропозиції учасників Конкурсу;

     7)відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду директора КНП «Магальська АЗПСМ»;

     8)оприлюднює результати засідань Конкурсної комісії на офіційному сайті сільської ради;

     9)здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.

     38.Голова комісії:

     1)здійснює керівництво діяльністю Конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;

     2)головує на засіданнях Конкурсної комісії;

     3)організовує і контролює виконання покладених на Конкурсну комісію завдань.

     34.Секретар Конкурсної комісії забезпечує:

     1)ведення та оформлення протоколів засідань Конкурсної комісії;

     2)підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам Конкурсної комісії;

     3)за дорученням голови Конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

     35.У разі відсутності на засіданні голови або секретаря Конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів Конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

 

 

                         Підготовка до проведення Конкурсу

     36.Комісія не пізніше ніж протягом трьох днів після формування її складу оприлюднює на офіційному веб-порталі сільської ради або в засобах масової інформації оголошення про проведення Конкурсу.

     37.В оголошенні зазначаються такі відомості:

     1)правові підстави проведення Конкурсу;

     2)перелік документів, що подаються претендентом для участі в Конкурсі;

     3)вимоги до Претендента та Конкурсної пропозиції;

     4)дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у Конкурсі;

     5)дата і місце проведення Конкурсу.

     6)номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

     38.Для участі у Конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою Конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

     1)копію паспорта громадянина України;

     2)письмову заяву про участь у Конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з Додатком 1;

     3)автобіографію;

     4)копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

     5)згоду на обробку персональних даних згідно з Додатком 2;

     6)конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

     7)довідку МВС про відсутність судимості;

     8)медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

     9)попередження  стосовно встановлених  Законом України  «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане Претендентом на посаду, за формою згідно з Додатком 3;

     10)заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів  згідно із Додатком 4;

     11)підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

     39.Всі документи, крім заяви про участь у Конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

     40.Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

     41.Відповідальність за достовірність поданих документів несе Претендент.

     42.Документи для участі у Конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція сільської ради.

     43.Зміст документів, поданих Претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд.

     44.За рішенням Конкурсної комісії Претендент не допускається до участі в Конкурсі у разі:

     1)неподання ним необхідних документів;

     2)його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та Конкурсних пропозицій;

     3)наявності у Претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

     4)наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким Претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

     45.Претенденти, допущені до участі в Конкурсі, повідомляються секретарем Конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів. Відповідна інформація розміщується на офіційному сайті сільської ради.

     46.Документи, подані (надіслані) Претендентами для участі у Конкурсі, не розглядаються у разі:

1)подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2)надіслання їх поштою після закінчення строку подання.

                                  Проведення Конкурсу

     47.Початком проведення Конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання Конкурсної комісії з розгляду заяв Претендентів і доданих до них документів.

     48.Проведення Конкурсу завершується в день ухвалення Конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.

     49.Конкурсна комісія заслуховує на засіданні Конкурсну пропозицію учасника Конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника Конкурсу та його Конкурсної пропозиції встановленим вимогам.

     50.Під час прийняття рішень за результатами Конкурсу, Конкурсна комісія враховує здатність учасників Конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність, емоційну врівноваженість.

 

                            Оприлюднення результатів Конкурсу

 

     51.За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід Конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників

Конкурсу одну кандидатуру на посаду директора КНП «Магальська АЗПСМ», яка відповідає встановленим вимогам, - переможця Конкурсу, після чого вносить відповідне подання у вигляді окремого листа голові сільської ради.

     52.Розпорядження про призначення директора КНП «Магальська АЗПСМ» та укладання з ним  контракту на строк від трьох до п’яти років приймається сільським головою протягом одного місяця з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.   

     53.Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення кандидатур усіх учасників Конкурсу та надати сільському голові обґрунтовану пропозицію про призначення повторного Конкурсу.

     54.Рішення за результатами Конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.

    

 

 

Секретар ради                                                                    Анжела КРІСТЕЛ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток1
                                                                                                            до Порядку

 

 

                                                       Голові конкурсної комісії ______________

                                                       ____________________________________

                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                       ____________________________________

                                                       ____________________________________,

                                                      (прізвище, ім’я та по батькові претендента)

                                                      який (яка) проживає за адресою:

                                                      ____________________________________

                                                      ____________________________________,

                                                      ____________________________________

                                                      (номер контактного телефону)

                                                      e-mail _________________@ ___________

                                                      (заповнюється друкованими літерами)

 

 

                                                     ЗАЯВА

 

 

     Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _________

_________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

     Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

     Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

 

___ __________ 20___ р.                                 ___________________

(підпис)

_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 2
                                                                                                                до Порядку

 

 

                                                    ЗГОДА
                            на обробку персональних даних

 

     Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

______ ______________20___ р.                                 __________________

          (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Додаток 3

                                                                                                     до Порядку

 

 

                                             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

               про вимоги та обмеження, встановлені Законом України

                                     «Про запобігання корупції»

 

 

     Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» попереджений (попереджена).

 

«___» _________20___р            _______________   ____________________

                                                             (підпис)              (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 4
                                                                                                               до Порядку

 

                                                             ЗАЯВА*
                                      про відсутність конфлікту інтересів

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так** ні

2)      комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                        

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь