Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Про внесення змін до відомостей Комунальної установи «Клуб села Остриця» Магальської сільської ради та затвердження Статуту в новій редакції

Дата: 22.12.2023 10:47
Кількість переглядів: 25

 

 

 

                                                         

 

                                                        УКРАЇНА

МАГАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                    24   чергова сесія 8 скликання

 

РІШЕННЯ № 5-24/23

 

від «15» червня 2023 року                                                             с.Магала

 

 

 

Про внесення змін до відомостей Комунальної

установи «Клуб села Остриця» Магальської

сільської ради та затвердження Статуту

в новій редакції

 

 

     Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу організаційної та кадрової роботи БАЛАЦКО І.М. щодо необхідності та доцільності затвердження в новій редакції Статуту, відповідно до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» та «Про культуру», постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року  «Про утворення та ліквідацію районів», рішення 21 сесії  Магальської сільської ради VII  скликання від 02 серпня 2017 року № 01 «Про добровільне об'єднання територіальних громад», беручи до уваги позитивні висновки постійних депутатських комісій сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту та з гуманітарних питань, керуючись статтями 26, 59 та 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

 

 

                                              ВИРІШИЛА:

 

     1.Змінити назву Комунальної установи «Клуб села Остриця»  Магальської   сільської ради  Новоселицького району Чернівецької області на Комунальну установу «Острицький клуб» Магальської сільської ради Чернівецького  району Чернівецької області.

     2. У зв’язку з змінами адміністративно територіального устрою впорядкувати адресну частину установи. Визначити юридичну адресу Комунальної установи «Острицький клуб» Магальської сільської ради Чернівецького  району Чернівецької області: вул. Колгоспна, будинок 3, село Остриця Чернівецького району Чернівецької області, 60313.

                                                                       2

    3.Затвердити Статут Комунальної установи «Острицький клуб» Магальської сільської ради Чернівецького  району Чернівецької області у новій редакції, згідно Додатку 1.

    4.Затвердити Структуру та загальну чисельність працівників Комунальної установи «Острицький клуб» Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області, згідно Додатку 2.

     5.Доручити:

     1)директору Комунальної установи «Острицький клуб» ЗАЙДЕЛУ Д.Г. в місячний термін здійснити реєстрацію Статуту Комунальної установи «Острицький клуб» Магальської сільської ради Чернівецького  району Чернівецької області в порядку, визначеному чинним законодавством України;

     2)сільському голові САІНЧУКУ С.І. затвердити Штатний розпис працівників Комунальної установи «Острицький клуб» Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області.

     6.Ввести в дію оновлені Структуру та Штатний розпис працівників Комунальної установи «Острицький клуб» Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області з 01 липня 2023 року.

     7.Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Магальської сільської ради.

     8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради КУЧЕРЯВОГО В.С. та постійну депутатську комісію сільської ради з гуманітарних питань (ГУМЕННИЙ В.В.).

 

 

Сільський голова                                                                  Степан САІНЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 24 сесії_Магальської сільської ради VІІІ скликання

від   «15» червня  2023 року     

 

                                       СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ОСТРИЦЬКИЙ КЛУБ» МАГАЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО

             РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                              (НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          с. Магала

  1.  

 

                                               1.Загальні положення

 

     1.Засновником Комунальної установи «Острицький клуб» Чернівецького району Чернівецької області є Магальська сільська рада Чернівецького району Чернівецької області, як правонаступник Магальської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області згідно  рішення 21 сесії  Магальської сільської ради VII  скликання від 02 серпня 2017 року № 01 «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

     2.Комунальна установа «Острицький клуб» Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області утворюється за рішенням сесії сільської ради відповідно чинного законодавства та є закладом культури, діяльність якого спрямована на створення, розповсюдження і популяризацію культурних надбань.

     3.Комунальна установа «Острицький клуб» Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,  указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, рішеннями сесій сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, сільського голови, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини в даній сфері діяльності.

     4.Комунальна установа «Острицький клуб» Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області є юридичною особою публічного права, неприбутковою організацією, не має самостійного балансу, рахунків в органах Державної казначейської служби України та установах банків, утримується за рахунок коштів сільського  бюджету, має гербову печатку зі своїм найменуванням, бланки та штампи.

     5.Повне найменування юридичної особи публічного права: Комунальна установа «Острицький клуб» Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області.

     6.Скороченаназва: КУ «Острицький клуб».

     7.Юридична адреса Комунальної установи «Острицький клуб» Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області: вул. Колгоспна, будинок 3, с. Остриця Чернівецького району Чернівецької області, 60313.

     8.Повноваження КУ «Острицький клуб» поширюється на територію села Остриця Магальської сільської територіальної громади.

     9.КУ «Острицький клуб» в межах, визначених цим Статутом, приймає самостійні рішення, які оформлюються актами та наказами за підписом керівника установи.

                          ІІ. Мета та види діяльності КУ «Острицький клуб»

             

     10.Головною метою діяльності КУ «Острицький клуб» є задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, організації дозвілля тощо.

                                                        2

 

     11.Основними  видами діяльності КУ «Острицький клуб» є:

     1)створення та організація діяльності формувань творчих колективів, гуртків, любительських об’єднань, клубів за інтересами;

     2)організація і проведення:

     -фестивалів, оглядів, конкурсів, інших форм показу результатів творчої діяльності установи;

     -концертів, у тому числі, за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців, масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів;

     -дозвілля для різновікових груп населення;

     -вечорів відпочинку, дискотек, дитячих ранків, інших розважальних програм.

 

                      ІІІ.Функції та  завдання КУ «Острицький клуб»

 

     12.Головними функціями  КУ «Острицький клуб» є культурно-творча, виховна, пізнавальна, розважальна та методична робота.

     13.Основними завданнями  КУ «Острицький клуб» є:

     1)збереження, розвиток та популяризація місцевих народних традицій, звичаїв та обрядів;

     2)розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва, народних художніх промислів;

     3)створення та організація діяльності клубних формувань - творчих колективів, гуртків, любительських об’єднань, клубів за інтересами;

     4)вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і обдарувань різновікових груп населення;

     5)підтримка соціально важливих культурних ініціатив;

     6)вироблення та впровадження нових моделей культурного обслуговування громадян.

 

                    ІV.Організація роботи та управління КУ «Острицький клуб»

 

     14.Загальне методичне керівництво КУ «Острицький клуб» та координацію його роботи здійснює відділ культури, сім'ї, молоді, спорту та міжнародного співробітництва Магальської сільської ради.

     15.Організація контролю за діяльністю КУ «Острицький клуб» здійснюється виконавчим комітетом сільської ради, який встановлює режим роботи установи відповідно до внутрішнього трудового розпорядку, затверджує попередньо погоджені  начальником відділу культури, сім'ї, молоді, спорту та міжнародного співробітництва річні плани роботи, перелік основних платних послуг і умови їх надання, іншу регламентуючу документацію, заслуховує та схвалює звіти про роботу  закладу тощо.

     16.Засновник затверджує Статут та зміни до нього, структуру та загальну чисельність працівників КУ «Острицький клуб», програми розвитку установи, створює належні умови для її якісної та ефективної роботи,  забезпечує фінансування закладу, вирішує інші організаційно-господарські питання.

 

                                                          3

 

     17.Керівництво КУ «Острицький клуб» здійснює завідувач, який призначається на посаду за результатами конкурсу розпорядженням сільського голови шляхом укладання контракту на п'ять років.

     18.Проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду завідувача КУ «Острицький клуб» визначаються Законом України "Про культуру», наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 року № 168 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуску 81«Культура та мистецтво» та Порядком проведення Конкурсу на заміщення вакантної посади директора будинку культури, завідувача клубу та керівника художнього комунальних установ Магальської сільської ради», затвердженого рішенням сільської ради.

     19.Завідувач КУ «Острицький клуб» підпорядковується начальнику відділу культури, сім'ї, молоді, спорту та міжнародного співробітництва, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розмежування посадових повноважень та сільському  голові.

     20.Завідувач КУ «Острицький клуб»:

     1)організовує роботу закладу та несе повну відповідальність за стан і результати його діяльності;

     2)сприяє створенню належних умов роботи працівникам установи;

     3)забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової та організаційно-методичної роботи закладу;

      4)створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення;

     5)забезпечує впровадження інноваційних форм і методів роботи, дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних  норм безпеки;

     6)представляє інтереси закладу в органах місцевої влади, відносинах з юридичними та фізичними особами;

     7)вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації роботи будинку культури;

     8)за необхідності, бере участь у засіданнях сесій, виконавчого комітету, постійних профільних депутатських комісіях сільської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в сільській раді;

     9)організовує та проводить семінари з питань, що належать до повноважень закладу;

    10)відповідає безпосередньо за результати діяльності установи перед відділом культури, звітує про проведену роботу перед виконавчим комітетом та сесією сільської ради;

11)розробляє та затверджує посадові обов'язки працівників установи за погодженням з начальником відділу культури, сім'ї, молоді, спорту та міжнародного співробітництва сільської ради;

    12)несе відповідальність за стан і збереження майна, закріпленого за  установою;

    13)забезпечує в межах повноважень своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян;

 

                                                       4

 

    14)у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями з питань, що належать до компетенції закладу;

     15)здійснює інші повноваження, визначені цим Статутом.

    21.Посадові обов’язки завідувача КУ «Острицький клуб» розробляються  відділом культури, сім'ї, молоді, спорту та міжнародного співробітництва сільської ради, погоджуються профільним заступником сільського голови та затверджуються розпорядженням сільського голови.

     22.Завідувач КУ «Острицький клуб» та інші працівники звільняються з посади розпорядженням сільського голови з дотриманням законодавства про працю.   

     23.Накази завідувача КУ «Острицький клуб», що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерству культури та туризму України, іншим законодавчим актам та вимогам цього Статуту підлягають скасуванню розпорядженням  сільського голови.

 

 

                 V.Фінансово-господарська діяльність КУ «Острицький клуб»

 

 

     24.Фінансування КУ «Острицький клуб» здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.

     25.КУ «Острицький клуб»  може отримувати додаткове фінансування за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, одержаних від платних послуг, пожертвувань, інших джерел не заборонених законодавством.

     26.Власником майна КУ «Острицький клуб» є Магальська територіальна громада  в особі Магальської сільської ради.

     27.Приміщення, майно, обладнання, інші матеріальні цінності КУ «Острицький клуб» знаходяться на балансі Магальської сільської ради.

     28.Списання майна, закріпленого за КУ «Острицький клуб», здійснюється відповідно до Положення «Про порядок списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Магальської сільської ради», затвердженого рішенням сесії сільської ради та нормативно-правових актів, що регулюють відносини в даній сфері.

     29.Збитки, завдані КУ «Острицький клуб», в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються закладу добровільно або за рішенням суду.

 

                  VІ.Права  працівників  КУ «Острицький клуб»

 

     30.Працівники КУ «Острицький клуб» мають право на:

     1)повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку Засновника та користувачів послугами;

     2)своєчасну оплату праці;

     3)здорові, безпечні та належні для продуктивної роботи умови праці;

                                                          5

 

     4)гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення;

     5)встановлення додаткових пільг, передбачених Колективним договором за рахунок коштівЗасновника;

     6)допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, визначеному законодавством та Колективним договором;

     7)участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

     8)користуванняі ншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

                        VІІ.Обов'язки працівників КУ «Острицький клуб»

 

     31.Працівники КУ «Острицький клуб» зобов'язані:

     1)дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства;

     2)працювати чесно і сумлінно, своєчасно виконувати розпорядження та доручення Засновника, дотримуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбай­ливо ставитися до закріпленого за закладом майна;

     3)вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють ефективному виконанню функціональних обов'язків;

     4)утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого по­рядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в  будівлі;

     5)поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємо­відносинах з  відвідувачами;

     6)проявляти ініціативність та творчість у роботі;

     7)підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів;

     8)не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам громади та Засновнику.

 

 

                              VІІІ.Включення КУ «Острицький клуб»

                      до Реєстру неприбуткових установ та організацій

 

     32.КУ «Острицький клуб» містить заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновника, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), та інших пов'язаних з ним осіб.

     33.Передбачити передачу КУ «Острицький клуб» активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно до виду або зарахування доходу бюджету в разі припинення юридичної особи КУ «Острицький клуб» (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

     34.Передбачити, що доходи (прибутки) неприбуткової організації – КУ «Острицький клуб» використовуються виключно для фінансування видатків на

 

                                                           6

 

її утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами. 

 

 

          ІХ.Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

 

     35.Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням сесії Магальської сільської ради.

     36.Внесення змін та доповнень до Статуту оформлюються шляхом викладення в новій редакції.

     37.КУ «Острицький клуб» має право подавати Засновнику в письмовому вигляді пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту.

 

                  Х.Реорганізація та ліквідація КУ «Острицький клуб»

 

     38.Ліквідація та реорганізація КУ «Острицький клуб» здійснюється відповідно до законодавства України.

     39.Доцільність реорганізації та ліквідації КУ «Острицький клуб» визначається Засновником за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

     40.КУ «Острицький клуб» може бути ліквідована або реорганізована лише за рішенням сесії Магальської сільської ради.

     41.При реорганізації чи ліквідації КУ «Острицький клуб» вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав відповідно до трудового законодавства України.

     42.КУ «Острицький клуб» вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

 

                       ХІ.Відповідальність працівників КУ «Острицький клуб» за

                                          порушення законодавства

 

     43.Працівники КУ «Острицький клуб» відповідно до чинного законодавства несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

    44.Питання не врегульовані цим Статутом вирішуються відповідно до  чинного законодавства України.

 

 

Секретар ради                                                                             Анжела КРІСТЕЛ

 

 

 

                                                                                                     Додаток 2

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                           Рішення 24 чергової сесії Магальської

                                                           сільської ради восьмого скликання

                                                           від  «15» червня  2023 року №5-24/23

 

 

 

                                                  СТРУКТУРА

 

        та загальна чисельність працівників Комунальної установи

                «Острицький клуб» Магальської сільської ради

                   Чернівецького району Чернівецької області

 

 

 

 

Комунальна установа «Острицький клуб» Магальської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області

 

Кількість

штатних посад

 

1.

Завідувач КУ  «Острицький клуб»

1

 

2.

Технічний працівник  КУ  «Острицький клуб»

1

 

Всього

2

 

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                       Анжела КРІСТЕЛ                            

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь