Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Про затвердження Положення щодо показників для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників закладів культури  та бібліотек Магальської територіальної  громади, порядок їх преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної до

Дата: 22.12.2023 11:28
Кількість переглядів: 71

 

 

 

                                                         http://document.ua/idoc/80117_1.gif

                                                      УКРАЇНА

                                МАГАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                           
          
   ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                 60313 с.Магала, вул, Г.Нандріша, 61 тел.(03733) 61285

                      magala.vikonkom@ukr.net код ЄДРПОУ 04417636

 

                                             РІШЕННЯ № 221

«11»  жовтня 2023 року                                                                    с.Магала

Про затвердження Положення щодо показників

для віднесення до груп за оплатою праці керівних

працівників закладів культури  та бібліотек

Магальської територіальної  громади, порядок їх

преміювання, встановлення надбавок та надання

матеріальної допомоги

 

 

     З метою приведення оплати праці керівних працівників закладів культури і бібліотек територіальної громади, підвищення їх відповідальності за виконання поставлених завдань, відповідно до Законів України «Про культуру» та «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 9 грудня 2015 року №1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» та від 22 січня 2005 року № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек», наказу міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»,  керуючись статтями 32 та 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет сільської  ради

 

                                                                       ВИРІШИВ:

     1.Затвердити  Положення щодо показників для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників закладів культури і бібліотек Магальської територіальної  громади, порядок їх преміювання, встановлення надбавок  та надання матеріальної допомоги, що додається.

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

Сільський голова                                                                       Степан САІНЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Додаток

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              Рішення виконавчого комітету

                                                                              Магальської сільської ради

                                                                              від «11» жовтня 2023 року №221

 

 

                                                     ПОЛОЖЕННЯ

             про затвердження  показників для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників закладів культури та бібліотек Магальської територіальної  громади, порядок  їх преміювання, встановлення надбавок 

                                        та надання матеріальної допомоги

 

                                               1.Загальні положення

     1.Положення про затвердження  показників для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників закладів культури та бібліотек Магальської територіальної  громади, порядок їх преміювання, встановлення надбавок  та надання матеріальної допомоги (далі – Положення) розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 9 грудня 2015 року №1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» та від 22 січня 2005 року № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек»,  наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», інших нормативно правових актів, що регулюють відносини в даній сфері діяльності.

     2.Положення визначає основні вимоги до організації затвердження  показників для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників закладів культури і бібліотек Магальської територіальної  громади, порядок їх преміювання, встановлення надбавок  та надання матеріальної допомоги.

 

 

 

 

                     2.Порядок затвердження  показників для віднесення

      до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек Магальської

                                              територіальної громади

 

     3.Порядок затвердження  показників для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек Магальської сільської ради регулюється наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки.

     4.Для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек Магальської територіальної громади відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки є наступні показники:

 

 

Групи за оплатою праці

Середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис.чол.)

Середньорічна кількість видачі документів (тис.прим.)

      I
             II
             III
             IV

             понад 75
                    від 50 до 75
                    від 25 до 50
                    від 10 до 25

     понад 1500
             від 1050 до 1500
             від 525 до 1050
             від 210 до 525

 

   

     5.Середньорічна кількість користувачів бібліотек і середньорічна кількість видачі документів у бібліотеках визначаються, виходячи з числа користувачів і видачі документів за звітністю в середньому за останні три роки.

     6.У випадку невідповідності зазначених в таблиці показників, бібліотека  відноситься  до  групи оплати «поза категорією».

     7.При віднесенні бібліотеки до групи оплати «поза категорією» посадові оклади керівників бібліотек встановлюються нижче на 10 відсотків, передбачених для аналогічних працівників 4 групи. 

     8.Віднесення бібліотек до груп за оплатою праці керівних працівників (підтвердження, підвищення або пониження групи) провадиться щорічно виконавчим комітетом сільської ради.


                     3.Порядок затвердження  показників для віднесення

      до груп за оплатою праці керівних працівників будинків культури

                   та клубного закладу  Магальської територіальної громади

                                                  

     9.Порядок затвердження  показників для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників будинків культури та клубного закладу Магальської територіальної громади регулюється наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки.

     10.Для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників будинків культури та клубного закладу Магальської територіальної громади відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки є наступні показники:

Показники

Групи за оплатою праці

   I

   II

    III

   IV

Кількість постійно діючих протягом року клубних угрупувань


Кількість об'єктів дозвілля

Показники кількості постійно діючих протягом року клубних угрупувань та кількості дозвіллєвих об'єктів установлюються для вказаних закладів рішенням відповідного органу управління за кожною з чотирьох груп закладів окремо

 

     11.До клубних угруповань належать: любительські об'єднання та клуби за інтересами, гуртки та колективи народної творчості, прикладних знань та навичок, домоводства та інші гуртки, курси, школи, студії тощо; спортивні секції, оздоровчі групи, школи тощо; народні університети або їх факультети, інші подібні угруповання.

     12.До об'єктів дозвілля належать: філії закладів та установ культури на базі актових залів навчальних закладів, підприємств, установ, закладів та організацій, гуртожитків, інші філіали; кіноустановки, кінотеатри, відеотеки, відеосалони, відеозали, відеокімнати, спортивні зали та майданчики, приміщення для малих спортивних форм, атракціони, гральні автомати, танцювальні (дискотечні) зали та майданчики, кафе, бари та буфети, бази та пункти прокату, приклубні парки та сади, майстерні для технічної творчості, музичні та літературні вітальні, кімнати для відпочинку, ігротеки, дитячі кімнати, читальні зали та бібліотеки, приміщення для обрядів та ритуалів, зелені та естрадні театри, павільйони, стадіони, катки та інші аналогічні об'єкти, розміщені як в основному приміщенні закладу культури, так і в його філіях.

     13.Віднесення будинків культури та клубного закладу територіальної громади (підтвердження, підвищення або пониження групи) проводиться щорічно за рішенням виконавчого комітету за результатами роботи за минулий рік відповідно до статистичної звітності.

     14.Будинки культури, клубний заклад належать до відповідної групи за оплатою праці за умови виконання всіх показників, передбачених для цієї групи даного типу  закладу.

     15.У випадку невідповідності, затверджених виконавчим комітетом  показників, будинок культури, клубний заклад,  відноситься  до  групи оплати «поза категорією».

     16.При віднесенні будинку культури, клубного закладу  до групи оплати «поза категорією» посадові оклади керівників  встановлюються нижче на 10 відсотків, передбачених для аналогічних працівників 4 групи. 

 

                               4.Встановлення доплати за вислугу років

       працівникам закладів культури і бібліотек територіальної громади

 

    17.Доплата за вислугу років працівникам закладів культури і бібліотек регулюється  Законами України «Про культуру» та «Про бібліотеки і бібліотечну справу» у розмірах і порядку, встановлених постановами Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурноосвітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» та від 22 січня 2005 року № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек».
    
18.Доплата за вислугу років залежно від стажу роботи встановлюється у такому розмірі:

     1)10 відсотків посадового окладу — за наявності стажу роботи понад три роки;

     2)20 відсотків посадового окладу — за наявності стажу роботи понад 10 років;

     3)30 відсотків посадового окладу — за наявності стажу роботи понад 20 років.

     19.До стажу роботи, що дає право на встановлення доплати, зараховується:

     1)час роботи в клубних закладах;

     2)час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

     3)час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи;

     4)час  військової служби, якщо працівник до призову на військову службу працював на посадах, в закладах культури, та протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу переїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу на одну із таких посад;

     5)час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково, у тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу.

     20. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання доплати, є трудова книжка або інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує наявність такого стажу.

     21.Доплата за вислугу років працівникам закладів культури обчислюється виходячи з посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат.

     22.Доплата за вислугу років виплачується  з дати прийняття на роботу за наявності стажу роботи, який дає право на її одержання.

     23.Доплата за вислугу років нараховується та виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи.

     24.Особам, які працюють за сумісництвом, доплата за вислугу років не виплачується. 

     25.Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру доплати за вислугу років виникло протягом календарного місяця, така доплата встановлюється з початку наступного місяця.

     26.Доплата за вислугу років працівникам закладів культури здійснюється на підставі розпорядження сільського голови.

     27.Відповідальним за своєчасну підготовку розпорядження сільського голови про встановлення доплати за вислугу років є посадова особа, яка відповідає за кадрову роботу в сільській раді.

    

 

                              5.Надання матеріальної допомоги на оздоровлення

          та матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань

              працівникам закладів культури і бібліотек територіальної громади

 

 

     28.Надання матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань працівникам закладів культури і бібліотек регулюється Законами України «Про культуру» та «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постановами Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» та від 22 січня 2005 року № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек», наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки».

      29.Працівникам закладів культури і бібліотек,  за розпорядженням сільського голови на підставі відповідної заяви,  один раз на рік надається:

     1)матеріальна допомога для оздоровлення  у розмірі посадового окладу;

     2)матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань у   розмірі до одного посадового окладу.

   

 

                                   6.Встановлення  надбавок до посадового окладу

          працівникам закладів культури і бібліотек територіальної громади

 

     30.Встановлення надбавки працівникам закладів культури і бібліотек територіальної громади регулюється наказом міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки».

     31.Встановлення надбавки працівникам закладів культури і бібліотек територіальної громади здійснюється на підставі розпорядження сільського голови.

     32.Проєкт розпорядження  про встановлення надбавки працівникам закладів культури і бібліотек готує начальник відділу культури, сім'ї, молоді, спорту та міжнародного співробітництва виконавчого апарату сільської ради.

     33.Попередньо проєкт розпорядження погоджується у профільного заступника сільського голови.

     34.Працівникам закладів культури і бібліотек територіальної громади може установлюватися надбавка у розмірі до 50 відсотків тарифної ставки за:

     1)високі досягнення у праці;

     2)виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

     3)складність, напруженість у роботі.

     35.Надбавка до посадового окладу зменшується, або скасовується у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни, за розпорядженням сільського голови на підставі відповідного клопотання начальника відділу  культури, сім'ї, молоді, спорту та міжнародного співробітництва виконавчого апарату сільської ради та погодження профільного заступника сільського голови.

 

                     7.Преміювання  працівників закладів культури і бібліотек

                                             територіальної громади

 

       36.Преміювання працівників закладів культури і бібліотек територіальної громади проводиться за результатами роботи за місяць.

     37.В окремих випадках, за виконання особливо важливої роботи, або з нагоди ювілеїв та на честь державних і професійних свят, з урахуванням особистого внеску, працівникам може бути виплачена одноразова премія.

      38.Розмір премії визначається розпорядженням сільського голови залежно від особистого трудового внеску в загальні результати роботи.                              

      39.Премії не виплачуються працівникам за час тимчасової непрацездатності, щорічних відпусток, відпусток без збереження заробітної плати та навчальних відпусток.

       40. Працівники, яких звільнено, або на яких накладено адміністративне чи дисциплінарне стягнення, позбавляються премії у повному розмірі за той місяць, у якому працівника звільнено чи накладено стягнення. Протягом дії дисциплінарного стягнення виплата премій працівникові не проводиться.

 

 

Секретар виконавчого комітету                                Ганна КОВА                                                                                           

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь