Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Про утворення Ветеранського Хабу Магальської територіальної громади

Дата: 10.01.2024 14:38
Кількість переглядів: 155

 

 

                                                           http://document.ua/idoc/80117_1.gif

                                                     УКРАЇНА

                              МАГАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                           
             ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                    60313 с.Магала, вул, Г.Нандріша, 61 тел.(03733) 61285

                        magala.vikonkom@ukr.net код ЄДРПОУ 04417636

 

                                             РІШЕННЯ № 4

 

«10» січня  2023 року                                                                            с.Магала

 

Про утворення Ветеранського Хабу (простору)

Магальської  територіальної громади

та затвердження Положення про нього

 

        На підтримку ініціативи Офісу Президента України про створення у межах кожної громади Ветеранського Хабу (простору), виконання доручення Чернівецької обласної державної адміністрації від 29 грудня 2023 року № 73-3 «Про створення ветеранських просторів», враховуючи Методичні рекомендації щодо створення та діяльності ветеранських просторів, затверджені Наказом Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 13.01.2020  № 8, з метою інтеграції військовослужбовців, звільнених з військової служби в суспільне життя громади, надання їм широкого спектру соціальних та інших послуг, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

                   

                                                           ВИРІШИВ:

 

     1.Утворити Ветеранський Хаб (простір) Магальської територіальної громади.

     2.Затвердити Положення про Ветеранський Хаб (простір) Магальської територіальної громади згідно з Додатком 1.

     3.Затвердити склад учасників для залучення в роботі Ветеранського Хабу (простору) згідно з Додатком 2.

     4.Залучати до роботи Ветеранського Хабу (простору) структурні підрозділи сільської ради, комунальні установи закладів освіти та культури, амбулаторії загальної практики сімейної медицини для  вирішення нагальних потреб звільнених військовослужбовців щодо медичної та психологічної допомоги, надання освітніх послуг, соціального захисту, працевлаштування та вирішення інших питань.

     5.Відділу організаційної та кадрової роботи (БАЛАЦКО І.М.) забезпечити розміщення даного рішення на офіційному сайті ради та висвітлення діяльності Ветеранського Хабу.

     6.Координацію роботи Ветеранського Хабу (простору) покласти на відділ  соціального захисту населення сільської ради (ГОСТЮК К.В.).

 

 

   

Сільський голова                                                                    Степан САІНЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                          Додаток 1

                                                                                                                     

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Рішення виконавчого комітету

                                                                                 Магальської сільської ради                                                         

                                                                                 від «10»  січня 2024 року № 4

 

 

                                                    ПОЛОЖЕННЯ

      про Ветеранський Хаб (простір) Магальської територіальної громади

                                                       

                                                I.Загальні положення

 

     1.Ветеранський Хаб (простір) Магальської територіальної громади (надалі Ветеранський Хаб) створено з  метою сприяння інтеграції військовослужбовців, звільнених з військової служби в суспільне життя громади шляхом надання психологічної та соціальної допомог, юридичних консультацій, працевлаштування, вирішення інших важливих життєвих проблем.

     2.Діяльність Ветеранського Хабу  повинна будуватися на  принципах поваги до людини, верховенства права, законності, конфіденційності, заборони дискримінації за віком, статтю, віросповіданням, політичними поглядами, компетентності та добросовісності під час надання допомоги.

     3.Основними принципами діяльності Ветеранського Хабу є:

      1)безоплатність та доступність надання допомоги;

      2)професіоналізм – допомога має надаватися відповідно до високих стандартів та професійної етики, бути націлена на досягнення найкращих результатів на задоволення потреб осіб, які звертаються до Хабу;

      3)самостійність та незалежність – лише особа, яка звертається до ветеранського простору може вирішувати, який вид допомоги їй потрібен та має право в будь-який момент відмовитись від її надання;

     4)комплексність у вирішенні проблем - максимально поєднувати надання різних видів допомоги, відповідно до потреб осіб, які звернулись до Ветеранського Хабу;

     5)висока комунікація між органами місцевого самоврядування, організаціями громадянського суспільства, іншими фізичними та юридичними  особами, які готові надавати допомогу звільненим  зі служби військовослужбовцям; 

     6)ефективна координація з партнерами - якщо ветеранський простір не може надати допомогу особі, яка до нього звернулась, особа має бути перенаправлена до іншої організації, установи з відслідковуванням результатів наданої допомоги;

     7)належна реєстрація та облік осіб, які звертаються до ветеранського простору, для відображення кількісних і якісних показників роботи.  

     4.На базі Ветеранського Хабу територіальної громади планується впроваджувати наступні напрямки діяльності:

 

 

                                                                2

 

     1)надання психологічної допомоги;

     2)надання правової допомоги;

     3)проведення заходів для підвищення професійного рівня та профорієнтації;

     4)організація занять спортом та проведення фізкультурно-спортивної реабілітації;

     5)створення осередків дозвілля;

     6)організація діяльності мобільних груп допомоги.

     5.Для належного впровадження вищезазначених напрямків діяльності  Ветеранського ХАБУ використовуватимуться приміщення комунальної власності громади - сільської ради, Рідківського старостату,  будинків культури, клубу, бібліотек  тощо.

     6.Працівники, які залучатимуться до надання послуг Ветеранського Хабу повинні мати відповідний фаховий рівень.

    

         

                        II. Надання допомоги на базі  Ветеранського Хабу

 

     7.Надання психологічної допомоги на базі Ветеранського Хабу передбачає залучення фахівців з відповідним рівнем кваліфікації, а також проведення заходів психологічної допомоги особами, які пройшли необхідне навчання.

     8.Відділ соціального захисту населення у межах своєї компетенції вивчає проблему отримувача послуг та вживає відповідних заходів реагування, за необхідності, до вирішення питання залучає на громадських засадах відповідних фахівців інших установ та закладів, які пройшли навчання та мають досвід роботи з такими категоріями осіб.

     9.Психологічна допомога може надаватися як в індивідуальній, так і в груповій формі.

     10.Форму, вид та обсяг психологічної допомоги обирає отримувач послуг або його законний представник.   

     11.Правнича допомога на базі Ветеранського Хабу передбачає надання отримувачу послуг юридичних консультацій, роз'яснень, сприяння у складенні заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру.

     12.Правнича допомога має бути своєчасною, всебічною, актуальною, надаватися в доступній (зрозумілій) формі та спрямована на забезпечення реалізації прав і свобод осіб, які звертаються до ветеранського простору.

     13.На базі Ветеранського Хабу може надаватися первинна та вторинна правнича допомога відповідно до вимог Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

    14.Безоплатна первинна правнича допомога  полягає в:

     1)інформуванні особи про:

     - її права, свободи та обов’язки, порядок їх реалізації;

     -відновлення прав у випадку їх порушення; 

     -порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

 

                                                          3

 

     2)наданні особі правової інформації;

     3)надання особі консультацій і роз'яснень з правових питань;

     4)сприянні складення заяв, скарг та інших документів правничого характеру (крім документів процесуального характеру);

     5)забезпеченні доступу особи до вторинної правничої допомоги.

     15.Первинна правнича допомога надається працівниками відділу правового забезпечення,  відділу організаційної та кадрової роботи, інших структурних підрозділів виконавчого апарату сільської ради в залежності від проблеми, з якою звернувся отримувач послуги,  в будь-який час за потребою, у приміщенні сільської ради, дистанційно,  засобами поштового зв'язку, електронною поштою, створенням запиту на інформацію, на виїзних прийомах, за місцем проживання особи, іншими доступними способами.

     16.Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правничої допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правничої допомоги, представник Ветеранського Хабу, зобов’язаний роз’яснити особі або її законному представникові порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги та сприяти у вирішенні зазначеного питання.

     17.Ветеранський Хаб, за необхідності, залучає до надання безоплатної первинної  правничої допомоги отримувачами послуг юридичних осіб, які мають право надавати таку правничу допомогу, а також адвокатів та фахівців у відповідних галузях права.

     18.Безоплатна вторинна правнича допомога  полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

     19.Безоплатна вторинна правнича допомога включає такі види правничих послуг:

     1) захист;

     2)здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

     3)складення документів процесуального характеру.

     20.Вторинна правнича допомога надається сектором «Новоселицьке бюро правової допомоги», що розташоване за адресою: вул. Каштанова, 7, м.Новоселиця.

    21.Ветеранський Хаб, за необхідності, може залучати до надання безоплатної вторинної  правничої допомоги звільненим військовослужбовцям відповідні центри з надання безоплатної правничої допомоги, а також адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу.

    

                   ІІІ. Працевлаштування, підвищення професійного

                                         рівня та профорієнтації

   

     22.Організація тренінгових заходів та занять на безоплатній основі з працевлаштування, підвищення професійного рівня та профорієнтації, інформування про пріоритетні умови у громаді для створення і розвитку бізнесу ветеранами  проводиться спільно з Новоселицьким центром зайнятості, іншими

                                                       4

 

дотичними установами та організаціями в рамках державних, регіональних або місцевих програм.

     23.Відділ організаційної та кадрової роботи, в індивідуальному порядку за зверненням, а також публічно оприлюднює інформацію щодо актуальності проєктів для підтримки підприємницької діяльності ветеранів та їх сімей: державних і регіональних програм,  вітчизняних і міжнародних грантів тощо.

     24.Відділ економічного розвитку, земельних відносин, комунальної власності, архітектури та охорони навколишнього середовища інформує ветеранів про пріоритетні умови створення і розвитку бізнесу на території громади, за необхідності, надає методичну та практичну підтримку в оформленні відповідних документів (проєктних заявок, бізнес-планів).

     25.Представники ветеранської спільноти, за сприяння відділу організаційної та кадрової роботи, ознайомлюються з гарантіями та пільгами для учасників бойових дій щодо надання послуг з професійної адаптації, отримання грантів для створення або розвитку бізнесу тощо за посиланням  https://eveteran.gov.ua/benefits.

 

                                                     

                                 ІV.Організація занять спортом та проведення

         фізкультурно спортивної реабілітації звільнених військовослужбовців

 

     26.Заняття спортом та фізкультурно-спортивна реабілітація на базі Ветеранського Хабу можуть проводитися у спортивних залах Магальського та Рідківського ліцеїв та окремому приміщенні Комунальної установи «Магальський будинок культури», які в певній мірі забезпечені необхідним обладнанням та спортивним інвентарем.

     27.Під час організації  занять спортом та проведення фізкультурно-спортивної реабілітації повинні дотримуватися санітарні правила та вимоги безпеки, запобігання травматизму та перенапруження функціональних систем.

     28.Фізкультурно-спортивна реабілітація на базі ветеранського простору є системою заходів, розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров'я ветеранів, спрямованих на підвищення рухової активності, оздоровлення, формування компенсаторних функцій організму і позитивної мотивації до соціальної адаптації, поліпшення фізичного і психологічного стану.

     29.Відповідальним за проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на базі Ветеранського Хабу визначено головного спеціаліста з фізичної культури і спорту сільської ради, який   має вищу освіту за спеціальністю "Фізична культура і спорт".

     30.З метою ефективної реалізації проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів можуть на громадських засадах залучатися фахівці інших спортивних установ і закладів.

 

 

 

 

                                                              5

 

                     V.Організація дозвілля для учасників Ветеранського Хабу

 

     31.Для організації дозвілля ветеранів відділом культури сільської ради розробляється відповідний план заходів із безпосереднім залученням культурних та освітніх закладів громади.

     32.До участі в організованих патріотичних, військово-патріотичних, інформаційно-просвітницьких, мистецьких, культурно-масових, фізкультурних і спортивних заходах обов’язково запрошуються учасники бойових дій, ветерани війни та волонтери.

     33.Участь у таких заходах заздалегідь обговорюється із запрошеними, враховуються їх ініціатива, бажання та умови.

     34.Також організовується заходи з дозвілля дітей, які завітали разом з дорослими для отримання послуг.

    

      

                             VІ. Організація роботи мобільних груп допомоги

 

     35.На базі Ветеранського Хабу може бути організована мобільна група для надання психологічної, правової та іншої допомоги особам, які не мають можливості відвідати ветеранський простір.

     36.Склад мобільної групи для надання допомоги формується з відповідних фахівців.

    

 

                             VІІ. Облік роботи з отримувачами послуг та припинення

                                         діяльності Ветеранського Хабу

 

     37.Облік роботи Ветеранського Хабу та регулювання організаційно-процедурних питань щодо формування його звітності  визначається  відділом соціального захисту населення сільської ради відповідно до Методичних рекомендацій щодо створення та діяльності ветеранських просторів, затверджених Наказом Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 13.01.2020  № 8 та Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації.  

    38.Відділ соціального захисту населення сільської ради забезпечує умови для ведення, оформлення та зберігання документації щодо діяльності Ветеранського Хабу з дотриманням вимог законодавства з захисту персональних даних отримувачів послуг.

    39.Припинення діяльності Ветеранського Хабу Магальської територіальної громади здійснюється на підставі прийняття відповідного рішення виконавчого комітету сільської ради.

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                   Ганна КОВА

 

                                                                                                  Додаток 2

 

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО         

                                                           Рішення виконавчого комітету

                                                           від 10 січня 2024 року № 4

 

 

                             

                                                   СКЛАД

              учасників для залучення в роботі Ветеранського Хабу

 

     1.Валерій КУЧЕРЯВИЙ  -      заступник сільського голови з питань       

                                                   діяльності виконавчих органів ради;

 

     2.Людмила  АДАМОВИЧ – староста Рідківського старостинського округу;

 

     3.Степан ВІТЮК                 -начальник відділу правового забезпечення;

 

     4.Крістіна ГОСТЮК           -начальник відділу соціального захисту

                                                    населення;

                                                    ;

     5.Іван БАЛАЦКО                  начальник відділу організаційної та кадрової

                                                     роботи;

 

     6.Олена НАНДРИШ           - начальник відділу культури;

 

     7.Степан МАКОВІЙЧУК  - головний спеціаліст з фізичної культури та

                                                    спорту;

 

     8.Михайло АМІХАЛАКІОАІЄ – в.о.начальника відділу «ЦНАП»;

 

     9.Діана РОШКА                  - сімейний лікар  Магальської АЗПСМ;

 

    10.Микола ТКАЧУК            - ветеран військової служби.

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                   Ганна КОВА

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь