Магальська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Про утворення Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Магальській сільській раді

Дата: 05.02.2024 10:13
Кількість переглядів: 186

 

 

Фото без опису

 

МАГАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   №115 о/д

 

 

«31» серпня 2023 року                                                                 с.Магала

 

Про утворення Ради з питань

внутрішньо переміщених осіб

при Магальській сільській раді

 

 

     Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року №1364-р «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року №812 «Про затвердження Типового положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб» та з метою забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб на території Магальської громади:

     1.Утворити Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при Магальській сільській раді.

     2.Затвердити Положення про Раду з питань  внутрішньо переміщених осіб при Магальській сільській раді згідно додатку №1.

     3.Затвердити склад Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Магальській сільській раді згідно додатку №2.

     4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                 Степан САІНЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток №1

                                                                            

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Розпорядження Магальського

                                                                          сільського голови

                                                                           від «31» серпня 2023 року № 115

                                                                                                                                     

                                       

                                         ПОЛОЖЕННЯ
       про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при  

                                  Магальській сільській раді 

     1.Рада з питань внутрішньо переміщених осіб при  Магальській сільській раді є консультативно-дорадчим органом для участі у реалізації державної, регіональної та місцевої політики у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, сприяння у розвитку ефективних механізмів їх адаптації та інтеграції.

     2.Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,  указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Магальської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно правовими актами.

     3.Діяльність Ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, прозорості, колегіальності, гендерної рівності та інклюзивності.

     4.Основними завданнями Ради є:

     1)сприяння в реалізації громадянських і політичних прав внутрішньо переміщених осіб, залучення їх до процесу розроблення нормативних актів та контролю за їх виконанням;

     2)сприяння забезпеченню і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб з питань соціального захисту, забезпечення житлом та зайнятості, психосоціальної, медичної та правової допомоги та з інших питань;

     3)сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб;

організаційна, методична та консультативна підтримка суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи;

     4)сприяння залученню внутрішньо переміщених осіб до вирішення питань місцевого значення, зокрема шляхом їх залучення до участі в робочих групах, комісіях, інших консультативно-дорадчих органах з метою розроблення місцевих програм у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, соціального захисту, зайнятості населення, забезпечення житлових та майнових прав;

 

 

                                                                2

 

     5)сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвесторів, громадських та міжнародних об’єднань для розвитку інфраструктури та можливостей територіальних громад;

     6)подання пропозицій та рекомендацій щодо розвитку державно-приватного партнерства для вирішення питань адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в територіальних громадах;

     7)подання пропозицій щодо прийняття нових та внесення змін до діючих нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

     8)вивчення стану виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб та подання пропозицій з метою забезпечення їх реалізації;

     9)налагодження співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, представниками громадських об’єднань, міжнародних і наукових організацій, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства, фізичними та юридичними особами з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

     10)проведення моніторингу стану виконання місцевими органами виконавчої влади повноважень у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

     11)сприяння в застосуванні принципів гендерної рівності у процесі реалізації політик на регіональному та місцевому рівні для розвитку соціальної згуртованості, зменшення напруги та ризиків виникнення конфліктів між територіальною громадою та внутрішньо переміщеними особами.

     5.Рада відповідно до покладених на неї завдань:

     1)розглядає питання щодо захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

     2)розробляє та пропонує до розгляду  проекти місцевих програм підтримки суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи;

     3)не рідше ніж один раз на рік готує та подає сільській раді план своєї діяльності, пропозиції та рекомендації у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті Магальської сільської ради або в інший прийнятний спосіб;

     4)проводить аналіз ефективності реалізації місцевих заходів у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

     5)сприяє правовій поінформованості внутрішньо переміщених осіб та проведенню інформаційних кампаній, спрямованих на роз’яснення ключових питань, пов’язаних з підтримкою внутрішньо переміщених осіб з боку держави та територіальної громади;

     6)готує та подає відповідним органам для розгляду пропозиції та рекомендації у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

                                                             3

 

     7)інформує громадськість про свою діяльність, ухвалені пропозиції, рекомендації та стан їх виконання;

     8)співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, міжнародними та національними об’єднаннями, представництвами в Україні міжнародних гуманітарних організацій, благодійними організаціями, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, фізичними та юридичними особами тощо;

     9)сприяє залученню коштів на підтримку та розвиток територіальної громади;

     10)надає організаційну, методичну та консультативну підтримку у розробленні місцевих та регіональних програм у бюджетній сфері та щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб;

підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань Ради (семінари, конференції, засідання тощо).

     6. Рада має право:

     1)отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на Раду завдань;

     2)залучати представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Ради;

подавати відповідним органам пропозиції та рекомендації у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

     3)розглядати звернення внутрішньо переміщених осіб та пропозиції громадських об’єднань з питань, що належать до її компетенції;

     4)співпрацювати з іншими радами з питань внутрішньо переміщених осіб;

ініціювати проведення та брати участь у конференціях, семінарах, нарадах з    питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

     5)утворювати для виконання покладених на Раду завдань робочі групи, комісії.

     7.Персональний склад Ради та зміни до нього затверджується розпорядженням Магальського сільського голови.

     До складу  Ради входять громадяни України, яким виповнилось 18 років,  та які:

     1)зареєстровані як внутрішньо переміщені особи на території Магальської  територіальної громади;

     2)є представниками суб’єктів господарювання, що перемістилися на територію Магальської громади внаслідок військової агресії російської федерації проти України та сплачують податки до бюджету сільської ради;

     3)є представниками місцевих, регіональних чи національних громадських організацій, які реалізують проєкти у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб;

 

                                                        4

 

     4)є депутатами, членами виконавчого комітету та посадовими особами Магальської сільської ради.

     8.Чисельність внутрішньо переміщених осіб у складі Ради становить не менше, ніж 25% від кількісного складу членів Ради.

     9.Чисельність представників Магальської сільської ради не може перевищувати 50% від кількісного складу членів Ради.

     10.Для участі в Раді громадяни, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи на території Магальської територіальної громади або є представниками суб'єктів господарювання, подають на ім'я сільського голови  заяву в довільній формі про надання згоди в її роботі та копії сторінок паспорта.

      Громадські організації делегують своїх представників до складу Ради на підставі відповідного клопотання на адресу сільського голови та наданням копій сторінок паспорта.

Кандидатури депутатів, членів виконавчого комітету та посадових осіб  ради визначає сільський голова.

     11.Відповідальним за збір необхідних документів та підготовку проєкту розпорядження  для затвердження персонального складу Ради є начальник відділу соціального захисту населення Магальської сільської ради.

     Основними критеріями відбору кандидатів у члени Ради є бажання працювати на громадських засадах, активна участь у громадській діяльності, відповідність високим стандартам доброчесності, відсутність конфлікту інтересів, наявність конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань Ради.

     Зміни до складу Ради вносяться  розпорядженням сільського голови  за поданням голови Ради.

     Дострокове припинення повноважень члена Ради є підставою для внесення змін до складу Ради.

     12.Діяльність Ради може бути припинена достроково на підставі розпорядження Магальського сільського голови у разі:

     1)якщо засідання Ради не проводяться протягом двох кварталів поспіль;

      2)невиконання Радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

      3) ухвалення відповідного рішення на її засіданні;

     13.Склад Ради затверджується строком на два роки. Особа може бути призначена членом Ради не більше ніж на два строки повноважень поспіль.

     14.Раду очолює голова. Голова Ради обирається з числа її членів, які відносяться до внутрішньо переміщених осіб або осіб, які є представниками суб'єктів господарювання, які перемістилися на територію громади, на першому засіданні шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загального складу Ради.

      Повноваження голови Ради припиняються за розпорядженням сільського голови у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Раді або висловлення йому недовіри Радою.

 

                                                       5

 

     У разі припинення повноважень голови Ради до призначення нового голови його обов’язки виконує заступник голови Ради.

     Голова Ради має заступника. Кандидатуру заступника вносить голова Ради. Заступник голови Ради вважається обраним якщо за нього проголосувало більшість членів від загального складу Ради.

     15. Голова Ради:

     1)організовує діяльність Ради;

ініціює проведення засідань Ради, керує їх підготовкою;

     2)головує на засіданнях Ради;

     3)підписує протоколи засідань;

     4)представляє Раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями незалежно від форми власності, засобами масової інформації тощо;

     5)здійснює інші повноваження, що належать до компетенції Ради.

     16. Заступник голови Ради:

     1)контролює виконання плану роботи Ради в межах повноважень;

     2)вносить пропозиції щодо утворення робочих груп та комісій;

     3)організовує вивчення та дослідження громадської думки;

     4)у разі відсутності голови головує на засіданні Ради;

     5)виконує інші повноваження, що належать до компетенції Ради.

     17.Секретар Ради призначається  з числа членів Ради - представників сільської ради. Секретар відповідає за організаційне забезпечення та інформаційну підтримку діяльності Ради, зокрема:

     1)інформує членів Ради про дату, місце і час засідань;

     2)забезпечує ведення та збереження документації;

     3)веде та підписує протоколи засідань;

     4)готує та розсилає за належністю документи;

     5)виконує інші повноваження щодо представництва та організації діяльності Ради.

     18. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

     Члени Ради мають право:

     1)ознайомлюватися з матеріалами і документами до засідання;

     2)ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях;

     3)брати участь у голосуванні;

     4)вносити зміни до проектів пропозицій та рекомендацій;

     5)брати участь у роботі робочих груп, комісій;

достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до голови Ради.

     Члени Ради мають право доступу в установленому порядку до вільних приміщень Магальської сільської ради для проведення своїх засідань, а також право участі в засіданнях сесій, виконавчого комітету з розгляду питань, що належать до компетенції Ради.

     19.Повноваження члена Ради припиняються достроково у порядку, визначеному цим Положенням:

     1)у разі його відсутності на засіданнях без поважних причин двічі поспіль;

 

                                                      6

 

за письмовою заявою про рішення вийти з її складу;

     2)у разі скасування державної реєстрації громадського об’єднання, яке провадить діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб;

     3)у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Ради.

     20.Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи.

     21.Основною формою роботи Ради є засідання. Головуючим на засіданні є голова Ради, а в разі його відсутності - заступник.

     Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні вносять голова Ради, заступник голови Ради, секретар та члени Ради.

     Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні.

     Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

     Голова Ради може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Ради у засіданні в такому режимі.

     22.За запрошенням голови Ради у засіданнях можуть брати участь інші особи.

     23.Засідання можуть бути чергові (проводяться не рідше одного разу на квартал) та позачергові (скликаються головою Ради на вимогу не менше однієї третини від загальної кількості членів Ради).

     Повідомлення про скликання засідання Ради, зокрема позачергового, доводяться до відома кожного її члена не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку засідання, а також оприлюднюються на відповідному офіційному веб-сайті Магальської сільської ради.

     24.На своїх засіданнях Рада розглядає запропоновані членами Ради, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, представниками міжнародних і наукових організацій, громадських об’єднань, фізичними та юридичними особами тощо пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

     За результатами розгляду пропозиції та рекомендації можуть бути схвалені Радою. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більше ніж половина членів Ради, присутніх на її засіданні.

     У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

     Пропозиції та рекомендації, схвалені Радою, фіксуються у протоколі, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і протягом трьох робочих днів надсилається членам Ради та сільському голові для розгляду у десятиденний строк.

     Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

                                                     7

 

     25.Магальська сільська рада здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради.

     26.Рада в обов’язковому порядку інформує Магальську сільську раду та громадськість про свою роботу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті та оприлюднення в інший прийнятний спосіб регламенту, плану роботи, протоколів засідань щодо схвалених пропозицій та рекомендацій, інформації про їх виконання, щорічних звітів про діяльність тощо, а також інформації про керівний склад, склад робочих груп, комісій із зазначенням контактних даних Ради (телефону, адреси для листування, електронної пошти тощо) для комунікації з питань, що належать до її компетенції.

     27.Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом подання схвалених пропозицій та рекомендацій до Магальської сільської ради та інших органів виконавчої влади.

 

 

 

Заступник сільського голови

з питань діяльності виконавчих                                   Валерій Кучерявий

органів ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Додаток №2

 

                                                                         до розпорядження Магальського

                                                                         сільського голови

                                                                         від   «31» серпня 2023 року №115

 

 

 

                                                   СКЛАД

   ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Магальській

                                            сільській раді

 

 

     1.Кириченко Олена Миколаївна – внутрішньо переміщена особа, с.Магала.

     2.Корнєва Катерина Ігорівна – заступник голови Ради, внутрішньо переміщена особа, с.Рідківці.

     3.Ютиш Крістіна Дмитрівна – секретар ради, начальник відділу «Служба у справах дітей».

                                            Члени ради

 

     1.Лагода Лариса Григорівна - внутрішньо переміщена особа, с.Рідківці.

     2.Кузменюк Юлія Борисівна - представник Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Чернівецької Єпархії».

     3.Корнило Юлія Олегівна – представник Благодійної організації «Благодійний фонд «Рокада».

     4.Гостюк Крістіна Василівна – начальник відділу соціального захисту населення.

     5.Нікітіна Олена Анатоліївна – начальник відділу освіти.

     6.Адамович Людмила Миколаївна – староста Рідківського старостинського округу.

     7.Кучерявий Валерій Сергійович – заступник Магальського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

     8.Красовська Оксана Григорівна – завідувачка АЗПСМ с.Рідківці КНП «Амбулаторія ЗПСМ Магальської сільської ради».

 

Заступник сільського голови

з питань діяльності виконавчих                                   Валерій Кучерявий

органів ради

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь